Dodatni kursevi – Kreativne komunikacije

Pogledajte spisak kurseva i opredelite se za četiri koja ćete uz Personal Development Program pohađati u okviru paketa dodatnih kurseva koje dobijate kao student osnovnih studija Fakulteta savremenih umetnosti. Klikom na naziv kursa saznajte detalje o pojedinačnim kursevima koje možete da izaberete.

Na kursu ćete saznati šta čini jednog pravog lidera. Upoznaćete se sa osobinama i ponašanjem lidera, njegovom važnošću, a na brojnim primerima velikih lidera današnjice, saznaćete koje su to najvažnije lekcije o liderstvu.

Cilj kursa je da kroz izučavanje različitih modela i stilova liderstva uočite prednosti i nedostatke svakog od njih, kako biste u budućnosti primenili najuspešniju tehniku da postanete dobri i uspešni lideri, ali i da sledite prave ljude u poslu.

Kurs predstavlja smišljen i planiran pristup generalnom definisanju aktivnosti odnosa s javnošću na izgradnji identiteta, imidža i reputacije organizacije. U ovom kursu opisani su načini na koje se kreira reputacija i razvijaju odnosi sa internim i eksternim okruženjem. Kroz najbolje primere iz prakse predstavljene su sve aktivnosti PR menadžera u cilju komunikacije sa ciljnim javnostima i uticaja na njihove stavove o organizaciji.

Cilj kursa je sticanje znanja i veština neophodnih za definisanje, implementaciju i evaluaciju strategija i taktika odnosa s javnošću, kao i ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima za obavljanje funkcije odnosa s javnošću u organizaciji.

Na kursu ćete steći znanja o tome šta čini jednog preduzetnika, koje dominantne osobine odlikuju taj tip ličnosti i kako razmišljaju preduzetnici. Na kursu ćete saznati da li ste preduzimljivi, da li se vaše trenutne osobine i obrazovanje podudaraju sa utvrđenim osobinama uspešnih preduzetnika.

Bavićete se ulogom preduzetnika u različitim fazama razvoja biznisa, a cilj je da razumete osobine i poziciju preduzetnika i kao i zahteve koje pred njih može postaviti vođenje jednog preduzeća, odnosno projekta.

Upoznaćete se sa marketinškim strategijama koje mnoge kompanije danas koriste kako bi se predstavile svojim potrošačima na internetu. Između ostalog, ovaj kurs će se baviti načinom kreiranja imidža i identiteta, kao i brojnim tehnikama koje se koriste kako bi se kompanije približile svojim ciljnim grupama i ostvarile što efikasnije poslovanje.

Biće vam objašnjeni pojmovi direktnog marketinga, kontekstualnog marketinga, plaćenog reklamiranja, trgovine na internetu, kao i principi na kojima bi trebalo kreirati sajt koji prodaje. Na kraju kursa predavači će vam ukazati na sve buduće trendove koji će obeležiti oblast digital marketinga.

Kurs Video Postproduction sadrži nastavne jedinice u kojima ćete se upoznati sa svim onim elementima proizvodnje video dela koji su u finalnoj fazi produkcije jednog filma ili televiziske emisije. Naučićete kako da koristite Adobe Media Encoder i koji su produkcioni zahtevi gde se može koristiti ovaj softver. Načićete kako da koristite Adobe SpeedGrade, kako da uradite kolor korekciju video materijala i kako da vizuelno unapredite celokupan video. Saznaćete sve o vezama unutar Adobe programa za Audio Video Produkciju i kako da na najbolji način koristite celokupan Adobe paket.

Cilj kursa je da vas pripremi da samostalno koristite programe Adobe Media Encoder i Adobe SpeedGrade, kao i da aktivno koristite Adobe Dynamic Link. Pored znanja u upotrebi softvera naučićete i o estetskim kategorijam kolor korekcije, finalizacije video dela i značaju postprodukcije u izradi kvalitetnog i savremenog video rada.

Na početku kursa upoznaćete se sa najosnovnijim stvarima kao što su sam izgled radnog prostora Adobe Photoshopa CC, kao i kreiranje novih dokumenata. Nakon toga korak po korak upoznaćete kompleksnije alate za selektovanje, bojenje, postizanje raznih efekata, rad sa slojevima i njihovom transformacijom.

Uz to naučićete kako se koriste alatke za unos i obradu teksta, kao i šta su vektorski oblici. U toku rada savladaćete i brojne prečice na tastaturi koje će vam pomoći da postanete što efikasniji i brži tokom obavljanja svojih zaduženja.

Nakon uspešno završenog kursa steći ćete moćne i korisne alate koje ćete vrlo jednostavno koristiti uređivanje 3D umetničkih slika, dizajniranje video zapisa i još mnogo toga što će vam pomoći da proširite mogućnosti za svoje umentičko izražavanje i iskazivanje kreativnosti.

Na kursu ćete učiti različite oblasti počev od toga kako uopšte započeti rad na nekom poslu, preko toga kako se ponašati tokom razgovora za posao, poslovnih sastanaka, ručkova, prezentacija i još mnogo toga. Akcenat je na konverzaciji i unapređenju govornih sposobnosti.

Cilj kursa je da usvojite termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, da se obučite za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

Kurs Adobe After Effects sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video materijala, do kreiranje efekata, korekcija slike i pravljenje kompleksnih kompozicija. Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u post-produkciji. Grupe lekcija posebno obrađuju upotrebu specifičnih video efekata sa velikim brojem konkretnih primera i postupaka za realizaciju.

Cilj je da se u potpunosti oslobodite i pripremite za samostalan rad u programu Adobe After Effects. To znači da ćete samostalno moći da video materijal unesete u računar, kreirate tekst, grafiku ili animaciju i da na video materijal primenite video efekte koje ćete na profesionalan način i na tehnički visokom nivou obraditi i napraviti format video rada za potrebe emitovanja ili dalje produkcione obrade.

Moći ćete da primenite i modifikujete veći broj video efekata i korekcije slike, kao i da dodate nove elemente u slici. Kurs omogućava da savladate tehnike koje se mogu koristiti i u drugim Adobe i post-produkcionim aplikacijama, a primenite u različitim produkcionim uslovima.

Illustrator kurs će vam omogućiti da naučite sve potrebne tehnike i upoznate alate koji su vam neophodni za rad u programu Adobe Illustrator CC. Uz stečena znanja bićete u prilici da iskažete svoju kreativnost i da se na umetnički i dizajnerski način predstavljate kroz crtanje vektorske grafike.

Početak kursa poslužiće vam kako biste se upoznali sa najosnovnijim segmentima kao što su izgled radnog prostora i kreiranje novih dokumenata. Saznaćete šta je raster, koje su razlike između njega i vektora, kao i kako da menjate veličinu vektorskih objekata a da ne gube na kvalitetu. Zatim ćete se detaljnije upoznati i sa pojmovima kao što su rezolucija, RGB i CMYK.

Na kursu ćete savladati korisne i moćne alate koje ćete moći da primenite i naplatite u oblasti dizajna ili umetnosti. Bićete obučeni da kreirate logoe, dizajnirate sadržaj i pripremate ga za štampu ili obavljate druga zaduženja koja spadaju u opis radnog mesta grafičkog dizajnera.

Tokom ovog kursa upoznaćete se sa veštinama komunikacije, definicijom interkulturne komunikacije, njenim principima i dimenzijama kao i pojmom kulturnog šoka.

Cilj ovog kursa jeste da se bliže upoznate sa različitim načinima komunikacije, shvatite i prihvatite kulturološke razlike koje su često uzrok lošeg poslovanja i naučite efikasne metode unapređenja vaših komunikacionih veština.

Kurs je osmišljen je tako da vam, na pristupačan način, omogući upoznavanje sa Microsoft PowerPoint programom. Podeljen je u logičke celine (module) koji će vas na detaljan način upoznati sa tematikom izrade prezentacija u PowerPointu, počevši od upoznavanja sa grafičkim interfejsom, do načina korišćenja ugrađenih alata i opcija.

Cilj je sticanje znanja neophodnih za uspešno korišćenje svih dostupnih alata i opcija Microsoft PowerPointa. Na njemu ćete se upoznati sa dostupnim alatima programa i načinima da ih koristite na najbolji način kako biste uspešno odgovorili svim zahtevima današnjeg poslovnog okruženja.

Po završetku kursa moći ćete potpuno samostalno da izrađujete prezentacije, unosite i editujete multimedijalni sadržaj, da koristite prednosti grafikona, dijagrama i slično.

Kroz kurs Organizacija vremena polaznici će imati priliku da se upoznaju sa više ključnih oblasti u vezi sa organizacijom vremena. Kroz nastavne jedinice predstavljeni su i objašnjeni sam pojam vremena i upravljanja vremenom, metode za postavljanje prioriteta i ciljeva, kao i tehnike za uspešno delegiranje i upravljanje sastancima.

U kursu su opisani brojni saveti za upravljanje radnim vremenom s ciljem efikasnog obavljanja poslova, načini za bolju organizaciju aktivnosti, obavljanje više bitnih stvari tokom dana, kao i metode kroz koje možete razdvojiti bitno od hitnog. Danas, kada je vreme jedan od ključnih resursa, ovaj kurs pomoći će vam da uspešno upravljate svojim vremenom.

Među najvažnijim stvarima u poslovnom svetu jeste utisak koji ostavljate, budući da od njega zavisi i vaša reputacija među potencijalnim saradnicima i klijentima. Zbog toga je važno poznavati poslovni bonton i pridržavati se opštevažećih pravila, kao i poštovati posebne kodekse koji su specifični za poslovni svet određenih zemalja. Zato ovaj kurs predstavlja sve aspekte i pravila verbalne i neverbalne komunikacije u svakodnevnom poslovanju, zatim kodekse poslovnog oblačenja i pravila koja važe u poslovanju sa saradnicima iz različitih zemalja.

Cilj ovog kursa ja da polaznike upozna sa osnovnim pravilima poslovnog bontona kako bi u svim poslovnim interakcijama ostavili utisak profesionalnosti i izuzetne poslovne kulture prilikom ophođenja sa saradnicima. Polaznici će savladati važeća pravila poslovne komunikacije i protokola u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju.

Kurs Planiranje karijere korisnicima će približiti pojam karijere, kao i razliku između posla i karijere. Biće definisani elementi radne biografije, propratno pismo i pismo preporuke, a predstavljeni su i korisni saveti u vezi sa pripremom za intervju za posao i odlaskom na njega.

Cilj kursa Planiranje karijere jeste da probudi svest polaznicima o važnosti karijere i elementima u tom procesu koji će pomoći prilikom kreiranja uspešne poslovne karijere.

U kursu Lični razvoj menadžera korisnici će se upoznati sa načinima pripremanja i vođenja plana samorazvoja, veštinama, znanjima i sposobnostima kojima je neophodno da ovlada jedan menadžer kako bi uspešno mogao da odgovori na sve zahteve koji se od njega očekuju. U kursu je ukazano i na značaj neprestanog usavršavanja i razvoja bez obzira na to na kojoj se hijerarhijskoj lestvici menadžer nalazi.

Cilj kursa Lični razvoj menadžera jeste predstavljanje mogućih načina razvoja menadžera, kao i ukazivanje na osobine koje su od značaja za svakog efikasnog menadžera. Korisnici će se ovde upoznati sa mogućnostima koje mogu koristiti kako bi se lično usavršavali.

Kurs Stil i personalni marketing spada u takozvane soft skils kurseve i pomoći će vam da svoj stil i ličnost unapredite da budu u službi vašeg posla. Kurs se sastoji iz pet delova, a upoznaćete se sa pojmom, ali i razvojem personalnog marketinga, saznaćete šta to znači lični stil i koja je njegova uloga u profesionalnom nastupu i koje su predispozicije ličnog stila. Naučićete kako da napravite profesionalnu biografiju da bi ona što stručnije izgledala, ali i kako da kreirate lični stil da bude prepoznatljiv i autentičan.

Cilj kursa Stil i personalni marketing je da vam pomogne da unapredite lične osobine i da vas upozna sa svim važnim elementima kreiranja personalnog marketinga, razvoja sopstvene poslovne strategije i predstavljanja ličnosti u različitim situacijama.

Današnje vreme je vreme brzih i čestih promena. Ukoliko organizacija, ali i svi zaposleni u njoj, nisu toga svesni, ne samo da se organizacija neće dalje razvijati, nego je „osuđena“ na gubitak i svoje trenutne tržišne pozicije.

Otpori inovativnosti su mnogobrojni, od onih ličnih, preko socioloških, kulturnih do ekonomskih. U okviru ovog kursa, upoznaćete se sa novim načinima prevazilaženja ovih problema, kao i načinima i tehnikama da stimulišete svoje kreativne potencijale i potencijale svog tima. Kurs će vas podstaći na kreativno razmišljanje i timski rad i naučiti da identifikujete prilike za unapređenje i pretvaranje postojećih problema u mogućnosti za dalji razvoj.

Kreativno razmišljanje je osnova svakog biznisa. Osnovni cilj kursa je da vas upozna sa praktičnim alatima i tehnikama koje mogu da podstaknu kreativno razmišljanje i inovacije. Cilj kursa je da naučite kako da rešavanjem problema i procenom trenutne situacije dođete do ideja za unapređenje.

Na kursu Lobiranje najpre će biti definisan sam pojam lobiranja, a zatim objašnjene različite vrste lobiranja i lobiranje u različitim sferama društva i poslovanja.

S obzirom na to da je lobiranje tek poslednjih godina više zastupljeno u poslovanju, posebna pažnja tokom kursa posvećena je upravo lobiranju u biznisu. Lobiranje se obrađuje kao deo strateške komunikacije organizacije i značajan deo odnosa s javnošću jedne kompanije.

Posebno je istaknut značaj etike kao jednog od bitnih segmenata u procesu lobiranja.

Kurs se bavi autorskim pravima u procesu stvaranja, distribucije i prezentacije autorskog dela i internet pravima. Zasniva se na procesima registracije i zaštite industrijskog dizajna i žiga u domaćim i međunarodnim okvirima.

Polaznici ovog kursa upoznaju se sa sistemima i procedurama zaštite autorskog prava i srodnih prava, industrijskog dizajna i žiga u domaćem i međunarodnom okruženju.

Na kursu se polaznici upoznaju sa sledećim temama – oglašavanje, promotivne strategije, kreiranje brenda. Po definiciji The Institute of Practitioners in Advertising : „Oglašavanje je najubedljivija prodajna poruka upućena pravim potencijalnim kupcima proizvoda ili usluge po najnižoj mogućoj ceni“. Promotivne strategije zasnivaju se na skupu različitih komunikacijskih aktivnosti pomoću kojih organizacija, služeći se različitim medijima, ličnim ili opštim uveravanjem, nastoji da svoj proizvod/uslugu učini poznatim kupcima, sa ciljem da obezbedi određenu potražnju za njima. Kreiranje brenda je veoma dug i zahtevan stvaralački proces. Vlasnici robnih marki neprestano moraju da brinu o održavanju kvaliteta i vrednosti svojih marki. One uvek moraju uvažavati ukus potrošača, ali se moraju i razvijati tako da ostanu privlačne čak i u okruženju koje se neprekidno menja.

Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom oglašavanja i promotivnim strategijama. Takođe, polaznici se obučavaju da prepoznaju ulogu i koncept brenda, kao i da se upoznaju sa upravljajnem brendom i njegovim pozicioniranjem.

Moć je sposobnost pojedinaca ili grupa da nametnu svoju volju drugima bez obzira na otpor. Moć kao sposobnost da se na druge utiče ima dosta sličnosti sa autoritetom, jer i autoritet pretpostavlja određenu moć. Međutim, moć i autoritet nisu identični pojmovi.

Neko može imati moć, a da pri tom nema autoritet, i obrnuto. Na kursu se obrađuje pojam moći i autoriteta, vrste moći i stilovi vođstva. Takođe, obrađuju se struktura i funkcije moći. Biće reči i o sticanju autoriteta i aktivnostima koje mogu uvećati autoritet.

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom i strukturom moći, oblicima i tipovima moći kao i sa pojmom autoriteta. Polaznici će naučiti i razliku između moći i autoriteta.

Sa aspekta kompanije, sponzorstvo predstavlja savremen alat marketinga koji doprinosi promotivnom aspektu kompanije. Sa aspekta onog koji je sponzorisan, sponzorstvo predstavlja najbolji mogući način dolaženja do neophodnih sredstava za neoometan nastavak aktivnosti ili realizacije nekog projekta.
Na kursu Sponzorstvo predstavljeni su izazovi modernog poslovanja, kako kompanija koje ulažu sredstva u ovaj vid markentiških aktivnosti tako i onih koji ta sredstva realizuju. Kurs približava smisao i međusobne odnose kao i društveni značaj donatorstva i sponzorstva. Kurs će omogućiti osposobljavanje za primenu stručnih pravila sponzorstva i principa istih u praksi. Na kraju kursa će biti predstavljeni koraci i saveti koji se tiču uspešnog sponorstva i donatorstva.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.