Dodatni kursevi za departman Dizajn

Pogledajte spisak dodatnih kurseva koje možete pohađati pored kurseva sa Personal Development Programa onih koji će na najbolji način dopuniti vaše dizajnerske veštine. Klikom na naziv kursa, saznajte više o opisu i cilju svakog pojedinačnog kursa.

Kurs Efikasno učenje namenjen je upoznavanju polaznika sa teorijskim, ali i praktičnim osnovama na kojima se zasniva proces uspešnog učenja i novih saznanja. Modul se sastoji iz dva dela. Prvi modul upoznaje korisnika sa osnovnim pojmovima i planovima, dok je drugi modul koncentrisan na metode koje bi trebalo upotrebljavati prilikom učenja.

Cilj ovog kursa je priprema polaznika za rad na DL platformi i postizanje što boljih rezultata u procesu učenja – kurs je pripremnog karaktera i njegov cilj je da upozna polaznika sa osnovnim pojmovima u procesu učenja, različitim stilovima učenja i načinima planiranja upotrebe vremena u procesu učenja. Polaznik će biti upućen i u različite metode koje može da koristi pri slušanju, čitanju, pisanju i ponavljanju gradiva.

Kurs Planiranje karijere korisnicima će približiti pojam karijere, kao i razliku između posla i karijere. Biće definisani elementi radne biografije, propratno pismo i pismo preporuke, a predstavljeni su i korisni saveti u vezi sa pripremom za intervju za posao i odlaskom na njega.

Cilj kursa Planiranje karijere jeste da probudi svest polaznicima o važnosti karijere i elementima u tom procesu koji će pomoći prilikom kreiranja uspešne poslovne karijere.

Kurs Stil i personalni marketing spada u takozvane soft skils kurseve i pomoći će vam da svoj stil i ličnost unapredite da budu u službi vašeg posla. Kurs se sastoji iz pet delova, a upoznaćete se sa pojmom, ali i razvojem personalnog marketinga, saznaćete šta to znači lični stil i koja je njegova uloga u profesionalnom nastupu i koje su predispozicije ličnog stila. Naučićete kako da napravite profesionalnu biografiju da bi ona što stručnije izgledala, ali i kako da kreirate lični stil da bude prepoznatljiv i autentičan.

Cilj kursa Stil i personalni marketing je da vam pomogne da unapredite lične osobine i da vas upozna sa svim važnim elementima kreiranja personalnog marketinga, razvoja sopstvene poslovne strategije i predstavljanja ličnosti u različitim situacijama.

Kurs se bavi autorskim pravima u procesu stvaranja, distribucije i prezentacije autorskog dela i internet pravima. Zasniva se na procesima registracije i zaštite industrijskog dizajna i žiga u domaćim i međunarodnim okvirima.

Polaznici ovog kursa upoznaju se sa sistemima i procedurama zaštite autorskog prava i srodnih prava, industrijskog dizajna i žiga u domaćem i međunarodnom okruženju.

Efektivno pregovaranje se nameće kao jedan od najvažnijih činilaca za uspešno ostvarenje ciljeva kako u poslovnom, tako i u privatnom okruženju. Svi žele da učestvuju u donošenju uticajnih odluka, a sve je manje ljudi spremno da prihvati odluke koje im neko drugi nameće. Materija ovog kursa upoznaje polaznike sa najvažnijim karakteristikama pregovaranja i osposobljava ih da koriste veštine i tehnike koje će unaprediti njihove pregovaračke pozicije. Kroz kurs se obrađuju i pojam komunikacije, elementi i faze pregovaranja, tehnike i strategije pregovaranja, ali i karakteristike različitih stilova pregovaranja i pregovarača.

Osnovni cilj kursa je da unapredi veštine komunikacije polaznika u funkciji vođenja efektivnih pregovora i ostvarenja željenih rezultata.

Na kursu se polaznici upoznaju sa sledećim temama – oglašavanje, promotivne strategije, kreiranje brenda. Po definiciji The Institute of Practitioners in Advertising : „Oglašavanje je najubedljivija prodajna poruka upućena pravim potencijalnim kupcima proizvoda ili usluge po najnižoj mogućoj ceni“. Promotivne strategije zasnivaju se na skupu različitih komunikacijskih aktivnosti pomoću kojih organizacija, služeći se različitim medijima, ličnim ili opštim uveravanjem, nastoji da svoj proizvod/uslugu učini poznatim kupcima, sa ciljem da obezbedi određenu potražnju za njima. Kreiranje brenda je veoma dug i zahtevan stvaralački proces. Vlasnici robnih marki neprestano moraju da brinu o održavanju kvaliteta i vrednosti svojih marki. One uvek moraju uvažavati ukus potrošača, ali se moraju i razvijati tako da ostanu privlačne čak i u okruženju koje se neprekidno menja.

Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom oglašavanja i promotivnim strategijama. Takođe, polaznici se obučavaju da prepoznaju ulogu i koncept brenda, kao i da se upoznaju sa upravljajnem brendom i njegovim pozicioniranjem.

Imaćete priliku da se upoznate sa svim osnovama HTML i CSS jezika. Znanja koja steknete omogućiće vam da savladate osnovne pojmove, ali i naučite kako da postavite kompletan WordPress sajt na pravom serveru, kao i na lokalnom okruženju.

Saznaćete sve što vam je potrebno da biste kreirali stranice i naučiti šta zapravo znače post i page unosi. Usvojene veštine će vas osposobiti da kreirate navigaciju sajta, da upravljate korisnicima i nivoima pristupa, kao i da stvorite detaljnu sliku o tome kako se postavljaju neophodni elementi modernih sajtova.

Na kraju kursa imaćete znanja koja ćete moći da iskoristite kako biste uz pomoć WordPress sistema kreirali najmodernije i najfunkcionalnije web sajtove. Jednostavno, bićete spremni da potpuno samostalno instalirate WordPress, podesite ga za upotrebu prema sopstvenim potrebama, i, na kraju, ispunite sadržajem kojim želite. Pored toga, ovladaćete i veštinama koje su vam neophodne da biste upravljali plugin elementima i temama.

Uvod u video-produkciju sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa jeste da razumete proces rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i da samostalno komunicirate sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs vam omogućava potpuno razumevanje svih elemenata u vezi sa video-produkcijom filma ili televizijske emisije.

Kurs Fotografija za film i video, osmišljen je tako da omogući učenje osnova fotografske slike, prilagođene filmskom i video formatu. Kako je osnov svih formi pokretnih slika upravo fotografija, kurs je fokusiran na detaljno upoznavanje ove discipline, praveći paralele između fotografskog, filmskog i video snimanja.

Glavni cilj kursa je upoznavanje, razumevanje, i uz upornost i vežbu, savladavanje discipline snimanja filmskih i video slika. Osmišljen je tako da, kroz pristupačan način, svima koji su do sada imali amatersko iskustvo, nadogradi znanje i da mogućnost za samostalni rad na snimanju filmskih i video formi.

Na ovom kursu stećićete potrebna znanja kako biste koristili program Adobe Premiere CC (Creative Cloud). Kurs sadrži lekcije koje pokrivaju širok spektar tema koje se odnose na upotrebu ovog programa: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video i audio materijala, efekata i grafičke obrade do kreiranja kompletnog filma, odnosno eksportovanja video-fajla. Kurs je podeljen u osam modula, koji kroz 26 nastavnih jedinica postepeno uvode korisnika u svet ne samo rada na Adobe Premiere softveru već i u estetiku audio video produkcije i postprodukcije.

Cilj ovog kursa je da u potpunosti pripremi polaznika za samostalan rad u Adobe Premiere CC softveru. To znači da će polaznik biti u mogućnosti da samostalno unosi video-materijal u računar, odnosno Adobe Premiere program, i da ga na profesionalan i tehnički visokom nivou obradi i napravi bilo koji format video-rada po sopstvenoj želji i potrebi. Nakon završenog kursa polaznik će moći samostalno da izmontira video-materijal, da obradi zvuk na profesionalnom nivou i da kreira grafičke celine, koje će inkorporirati u svoj video-rad.

Savladaćete rad u programu Adobe After Effects CC. Ovaj kurs sastoji se od lekcija koje pokrivaju oblasti: unos materijala u kompjuter, osnovne obrade video-materijala, kreiranje efekata, korekcije slike, pravljenje kompleksnih kompozicija. Polaznici korak po korak savladavaju rad sa softverom Adobe After Effects kroz određeni broj tematskih sredina. Fokus je na tome da kroz veliki broj primera polaznii nauče osnovne, pa onda složene radnje i postupci u procesu postprodukcije.

Video-tutorijali su vam od velike koristi jer na konkretnim primeririma objašnjavaju kako da kreirate posebne efekte i animacije u Adobe After Effects programu.

Kurs se sastoji iz nastavnih jedinica u kojima će se polaznici upoznati sa svim elementima proizvodnje video-dela koji su deo krajnje faze produkcije jednog filma ili televizijske emisije. Naučiće kako da koriste Adobe Media Encoder i u kojim produkcionim zahtevima se ovaj softver može primeniti. Uz to, naučiće kako da koriste program DaVinci Resolve, koji je industrijski standar za kolor-korekciju. Kako da na snimljenom materijalu urade kolor-korekciju i kako da vizuelno unaprede celokupan video. U ovom kursu saznaće sve o vezama unutar Adobe programa za audio i video produkciju, kao i to kako da na najbolji način koriste celokupan Adobe paket.

Kurs ima za cilj da na kraju kursa polaznici da samostalno koriste programe Adobe Media Encoder i DaVinci Resolve, kao i da aktivno koriste Adobe Dynamic Link. Pored znanja u upotrebi softvera, polaznik će naučiti i o estetskim kategorijam kolor-korekcije, finalizacije video-dela i značaju postprodukcije u izradi kavlitetnog i savremenog video-rada.

 

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije unaprediće vaše lične osobine, i to u veoma važnom segmentu – prezentaciji. Da bi bila dobra, prezentacija mora biti što jasnija i uverljivija, a za ostvarenje toga je potrebno da radite na sebi i steknete neophodne veštine.

Polaznicima ovog kursa detaljno je objašnjen način pripreme prezentacije, ali i faktori koji mogu negativno da utiču na prezentovanje materijala. Razbijanje straha od javnog nastupa veoma je važan deo kursa, a posebna pažnja posvećena je i savladavanju treme. Takođe, kurs opisuje i održavanje same prezentacije i objašnjava ulogu govora tela prilikom držanja prezentacije.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.