1. Zbog čega ste odlučili da umetnost bude vaš životni poziv?
  Izaberite jedan odgovor.

  2. Od kvaliteta obrazovanja koje steknem na fakultetu u velikoj meri zavisi moja buduća karijera. Koliko se slažete sa ovom izjavom?
  Izaberite jedan odgovor.

  3. Šta je to što pravi umetnički fakultet treba da vam priušti?
  Izaberite jedan odgovor.

  4. Važno je ko „stoji” iza škole.
  Izaberite jedan odgovor.

  5. Profesori, šefovi klasa i asistenti na umetničkom fakultetu moraju biti izabrani po:
  Izaberite jedan odgovor.

  6. Da li imate dovoljno samopouzdanja kako biste se odvažili da upišete umetnički fakultet?
  Izaberite jedan odgovor.

  7. Da li verujete da je Fakultet savremenih umetnosti pravi izbor za vas?
  Izaberite jedan odgovor.