Plan i program doktorskih studija Dramske umetnosti

Doktorske studije predstavljaju vrhunac akademskog obrazovanja svakog profesionalca.

Pogledajte koji predmeti će vam pomoći da dođete do zvanja doktora umetnosti i doktorskog umetničkog projekta koji ćete realizovati uz svu pomoć i podršku Fakulteta savremenih umetnosti.

 

Prva godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
1.1AGOS101zGluma 11Obavezni8
2.1AGOS102zScenski pokret 11Obavezni2
3.1AGOS103zScenske igre 11Obavezan2
4.1AGOS104zScenske borbe i akrobatika 11Obavezni4
5.1AGOS105zScenski govor 11Obavezni4
6.1AGOS106zTehnika glasa 11Obavezni4
7.1AGOS107zIstorija svetske drame i pozorišta 1 1Obavezni4
8. 1AGIS108zIzborni kurs 11Izborni2
9.1AGOS201z Gluma 22Obavezni8
10.1AGOS202zScenski pokret 2 2Obavezni2
11.1AGOS203zScenske igre 22Obavezni2
12.1AGOS204zScenske borbe i akrobatika 22Obavezni4
13.1AGOS205zScenski govor 22Obavezni4
14.1AGOS206z
Tehnika glasa 2 2Obavezni4
15.1AGOS207z
Istorija svetske drame i pozorišta 22Obavezni4
16.1AGIS208zIzborni strani jezik 12Izborni2
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 43 60
Druga i treća godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
9.3AGOS302Izborni blok - Dramska umetnost 3 3Izborni22
3AGOS302a
FIlmska režija 3 3Izborni22
3AGOS302b
Pozorišna režija 33Izborni22
3AGOS302vTelevizijska režija 3 3Izborni 22
3AGOS302gGluma 3 3Izborni 22
10.3AGOS303Prostor savremene teorije 3Obavezni4
11.3AGIZ304Izborni blok 3 3Izborni 4
3AGIZ304a
Savremene tendencije dramske produkcije 3Izborni4
3AGIZ304bMenadžment u kulturi 3Izborni4
3AGIZ304vInterdisiplinarna istraživanja u oblasti vizuelnih komunikacija 2 3Izborni4
3AGIZ304g
Dvadeseti vek: umetnost u teoriji 3Izborni4
12.3AGOS401Pristupni rad i odbrana teme 4Obavezni22
13.3AGOS402
Estetički principi dramskih stvaralaca 4Obavezni4
14.3AGIZ403Izborni blok 4 4Izborni4
3AGIZ403bTeorija novih medija 4Izborni4
3AGIZ403vMuzika u dramskoj umetnosti 4Izborni4
15.3AGOS501
Izrada doktorskog umetničkog projekta 1 5Obavezni30
16.3AGOS601Izrada doktorskog umetničkog projekta 2 6Obavezni30
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 40 60
Ukupno časova aktivne nastave na studijskom programu = 123 180

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.