Dodatni kursevi za departman Kreativne komunikacije

Pogledajte spisak kurseva i opredelite se za četiri koja ćete uz Personal Development Program pohađati u okviru paketa dodatnih kurseva koje dobijate kao student osnovnih studija Fakulteta savremenih umetnosti, departmana Kreativnih komunikacija (Multimedijalna produkcija, Muzičke komunikacije, Primenjeni mediji i kreiranje sadržaja). Klikom na naziv kursa saznajte detalje o pojedinačnim kursevima koje možete da izaberete.

Uvod u video-produkciju sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa jeste da razumete proces rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i da samostalno komunicirate sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs vam omogućava potpuno razumevanje svih elemenata u vezi sa video-produkcijom filma ili televizijske emisije.

S obzirom da se radi o početnom kursu koji od polaznika ne zahteva predznanje, radi lakšeg usvajanja novih veština celokupno gradivo je podeljeno u 9 modula. Na taj način svi koji žele da savladaju brojne mogućnosti ovog programa to će moći da učine postepeno i bez teškoća. Tokom pohađanja kursa, pored radnog okruženja Adobe Premiere softvera, upoznaćete se i sa estetikom audio video produkcije i postprodukcije.

Nakon odslušanih predavanja i u praksi provežbanih tehnika kojima se kurs bavio, polaznik će biti spreman da samostalno montira video-materijal, obrađuje zvuk na profesionalnom nivou i da kreira grafičke celine koje će inkorporirati u svoj video rad.

Na kursu ćete saznati šta čini jednog pravog lidera. Upoznaćete se sa osobinama i ponašanjem lidera, njegovom važnošću, a na brojnim primerima velikih lidera današnjice, saznaćete koje su to najvažnije lekcije o liderstvu.

Cilj kursa je da kroz izučavanje različitih modela i stilova liderstva uočite prednosti i nedostatke svakog od njih, kako biste u budućnosti primenili najuspešniju tehniku da postanete dobri i uspešni lideri, ali i da sledite prave ljude u poslu.

Kurs predstavlja smišljen i planiran pristup generalnom definisanju aktivnosti odnosa s javnošću na izgradnji identiteta, imidža i reputacije organizacije. U ovom kursu opisani su načini na koje se kreira reputacija i razvijaju odnosi sa internim i eksternim okruženjem. Kroz najbolje primere iz prakse predstavljene su sve aktivnosti PR menadžera u cilju komunikacije sa ciljnim javnostima i uticaja na njihove stavove o organizaciji.

Cilj kursa je sticanje znanja i veština neophodnih za definisanje, implementaciju i evaluaciju strategija i taktika odnosa s javnošću, kao i ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima za obavljanje funkcije odnosa s javnošću u organizaciji.

Na kursu ćete steći znanja o tome šta čini jednog preduzetnika, koje dominantne osobine odlikuju taj tip ličnosti i kako razmišljaju preduzetnici. Na kursu ćete saznati da li ste preduzimljivi, da li se vaše trenutne osobine i obrazovanje podudaraju sa utvrđenim osobinama uspešnih preduzetnika.

Bavićete se ulogom preduzetnika u različitim fazama razvoja biznisa, a cilj je da razumete osobine i poziciju preduzetnika i kao i zahteve koje pred njih može postaviti vođenje jednog preduzeća, odnosno projekta.

Na ovom kursu ćete imati priliku da se upoznate sa marketinškim strategijama koje mnoge kompanije danas koriste kako bi se predstavile svojim potrošačima na internetu. Kurs će se između ostalog baviti načinom kreiranja imidža i identiteta, kao i brojnim tehnikama koje se koriste za približavanje publici i ostvarivanje što boljeg efekta.

Biće vam objašnjeni pojmovi direktnog marketinga, kontekstualnog marketinga, plaćenog reklamiranja, trgovine na internetu, kao i principi na kojima bi trebalo kreirati sajt koji prodaje.

Cilj ovog kursa jeste da se upoznate sa osnovnim teorijama internet marketinga, kao i sa direktnim marketingom i prodajom na internetu. Stečena znanja omogućiće vam da razumetete kompletnu problematiku internet marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima, ali i da stvorite dobar konceptualni okvir za njegovo dalje izučavanje.

Kurs Video Postproduction sadrži nastavne jedinice u kojima ćete se upoznati sa svim onim elementima proizvodnje video dela koji su u finalnoj fazi produkcije jednog filma ili televiziske emisije. Naučićete kako da koristite Adobe Media Encoder i koji su produkcioni zahtevi gde se može koristiti ovaj softver. Načićete kako da koristite Adobe SpeedGrade, kako da uradite kolor korekciju video materijala i kako da vizuelno unapredite celokupan video. Saznaćete sve o vezama unutar Adobe programa za Audio Video Produkciju i kako da na najbolji način koristite celokupan Adobe paket.

Cilj kursa je da vas pripremi da samostalno koristite programe Adobe Media Encoder i Adobe SpeedGrade, kao i da aktivno koristite Adobe Dynamic Link. Pored znanja u upotrebi softvera naučićete i o estetskim kategorijam kolor korekcije, finalizacije video dela i značaju postprodukcije u izradi kvalitetnog i savremenog video rada.

Na početku kursa upoznaćete se sa najosnovnijim stvarima kao što su sam izgled radnog prostora Adobe Photoshopa CC, kao i kreiranje novih dokumenata. Nakon toga korak po korak upoznaćete kompleksnije alate za selektovanje, bojenje, postizanje raznih efekata, rad sa slojevima i njihovom transformacijom.

Uz to naučićete kako se koriste alatke za unos i obradu teksta, kao i šta su vektorski oblici. U toku rada savladaćete i brojne prečice na tastaturi koje će vam pomoći da postanete što efikasniji i brži tokom obavljanja svojih zaduženja.

Nakon uspešno završenog kursa steći ćete moćne i korisne alate koje ćete vrlo jednostavno koristiti uređivanje 3D umetničkih slika, dizajniranje video zapisa i još mnogo toga što će vam pomoći da proširite mogućnosti za svoje umentičko izražavanje i iskazivanje kreativnosti.

Na kursu ćete učiti različite oblasti počev od toga kako uopšte započeti rad na nekom poslu, preko toga kako se ponašati tokom razgovora za posao, poslovnih sastanaka, ručkova, prezentacija i još mnogo toga. Akcenat je na konverzaciji i unapređenju govornih sposobnosti.

Cilj kursa je da usvojite termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, da se obučite za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

Kurs Adobe After Effects sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video materijala, do kreiranje efekata, korekcija slike i pravljenje kompleksnih kompozicija. Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u post-produkciji. Grupe lekcija posebno obrađuju upotrebu specifičnih video efekata sa velikim brojem konkretnih primera i postupaka za realizaciju.

Cilj je da se u potpunosti oslobodite i pripremite za samostalan rad u programu Adobe After Effects. To znači da ćete samostalno moći da video materijal unesete u računar, kreirate tekst, grafiku ili animaciju i da na video materijal primenite video efekte koje ćete na profesionalan način i na tehnički visokom nivou obraditi i napraviti format video rada za potrebe emitovanja ili dalje produkcione obrade.

Moći ćete da primenite i modifikujete veći broj video efekata i korekcije slike, kao i da dodate nove elemente u slici. Kurs omogućava da savladate tehnike koje se mogu koristiti i u drugim Adobe i post-produkcionim aplikacijama, a primenite u različitim produkcionim uslovima.

Illustrator kurs će vam omogućiti da naučite sve potrebne tehnike i upoznate alate koji su vam neophodni za rad u programu Adobe Illustrator CC. Uz stečena znanja bićete u prilici da iskažete svoju kreativnost i da se na umetnički i dizajnerski način predstavljate kroz crtanje vektorske grafike.

Početak kursa poslužiće vam kako biste se upoznali sa najosnovnijim segmentima kao što su izgled radnog prostora i kreiranje novih dokumenata. Saznaćete šta je raster, koje su razlike između njega i vektora, kao i kako da menjate veličinu vektorskih objekata a da ne gube na kvalitetu. Zatim ćete se detaljnije upoznati i sa pojmovima kao što su rezolucija, RGB i CMYK.

Na kursu ćete savladati korisne i moćne alate koje ćete moći da primenite i naplatite u oblasti dizajna ili umetnosti. Bićete obučeni da kreirate logoe, dizajnirate sadržaj i pripremate ga za štampu ili obavljate druga zaduženja koja spadaju u opis radnog mesta grafičkog dizajnera.

Tokom ovog kursa upoznaćete se sa veštinama komunikacije, definicijom interkulturne komunikacije, njenim principima i dimenzijama kao i pojmom kulturnog šoka.

Cilj ovog kursa jeste da se bliže upoznate sa različitim načinima komunikacije, shvatite i prihvatite kulturološke razlike koje su često uzrok lošeg poslovanja i naučite efikasne metode unapređenja vaših komunikacionih veština.

Kurs je osmišljen je tako da vam, na pristupačan način, omogući upoznavanje sa Microsoft PowerPoint programom. Podeljen je u logičke celine (module) koji će vas na detaljan način upoznati sa tematikom izrade prezentacija u PowerPointu, počevši od upoznavanja sa grafičkim interfejsom, do načina korišćenja ugrađenih alata i opcija.

Cilj je sticanje znanja neophodnih za uspešno korišćenje svih dostupnih alata i opcija Microsoft PowerPointa. Na njemu ćete se upoznati sa dostupnim alatima programa i načinima da ih koristite na najbolji način kako biste uspešno odgovorili svim zahtevima današnjeg poslovnog okruženja.

Po završetku kursa moći ćete potpuno samostalno da izrađujete prezentacije, unosite i editujete multimedijalni sadržaj, da koristite prednosti grafikona, dijagrama i slično.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.