Dodatni kursevi za smer Likovne umetnosti

Pogledajte spisak kurseva koje kao student smera Likovne umetnosti (Slikarstvo, Grafika, Multimediji, Živopis i Vajarstvo) možete da izaberete u paketu dodatnih veština, uz Personal Development Program.

Na početku kursa upoznaćete se sa najosnovnijim stvarima kao što su sam izgled radnog prostora Adobe Photoshopa CC, kao i kreiranje novih dokumenata. Nakon toga korak po korak upoznaćete kompleksnije alate za selektovanje, bojenje, postizanje raznih efekata, rad sa slojevima i njihovom transformacijom.

Uz to naučićete kako se koriste alatke za unos i obradu teksta, kao i šta su vektorski oblici. U toku rada savladaćete i brojne prečice na tastaturi koje će vam pomoći da postanete što efikasniji i brži tokom obavljanja svojih zaduženja.

Nakon uspešno završenog kursa steći ćete moćne i korisne alate koje ćete vrlo jednostavno koristiti uređivanje 3D umetničkih slika, dizajniranje video zapisa i još mnogo toga što će vam pomoći da proširite mogućnosti za svoje umentičko izražavanje i iskazivanje kreativnosti.

Na kursu 3d Max Modelovanje se obrađuju osnovni alati za kreiranje prostornih modela u Autodeskovom softveru 3ds Max. Upoznaćete se sa izgledom korisničkog interfejsa, kao i sa različitim paletama u kojima su raspoređene alatke za modelovanje objekata i scena. Pored toga, upoznaćete se sa geometrijskim podnivoima objekata, ali i sa različitim alatkama specifičnim za te nivoe. Preko ovog kursa se izučava rad da sa 2D i 3D objektima, koji pomažu da kreiramo željene predmete i prostore.

Cilj ovog kursa je da vas osposobi za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds Max 2016. Pored toga, uz ovaj kurs ćete naučiti kako da koristite osnovne alatke pomoću kojih se kreiraju kako jednostavni tako i komplikovani 3d modeli, kako da radite sa kamerama, osnovama animacije i kako da dizajnersko rešenje pretočite u 3d model. Drugim rečima, da upoznate osnovne principe poligonalnog modelovanja, te radite sa spline objektima kojima kreiramo linijske crteže od kojih kasnije možemo dobiti složeniju geometriju.

*Napomena: Kurs je namenjen studentima smera Grafički dizajn, s obzirom da studenti Dizajna enterijera obrađuju ovu temu u okviru svog studijskog programa.

Illustrator kurs će vam omogućiti da naučite sve potrebne tehnike i upoznate alate koji su vam neophodni za rad u programu Adobe Illustrator CC. Uz stečena znanja bićete u prilici da iskažete svoju kreativnost i da se na umetnički i dizajnerski način predstavljate kroz crtanje vektorske grafike.

Početak kursa poslužiće vam kako biste se upoznali sa najosnovnijim segmentima kao što su izgled radnog prostora i kreiranje novih dokumenata. Saznaćete šta je raster, koje su razlike između njega i vektora, kao i kako da menjate veličinu vektorskih objekata a da ne gube na kvalitetu. Zatim ćete se detaljnije upoznati i sa pojmovima kao što su rezolucija, RGB i CMYK.

Na kursu ćete savladati korisne i moćne alate koje ćete moći da primenite i naplatite u oblasti dizajna ili umetnosti. Bićete obučeni da kreirate logoe, dizajnirate sadržaj i pripremate ga za štampu ili obavljate druga zaduženja koja spadaju u opis radnog mesta grafičkog dizajnera.

Na ovom kursu imaćete priliku da se detaljno upoznate sa svim alatima i panelima pomoću kojih ćete biti u mogućnosti da vršite prelom stranica. Kako je softver Adobe InDesign CC prvenstveno namenjen za dizajn dokumenata sa više stranica, na ovom kursu dosta pažnje će biti posvećeno master stranicama i varijablama koje pružaju mogućnost da se šablonski elementi na većem broju stranica lako i brzo urede.

Tokom kursa steći ćete znanja koja ćete moći da iskoristite kako biste se bavili grafičkim uređivanjem časopisa, knjiga, brošura, kataloga i plakata. Pored toga, bićete osposobljeni da efikasno prelamate stranice, objavljujete tekst, uklapate ga i prelamate sa grafičkim objektima na stranicama dokumenata. Međutim, to nije sve jer ćete usvojene veštine moći da primenite i u kreiranju prezentacija namenjenih za mobilne i tablet uređaje, ali i još mnogo toga.

*Napomena: Za kurs InDesign preporučujemo da prvo pohađate kurs Illustrator, odnosno poznajete rad u tom programu.

Uvod u video-produkciju sadrži nastavne jedinice koje upoznaju polaznika sa osnovnim principima nastanka video-dela. Upoznaće se sa zanimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televizijske emisije, od ideje do finalne produkcije.

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, formatima i procesom rada. Kurs predstavlja osnovu za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa jeste da razumete proces rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima, kao i da samostalno komunicirate sa ostalim članovima u lancu produkcije video-radova. Kurs vam omogućava potpuno razumevanje svih elemenata u vezi sa video-produkcijom filma ili televizijske emisije.

S obzirom da se radi o početnom kursu koji od polaznika ne zahteva predznanje, radi lakšeg usvajanja novih veština celokupno gradivo je podeljeno u 9 modula. Na taj način svi koji žele da savladaju brojne mogućnosti ovog programa to će moći da učine postepeno i bez teškoća. Tokom pohađanja kursa, pored radnog okruženja Adobe Premiere softvera, upoznaćete se i sa estetikom audio video produkcije i postprodukcije.

Nakon odslušanih predavanja i u praksi provežbanih tehnika kojima se kurs bavio, polaznik će biti spreman da samostalno montira video-materijal, obrađuje zvuk na profesionalnom nivou i da kreira grafičke celine koje će inkorporirati u svoj video rad.

Na ovom kursu upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za rad u pomenutim jezicima, počevši od najosnovnijih pojmova koji će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o HTML-u i CSS-u. Razumevanjem ovih jezika naučićete kako funkcioniše web i steći informatičku pismenost koja spada među najtraženija znanja 21. veka.

Bez obzira da li ste početnik ili već posedujete predznanje, HTML i CSS kurs će vam pružiti odličnu podlogu za učenje PHP-a, JavaScript-a i drugih naprednih programskih jezika koji se koriste na webu. Drugim rečima, upoznavanjem sa jezicima koji predstavljaju osnovu modernog weba, znatno ćete sebi olakšati svaki naredni korak ka usavršavanju IT znanja i otvaranju novih profesionalnih mogućnosti.

Naučićete kako se kreiraju HTML tagovi i stranice, kao i šta predstavljaju doctype i svi ostali elementi koji čine ovaj jezik. Nakon toga, saznaćete šta su CSS opisi, od čega se sastoje i na koji način se koriste. Kada ovladate HTML-om i CSS-om, bićete u mogućnosti da kreirate web aplikacije, ili da kroz kod prilagođavate i održavate sadržaj na već formiranim sajtovima. Pored toga, moći ćete da uređujete web stranice pravljene u WordPressu, da stilizujete marketinške mejlove i još mnogo toga.

Na ovom kursu ćete obrađivati pojmove vezane za alate ovog softvera u verziji CC. Njihovi temelji usko su povezani sa HTML-om i CSS-om, pa ćete tokom kursa proučavati i koristiti nove pristupe ovih opisnih jezika koji čine osnovu čitavog weba. Funkcionalnosti koje ćete naučiti veoma su važne za rad svakog profesionalca, a kako stvari stoje takva situacija neće se promeniti ni u godinama koje dolaze.

Tokom kursa ćete savladati najsavremenije načine koncipiranja i izrade web stranica. Cilj jeste da usvojite veštine koje će vas osposobiti da bez ičije pomoći razvijate atraktivne web sajtove od početne ideje do funkcionalnog projekta. Nakon što uspešno završite ovaj kurs bićete spremni da samostalno primenjujete sve najnaprednije HTML i CSS tehnike, kao i da donosite ispravne odluke koje se tiču pristupa i načina izrade web sajtova za konkretne situacije.

*Napomena: Adobe Dreamweaver CC nadovezuje se na kurs Uvod u HTML i CSS, te vam preporučujemo da prvo izaberete taj kurs a zatim sa lakoćom usvajate nova softverska znanja.

Na kursu ćete steći znanja o tome šta čini jednog preduzetnika, koje dominantne osobine odlikuju taj tip ličnosti i kako razmišljaju preduzetnici. Na kursu ćete saznati da li ste preduzimljivi, da li se vaše trenutne osobine i obrazovanje podudaraju sa utvrđenim osobinama uspešnih preduzetnika.

Bavićete se ulogom preduzetnika u različitim fazama razvoja biznisa, a cilj je da razumete osobine i poziciju preduzetnika i kao i zahteve koje pred njih može postaviti vođenje jednog preduzeća, odnosno projekta.

Na kursu ćete učiti različite oblasti počev od toga kako uopšte započeti rad na nekom poslu, preko toga kako se ponašati tokom razgovora za posao, poslovnih sastanaka, ručkova, prezentacija i još mnogo toga. Akcenat je na konverzaciji i unapređenju govornih sposobnosti.

Cilj kursa je da usvojite termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, da se obučite za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.