KONTAKT:

Odeljenje za međunarodnu saradnju:

Fakultet savremenih umetnosti

Svetozara Miletića 12

11108 Beograd, Srbija

e-mail adresa: ico@fsu.edu.rs

 

dr Dragan Ćalović, redovni profesor

Prodekan za međunarodnu sradnju

e-mail adresa: dragan.calovic@fsu.edu.rs