FSU kao deo LINKgroup UČESTVUJE U NOVOM PROJEKTU ZA PODRŠKU INOVACIJAMA I PREDUZETNIŠTVU KOJI FINANSIRA EIT

/ / Vesti / 4. 07. 2022.

LINKgroup i Fakultet savremenih umetnosti kao njegov deo, sa zadovoljstvom objavljuju da će učestvovati u novom projektu pod nazivom „SMART4FUTURE”.

O projektu „SMART4FUTURE”

Cilj projekta „SMART4FUTURE” je da pomogne u rešavanju izazova koje pred visokoškolske ustanove (HEI) postavlja tehnološki napredak. Digitalne tehnologije postaju sve više nevidljive, a ipak imaju ogroman uticaj na živote ljudi. Podstaknuto ovom brzom promenom, tržište rada je, kratkoročno gledano, postalo nestabilno i nepredvidivo. To znači da studenti prolaze kroz „puteve učenja” u visokom obrazovanju, a ne znaju ništa o tome kako će se veštine koje će steći uklapati sa potrebama tržišta rada, decenijama nakon što napuste visoko obrazovanje. „SMART4FUTURE” veruje samo u pametni ekosistem inovacija.

Pet visokoškolskih ustanova, jedno malo i srednje preduzeće (SME), LINKgroup, velika kompanija (osnivač dve visokoškolske ustanove) i jedna međunarodna velika kompanija udružili su se u ovom projektu kako bi stvorili sve potrebne preduslove za uspostavljanje visokoškolskih ustanova kao žarišnih tačaka pametnih, lokalnih i regionalnih inovacionih ekosistema u šest zemalja: Hrvatskoj, Irskoj, Srbiji, Italiji, Poljskoj i Turskoj.

Projektni konzorcijum donosi stručnost koja će omogućiti duboko razumevanje snaga i slabosti S3 inovacionih ekosistema. Ovo će osigurati da inovativni i preduzetnički nastavni planovi i programi odgovaraju potrebama lokalnih učesnika.

Inovacioni kapaciteti podržani projektom „SMART4FUTURE” ući će u strukture visokoškolskih ustanova stvaranjem mehanizama za podršku startapu i šema mentorstva, poboljšanjem i stvaranjem kancelarija za transfer tehnologija, te uspostavljanjem novih vrsta saradnje sa eksternim partnerima.

Tokom perioda finansiranja projekta, „SMART4FUTURE” podržaće više od 40 startapova, obučiti više od 400 i mentorisati preko 150 studenata, obučiti preko 50 i mentorisati preko 40 osoba koje pripadaju akademskom osoblju, stvoriti preko 80 partnerstava, poboljšati više od jedne strukture podrške po visokoškolskoj ustanovi i kreirati tri seta visoko prenosivih materijala za obuku.

Inovacije i preduzetništvo su važni za uspešno suočavanje sa neizvesnošću koju donosi tehnološka revolucija 21. veka. „SMART4FUTURE” predviđa budućnost u kojoj studenti više neće morati da se osećaju nesigurno jer će biti osnaženi da transformišu svoju stručnost u opipljivu, društvenu vrednost – bez obzira na tempo društvenih ili tehnoloških promena sa kojima će se suočiti. Umesto toga, zajedno sa profesorima, učenici će postati aktivni učesnici moćne, duboke, tehnološke transformacije.

Projekat je dobio sredstva od EIT HEI Inicijative: Innovation Capacity Building for Higher Education. Cilj ove inicijative Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) jeste da podstakne preduzetničke i inovacione kapacitete visokoškolskih ustanova (HEI) širom Evrope. Uključivanje organizacija kao što je LINKgroup predstavlja važan deo inicijative, jer stvara važnu sinergiju između industrije i visokoškolskih ustanova.

U okviru ovog projekta radićemo zajedno sa sledećim partnerima:

Pridruženi partner: Politecnico di Torino, Italija.

U okviru EIT HEI inicijative, projekat će dobiti sredstva u vrednosti od 1,19 miliona evra i trajaće do decembra 2022. godine, uz mogućnost produženja za još 18 meseci.

O EIT HEI inicijativi

EIT HEI inicijativa je ključni cilj Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju kao deo njegove nove strategije. Cilj ove inicijative je da podrži visokoškolske ustanove znanjem i obukom, pristupom EIT inovacijskom ekosistemu, najvećem u Evropi, kao i da kroz finansiranje projekata omogući da razviju inovacione akcione planove koji dopunjuju potrebe pojedinačnih VŠU. Ovo je drugi poziv za podnošenje predloga u okviru EIT HEI inicijative, nakon uspeha Pilot-poziva 2021. Dosad je ova inicijativa obezbedila sredstva za skoro 50 projekata. Sledeći poziv za podnošenje predloga očekuje se krajem 2022. godine.

O EIT-u

EIT jača sposobnost Evrope za inovacije tako što pokreće rešenja za hitne globalne izazove i neguje preduzetničke talente za stvaranje održivog rasta i radnih mesta sa kvalifikovanim zaposlenima u Evropi. EIT je telo EU i sastavni deo inicijative „Horizon Europe”, okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije. Institut podržava dinamična panevropska partnerstva i EIT zajednice znanja i inovacija među vodećim kompanijama, istraživačkim laboratorijama i univerzitetima.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.