Hadži Kastrati odbranio svoj doktorski umetnički projekat na FSU

/ / Vesti / 20. 07. 2020.

U Galeriji Fakulteta savremenih umetnosti živo je ovih dana. FSU je iznedrio još jednog doktora umetnosti – svoj doktorski umetnički projekat odbranio je Hadži Kastrati. Rad nosi naziv „Preobražaj nađene forme”, a mentor na ovom radu bio je profesor Fakulteta savremenih umetnosti Branislav Sekulić.

U okviru doktorskog umetničkog projekta pod nazivom „Preobražaj nađene forme” realizovano je oko 50 oslikanih skulptura, najčešće u drvetu (od kojih je u pisanom delu rada navedeno 36). Pored drveta, u nekim radovima korišćeni su kamen i različiti upotrebni predmeti. Dimenzije radova su u rasponu od 30 x 10 x 15 cm do 105 x 35 x 25 cm. Realizovane radove razigranih formi mogli bismo svrstati u apstraktno – asocijativne i figurativne po karakteru, sa naglašenom ekspresivnom notom.

Šestogodišnji rad na doktorskom umetničkom projektu Hadžija Kastratija

U istrajnoj i raznovrsnoj skulptorsko-slikarskoj delatnosti, u periodu od oko šest godina, uz stalno negovanje i usavršavanje izražajnih mogućnosti, realizovani su radovi snažnog gesta, fovističke palete i kompleksne transformacije prirodnog oblika u apstraktni i asocijativni izraz ekspresivnih i ritmovanih formi.

U umetničkoj strategiji koja se sprovodi mogu se uočiti tri nivoa obrade: obrada forme, apliciranje predmeta i bojeni sloj. Obrada forme podrazumeva uspostavljanje kompozicije, koja najčešće kreće iz centralne mase. Odabravši slobodan, individualni zamah koji ne opisuje ili podražava, Kastrati od realnog sveta uzima samo oblik, a ostalo je lični izbor i interpretacija. On odlično poznaje kompoziciju, planovi su sigurno postavljeni, središnja masa je stožer iz kojeg se forma razvija i prati u svim smerovima. Apliciranjem predmeta na obrađenu formu drveta, lepljenjem ili zakucavanjem, kreira se željeni motiv ili se pojačava dejstvo kreirane forme. Bojeni sloj dolazi na kraju, on za polazište ima formu, integriše se u strukturu obrađenih drvenih površina i koristi je kao podlogu za građenje slike jakog kolorita, čvrste kompozicije i naglašenog crteža. Za bojeni sloj koristi emajl boje, dobrog viskoziteta, koje nanosi brzo – curenjem i prskanjem. Bojeni sloj je više vizuelna senzacija obogaćena unutrašnjom vizijom i ekspresijom negoli prikaz nečeg određenog.

Mnogobrojne nagrade za doktoranda FSU

Doktor umetnosti, Hadži Kastrati rođen je u Peći 1955. godine. Diplomirao je na odseku za vajarstvo na Akademiji umetnosti u Prištini, magistrirao na FLU u Beogradu, a 1985/86. boravio je u Francuskoj kao stipendista Vlade Francuske na fakultetu ECOLE DE’ART – Marseille. Predsednik je Udruženja likovnih i primenjenih umetnika regiona Peć i dobitnik višestrukih nagrada za slikarstvo.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.