Plan i program osnovnih studija likovne umetnosti

Osnovne studije Likovne umetnosti traju 8 semestara i ukupno nose 240 ESPB.

Plan i program formirani su tako da vizuelni umetnici dobiju najsavremenije obrazovanje u skladu sa svojim interesovanjima i profesionalnim težnjama.

Prva godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
1.1ALOS101zIZBORNI BLOK 1
- CRTANjE 1
- UVOD U STVARANjE MULTIMEDIJALNOG DELA 1
- STILIZOVANI CRTEŽ 1
1Obavezni8
2.1ALOS102zIZBORNI BLOK 2
- GRAFIČKE TEHNIKE 1
- OSNOVI DIGITALNE FOTOGRAFIJE 1
- KALIGRAFIJA 1
1Obavezni4
3.1ALOS103zANATOMSKO CRTANjE 11Obavezni4
4.1ALOS104zIZBORNI BLOK 3
- LIKOVNA FORMA 1
-TEOLOGIJA SLIKE 1
1Obavezni4
5.1ALOS105zIZBORNI BLOK 4
- SLIKARSKA TEHNOLOGIJA 1
- OSNOVI VIZUELNIH SOFTVERA 1
1Obavezni5
6.1ALOS106zISTORIJA UMETNOSTI 1 1Obavezni2
7.1ALIS107zSTRANI IZBORNI JEZIK 1
- ITALIJANSKI 1
- ENGLESKI 1
1Izborni2
8.1ALIS108zIZBORNI BLOK 5
- VAJANjE SA TEHNOLOGIJOM 1
- MALI CRTEŽ 1
1Izborni1
9.1ALOS201zIZBORNI BLOK 6
- CRTANjE 2
- UVOD U STVARANjE MULTIMEDIJALNOG DELA 2
- STILIZOVANI CRTEŽ 2
2Obavezni8
10.1ALOS202zIZBORNI BLOK 7
- GRAFIČKE TEHNIKE 2
- OSNOVI DIGITALNE FOTOGRAFIJE 2
- KALIGRAFIJA 2
2Obavezni4
11.1ALOS203zANATOMSKO CRTANjE 2 2Obavezni4
12.1ALOS204z IZBORNI BLOK 8
- LIKOVNA FORMA 2
- TEOLOGIJA SLIKE 2
2Obavezni4
13.1ALOS205zIZBORNI BLOK 9
- SLIKARSKA TEHNOLOGIJA 2
- OSNOVI VIZUELNIH SOFTVERA 2
2Obavezni5
14.1ALOS206zISTORIJA UMETNOSTI 2 2Obavezni2
15.1ALIS207zSTRANI IZBORNI JEZIK 2
- ITALIJANSKI 2
- ENGLESKI 2
2Izborni2
16.1ALIS208zIZBORNI BLOK 10
- VAJANjE SA TEHNOLOGIJOM 2
- MALI CRTEŽ 2
2Izborni1
Ukupno ESPB bodova60
Druga godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
17.1ALOS301zIZBORNI BLOK 11
- CRTANjE I SLIKANjE 1
- STVARANjE MULTIMEDIJALNOG DELA 1
- ŽIVOPIS 1
- GRAFIKA 1
- VAJANjE 1
3Obavezni10
18.1ALOS302zIZBORNI BLOK 12
- TEOLOGIJA SLIKE 3
- TEORIJA NOVIH MEDIJA 1
3Obavezni4
19.1ALOS303zANATOMSKO CRTANjE 33Obavezni5
20.1ALOS304zSLIKARSKA TEHNOLOGIJA 3 3Obavezni5
21.1ALOS305zISTORIJA UMETNOSTI 23Obavezni2
22.1ALIS306zIZBORNI BLOK 13
- VAJANjE SA TEHNOLOGIJOM 3
- GRAFIČKE TEHNIKE 3
- PORTFOLIO
3Izborni4
23.1ALOS401z IZBORNI BLOK 14
- CRTANjE I SLIKANjE 2
- STVARANjE MULTIMEDIJALNOG DELA 2
- ŽIVOPIS 2
- GRAFIKA 2
- VAJANjE 2
4Obavezni10
24.1ALOS402zIZBORNI BLOK 15
- TEOLOGIJA SLIKE 2
-TEORIJA NOVIH MEDIJA 2
4Obavezni4
25.1ALOS403zANATOMSKO CRTANjE 44Obavezni5
26.1ALOS404zSLIKARSKA TEHNOLOGIJA 4 4Obavezni5
27.1ALOS405zISTORIJA UMETNOSTI 4 4Obavezni2
28.1ALIS406zIZBORNI BLOK 16
-VAJANjE SA TEHNOLOGIJOM 4
- GRAFIČKE TEHNIKE 4
- PLAKAT
4Izborni4
Ukupno ESPB bodova60
Treća godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
29.1ALOS501z IZBORNI BLOK 17
- CRTANjE I SLIKANjE 3
- STVARANjE MULTIMEDIJALNOG DELA 3
- ŽIVOPIS 3
- GRAFIKA 3
- VAJANjE 3
5Obavezni11
30.1ALOS502zVEČERNjI AKT 1 5Obavezni3
31.1ALOS503zMOZAIK 1 5Obavezni3
32.1ALOS504zPSIHOLOGIJA 1 5Obavezni4
33.1ALOS505zISTORIJA UMETNOSTI 5 5Obavezni3
34.1ALOS506zIZBORNI BLOK 18
- SOCIOLOGIJA KULTURE
- TEOLOGIJA SLIKE 5
5Obavezni2
35.1ALIS507zIZBORNI BLOK 19
- SCENOGRAFIJA ,
- SAVREMENA FOTOGRAFIJA ,
5Izborni4
36.1ALOS601z IZBORNI BLOK 20
- CRTANjE I SLIKANjE 4
- STVARANjE MULTIMEDIJALNOG DELA 4
- ŽIVOPIS 4
- GRAFIKA 4
- VAJANjE 4
6Obavezni11
37.1ALOS602zVEČERNjI AKT 2 6Obavezni2
38.1ALOS603zMOZAIK 2 6Obavezni2
39.1ALOS604zPSIHOLOGIJA 2 6Obavezni4
40.1ALOS605zISTORIJA UMETNOSTI 6 6Obavezni3
41.1ALOS606zPEDAGOGIJA 16Obavezni4
42.1ALIS607zIZBORNI BLOK 21
- OSNOVE AKADEMSKOG PISANjA
- TEOLOGIJA SLIKE 6 umetnike
6Izborni4
Ukupno ESPB bodova60
Četvrta godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
43.1ALOS701z IZBORNI BLOK 22
- CRTANjE I SLIKANjE 5
- STVARANjE MULRIMEDIJALNOG DELA 5
- ŽIVOPIS 5
- GRAFIKA 5
- VAJANjE 5
7Obavezni11
44.1ALOS702zVEČERNjI AKT 3 7Obavezni3
45.1ALOS703zTEORIJA UMETNOSTI 1 7Obavezni4
46.1ALOS704zKOMPJUTERSKE VEŠTINE 1 7Obavezni4
47.1ALOS705zISTORIJA UMETNOSTI 7 7Obavezni2
48.1ALOS706zPEDAGOGIJA 2 7Obavezni4
49.1ALOS707zIZBORNI BLOK 23
- ANTROPOLOGIJA 1
- TEOLOGIJA SLIKE 7
7Obavezni2
50.1ALOS801z IZBORNI BLOK 24
- CRTANjE I SLIKANjE 6
- STVARANjE MULTIMEDIJALNOG DELA 6
- ŽIVOPIS 6
- GRAFIKA 6
- VAJANjE 6
8Obavezni10
51.1ALOS802zVEČERNjI AKT 4 8Obavezni3
52.1ALOS803zTEORIJA UMETNOSTI 2 8Obavezni5
53.1ALOS804zKOMPJUTERSKE VEŠTINE 2 8Obavezni4
54.1ALOS805zISTORIJA UMETNOSTI 8 8Obavezni2
55.1ALOS806zMETODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE8Obavezni4
56.1ALOS807zIZBORNI BLOK 25
- ANTROPOLOGIJA 2
- TEOLOGIJA SLIKE 8
8Obavezni2
Ukupno ESPB bodova60

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.