Dodatni kursevi za smer Dramske umetnosti

Pogledajte spisak dodatnih kurseva koje možete pohađati pored kurseva sa Personal Development Programa ukoliko se opredelite za dodatni paket veština. Izaberite četiri koja će na najbolji način dopuniti vaš glumački senzibilitet. Klikom na naziv kursa, saznajte više o opisu i cilju svakog pojedinačnog kursa.

U ovom kursu upoznaćete se sa medijem videa, njegovim informacijskim i stvaralačkim mogućnostima i različitim pristupima u njegovoj upotrebi. Uporedo sa stvaranjem prvih igranih filmova, režiseri stvaraju filmski jezik čiji se osnovni elementi koriste i dan-danas, kako na filmu, tako i na televiziji. Upravo taj filmski jezik ćemo analizirati sa gledišta kamere i montaže, kako biste shvatili na koji način filmski i video-stvaraoci postižu određeni, ciljani doživljaj kod gledaoca.

Takođe, osvrnućemo se kako na komercijalne vidove filma i videa, kao što su klasični, bioskopski film i televizijski prilog, tako i na avangardne i eksperimentalne struje koje prkose filmskim kodovima i stalno okrepljuju i iznova definišu jezik pokretnih slika.

Na ovom kursu ćete steći osnovno potrebno znanje pre upuštanja u bilo kakav veći video-projekat. Naučiće osnovne tehničke i likovne elemente videa i filma, kao što su, između ostalog, filmski planovi, rakursi, osa akcije, različiti oblici montaže, definicije kadra, scene, sekvence.

Po odslušanom kursu, uspešno ćete praviti razliku između klasičnog, igranog filma i slobodnijih, avangardnih formi sa kojima se film susreo još početkom 20. veka u vidu apstraktnog i nadrealističkog filma, a koje se danas sreću kako u muzičkim spotovima tako i u eksperimentalnom filmu i video-umetnosti.

Uvod u video-produkciju sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa jeste da razumete proces rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i da samostalno komunicirate sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs vam omogućava potpuno razumevanje svih elemenata u vezi sa video-produkcijom filma ili televizijske emisije.

S obzirom da se radi o početnom kursu koji od polaznika ne zahteva predznanje, radi lakšeg usvajanja novih veština celokupno gradivo je podeljeno u 9 modula. Na taj način svi koji žele da savladaju brojne mogućnosti ovog programa to će moći da učine postepeno i bez teškoća. Tokom pohađanja kursa, pored radnog okruženja Adobe Premiere softvera, upoznaćete se i sa estetikom audio video produkcije i postprodukcije.

Nakon odslušanih predavanja i u praksi provežbanih tehnika kojima se kurs bavio, polaznik će biti spreman da samostalno montira video-materijal, obrađuje zvuk na profesionalnom nivou i da kreira grafičke celine koje će inkorporirati u svoj video rad.

Kurs sadrži nastavne jedinice u kojima ćete se upoznati sa svim onim elementima proizvodnje video dela koji su u finalnoj fazi produkcije jednog filma ili televiziske emisije. Naučićete kako da koristite Adobe Media Encoder i koji su produkcioni zahtevi gde se može koristiti ovaj softver. Načićete kako da koristite Adobe SpeedGrade, kako da uradite kolor korekciju video materijala i kako da vizuelno unapredite celokupan video. U ovom kursu saznaćete sve o vezama unutar Adobe programa za Audio Video Produkciju i kako da na najbolji način koristite celokupan Adobe paket.

Cilj kursa je da vas osposobi da samostalno koristite programe Adobe Media Encoder i Adobe SpeedGrade, kao i da aktivno koristite Adobe Dynamic Link. Pored znanja u upotrebi softvera naučićete i o estetskim kategorijama kolor korekcije, finalizacije video dela i značaju postprodukcije u izradi kvalitetnog i savremenog video rada.

Ovaj kurs sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade audio-materijala, audio-efekata, miksovanja, do produkcije finalnog audio dela. Kurs postepeno uvodi korisnika u svet, ne samo rada u Adobe Audition programu najnovije verzije, već i u estetiku audio postprodukcije. Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u produkciji i obradi zvuka.

Cilj kursa je da u potpunosti budete spremni za samostalan rad u programu Adobe Audition. To znači da ćete samostalno moći da unesete audio materijal u računar, odnosno Adobe Audition program, bilo kao importovan fajl ili da samostalno snimite zvuk. Tako ćete, na profesionalan način i na tehnički visokom nivou, znati kako da obradite i kreirate različite formate audio fajlova.

Tokom ovog kursa imaćete mogućnost da kroz brojne primere steknete uvid u to koji sve elementi čine jedan brend uspešnim, kao i koliki je značaj emocija koje on izaziva kod svoje ciljne grupe. Pored toga, predavanja na ovom kursu pružiće vam i odgovore na pitanja kako se vrši plasiranje brenda, kako se razvija njegova snaga i kako se može povećati njegova vrednost. Tom prilikom steći ćete i kompletnu sliku o procesu kreiranja brenda u početnoj fazi, odnosno tehnikama pomoću kojih ćete efikasnije shvatiti šta klijent zapravo želi.

Tokom predavanja saznaćete i šta je brend i koji elementi ga čine, kao i kako možete upravljati njegovom strukturom. Osim toga, bavićete se razvojem i strategijama plasiranja brenda. Deo kursa biće posvećen i samom kreiranju brenda, razgovoru sa klijentom i upoznavaju sa najvažnijim pojmovima u ovoj oblasti.

Cilj kursa jeste da vas upozna sa elementima jednog brenda, njihovog uticaja na vrednost brenda, kao i načinima za jačanje njegove vrednosti.  Ove lekcije će vam, između ostalog, omogućiti da izaberete idealan naziv za određeni brend, smislite njegove slogane i još mnogo praktičnih veština koje će vam biti korisne u svakodnevnom radu.

Kurs predstavlja smišljen i planiran pristup generalnom definisanju aktivnosti odnosa s javnošću na izgradnji identiteta, imidža i reputacije organizacije. U ovom kursu opisani su načini na koje se kreira reputacija i razvijaju odnosi sa internim i eksternim okruženjem. Kroz najbolje primere iz prakse predstavljene su sve aktivnosti PR menadžera u cilju komunikacije sa ciljnim javnostima i uticaja na njihove stavove o organizaciji.

Cilj kursa je sticanje znanja i veština neophodnih za definisanje, implementaciju i evaluaciju strategija i taktika odnosa s javnošću, kao i ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima za obavljanje funkcije odnosa s javnošću u organizaciji.

Odnosi s javnošću u kriznim situacijama imaju za cilj da formulišu tačnu i kompetentnu informaciju i obezbede njen prijem što je pre moguće. U ovom kursu upoznaćete se sa pojmom krize, pojmom odnosa s javnošcu u kriznim situacijama, kriznim planom, kao i sa procesom komunikacije u kriznim situacijama.

Osnovni cilj kursa je da vas upozna sa pojmom odnosa s javnošću u kriznim situacijama, kao i taktikama i strategijama postupanja u kriznim situacijama i procesom komunikacije sa ciljnom javnošću. Naučićete osnovne komponente odnosa s javnošću u kriznim situacijama kao što su uočavanje trendova i predviđanje događaja i ishoda koji se mogu razviti. Takođe, cilj kursa je da savladate aktivnosti koje čine odnose s javnošću u kriznim situacijama, poput kriznog planiranja, sprovođenja jedinstvenih komunikacijskih akcija za vreme trajanja krize i adekvatnog delovanja u vremenu kada traju posledice krize.

Na kursu ćete steći znanja o tome šta čini jednog preduzetnika, koje dominantne osobine odlikuju taj tip ličnosti i kako razmišljaju preduzetnici. Na kursu ćete saznati da li ste preduzimljivi, da li se vaše trenutne osobine i obrazovanje podudaraju sa utvrđenim osobinama uspešnih preduzetnika.

Bavićete se ulogom preduzetnika u različitim fazama razvoja biznisa, a cilj je da razumete osobine i poziciju preduzetnika i kao i zahteve koje pred njih može postaviti vođenje jednog preduzeća, odnosno projekta.

Na kursu ćete učiti različite oblasti počev od toga kako uopšte započeti rad na nekom poslu, preko toga kako se ponašati tokom razgovora za posao, poslovnih sastanaka, ručkova, prezentacija i još mnogo toga. Akcenat je na konverzaciji i unapređenju govornih sposobnosti.

Cilj kursa je da usvojite termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, da se obučite za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

Na kursu ćete saznati šta čini jednog pravog lidera. Upoznaćete se sa osobinama i ponašanjem lidera, njegovom važnošću, a na brojnim primerima velikih lidera današnjice, saznaćete koje su to najvažnije lekcije o liderstvu.

Cilj kursa je da kroz izučavanje različitih modela i stilova liderstva uočite prednosti i nedostatke svakog od njih, kako biste u budućnosti primenili najuspešniju tehniku da postanete dobri i uspešni lideri, ali i da sledite prave ljude u poslu.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.