Dodatni kursevi za departman Dizajn

Pogledajte spisak dodatnih kurseva koje možete pohađati pored kurseva sa Personal Development Programa i izaberite četiri koja će na najbolji način dopuniti vaše dizajnerske veštine. Klikom na naziv kursa, saznajte više o opisu i cilju svakog pojedinačnog kursa.

Na ovom kursu upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za rad u pomenutim jezicima, počevši od najosnovnijih pojmova koji će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o HTML-u i CSS-u. Razumevanjem ovih jezika naučićete kako funkcioniše web i steći informatičku pismenost koja spada među najtraženija znanja 21. veka.

Bez obzira da li ste početnik ili već posedujete predznanje, HTML i CSS kurs će vam pružiti odličnu podlogu za učenje PHP-a, JavaScript-a i drugih naprednih programskih jezika koji se koriste na webu. Drugim rečima, upoznavanjem sa jezicima koji predstavljaju osnovu modernog weba, znatno ćete sebi olakšati svaki naredni korak ka usavršavanju IT znanja i otvaranju novih profesionalnih mogućnosti.

Naučićete kako se kreiraju HTML tagovi i stranice, kao i šta predstavljaju doctype i svi ostali elementi koji čine ovaj jezik. Nakon toga, saznaćete šta su CSS opisi, od čega se sastoje i na koji način se koriste. Kada ovladate HTML-om i CSS-om, bićete u mogućnosti da kreirate web aplikacije, ili da kroz kod prilagođavate i održavate sadržaj na već formiranim sajtovima. Pored toga, moći ćete da uređujete web stranice pravljene u WordPressu, da stilizujete marketinške mejlove i još mnogo toga.

Na ovom kursu ćete obrađivati pojmove vezane za alate ovog softvera u verziji CC. Njihovi temelji usko su povezani sa HTML-om i CSS-om, pa ćete tokom kursa proučavati i koristiti nove pristupe ovih opisnih jezika koji čine osnovu čitavog weba. Funkcionalnosti koje ćete naučiti veoma su važne za rad svakog profesionalca, a kako stvari stoje takva situacija neće se promeniti ni u godinama koje dolaze.

Tokom kursa ćete savladati najsavremenije načine koncipiranja i izrade web stranica. Cilj jeste da usvojite veštine koje će vas osposobiti da bez ičije pomoći razvijate atraktivne web sajtove od početne ideje do funkcionalnog projekta. Nakon što uspešno završite ovaj kurs bićete spremni da samostalno primenjujete sve najnaprednije HTML i CSS tehnike, kao i da donosite ispravne odluke koje se tiču pristupa i načina izrade web sajtova za konkretne situacije.

*Napomena: Adobe Dreamweaver CC nadovezuje se na kurs Uvod u HTML i CSS, te vam preporučujemo da prvo izaberete taj kurs a zatim sa lakoćom usvajate nova softverska znanja.

Na ovom kursu se obrađuju osnovne alatke za rad u programu AutoCAD Architecture, među kojima su modelovanje i prikaz elemenata, zatim crtanje planova i proračun površina.

Cilj ovog kursa je da vas osposobi za osnovni prikaz arhitektonskih elemenata kroz planove i prostorni prikaz u softverskom programu AutoCAD Architecture.

*Napomena: Kurs je namenjen studentima smera Grafički dizajn, s obzirom da studenti Dizajna enterijera obrađuju ovu temu u okviru svog studijskog programa.

Na kursu 3d Max Modelovanje se obrađuju osnovni alati za kreiranje prostornih modela u Autodeskovom softveru 3ds Max. Upoznaćete se sa izgledom korisničkog interfejsa, kao i sa različitim paletama u kojima su raspoređene alatke za modelovanje objekata i scena. Pored toga, upoznaćete se sa geometrijskim podnivoima objekata, ali i sa različitim alatkama specifičnim za te nivoe. Preko ovog kursa se izučava rad da sa 2D i 3D objektima, koji pomažu da kreiramo željene predmete i prostore.

Cilj ovog kursa je da vas osposobi za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds Max 2016. Pored toga, uz ovaj kurs ćete naučiti kako da koristite osnovne alatke pomoću kojih se kreiraju kako jednostavni tako i komplikovani 3d modeli, kako da radite sa kamerama, osnovama animacije i kako da dizajnersko rešenje pretočite u 3d model. Drugim rečima, da upoznate osnovne principe poligonalnog modelovanja, te radite sa spline objektima kojima kreiramo linijske crteže od kojih kasnije možemo dobiti složeniju geometriju.

*Napomena: Kurs je namenjen studentima smera Grafički dizajn, s obzirom da studenti Dizajna enterijera obrađuju ovu temu u okviru svog studijskog programa.

Na ovom kursu ćete moći da naučite sve što je važno, a tiče se osnova fotografske slike, njenog nastajanja, podela, tehničkih preduslova za pravilno snimanje, principe rada foto-kamera i dodatne opreme. Pored toga, kurs se bavi i kreativnim rešenjima, načinom osvetljivanja i kompozicijom.

Fokus kursa biće na digitalnoj fotografiji, ali je zarad njenog lakšeg razumevanja neophodno praviti paralele sa osnovama klasične, analogne fotografije. Takođe, jedan deo kursa baviće se i postprodukcijom odnosno osnovnom obradom fotografija u programu Photoshop.

Osnovni cilj ovog kursa jeste da kroz predavanja steknete niz teorijskih i praktičnih nastavnih jedinica koje će vas od foto-amatera dovesti do iskusnog poznavaoca fotografije.

Uvod u video-produkciju sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa jeste da razumete proces rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i da samostalno komunicirate sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs vam omogućava potpuno razumevanje svih elemenata u vezi sa video-produkcijom filma ili televizijske emisije.

S obzirom da se radi o početnom kursu koji od polaznika ne zahteva predznanje, radi lakšeg usvajanja novih veština celokupno gradivo je podeljeno u 9 modula. Na taj način svi koji žele da savladaju brojne mogućnosti ovog programa to će moći da učine postepeno i bez teškoća. Tokom pohađanja kursa, pored radnog okruženja Adobe Premiere softvera, upoznaćete se i sa estetikom audio video produkcije i postprodukcije.

Nakon odslušanih predavanja i u praksi provežbanih tehnika kojima se kurs bavio, polaznik će biti spreman da samostalno montira video-materijal, obrađuje zvuk na profesionalnom nivou i da kreira grafičke celine koje će inkorporirati u svoj video rad.

Kurs Adobe After Effects sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video materijala, do kreiranje efekata, korekcija slike i pravljenje kompleksnih kompozicija. Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u post-produkciji. Grupe lekcija posebno obrađuju upotrebu specifičnih video efekata sa velikim brojem konkretnih primera i postupaka za realizaciju.

Cilj je da se u potpunosti oslobodite i pripremite za samostalan rad u programu Adobe After Effects. To znači da ćete samostalno moći da video materijal unesete u računar, kreirate tekst, grafiku ili animaciju i da na video materijal primenite video efekte koje ćete na profesionalan način i na tehnički visokom nivou obraditi i napraviti format video rada za potrebe emitovanja ili dalje produkcione obrade.

Moći ćete da primenite i modifikujete veći broj video efekata i korekcije slike, kao i da dodate nove elemente u slici. Kurs omogućava da savladate tehnike koje se mogu koristiti i u drugim Adobe i post-produkcionim aplikacijama, a primenite u različitim produkcionim uslovima.

Na kursu ćete steći znanja o tome šta čini jednog preduzetnika, koje dominantne osobine odlikuju taj tip ličnosti i kako razmišljaju preduzetnici. Na kursu ćete saznati da li ste preduzimljivi, da li se vaše trenutne osobine i obrazovanje podudaraju sa utvrđenim osobinama uspešnih preduzetnika.

Bavićete se ulogom preduzetnika u različitim fazama razvoja biznisa, a cilj je da razumete osobine i poziciju preduzetnika i kao i zahteve koje pred njih može postaviti vođenje jednog preduzeća, odnosno projekta.

Na kursu ćete učiti različite oblasti počev od toga kako uopšte započeti rad na nekom poslu, preko toga kako se ponašati tokom razgovora za posao, poslovnih sastanaka, ručkova, prezentacija i još mnogo toga. Akcenat je na konverzaciji i unapređenju govornih sposobnosti.

Cilj kursa je da usvojite termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, da se obučite za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.