Izložba „Susretanja…” profesorke Sonje Krstić u okviru 49. Fashion Weeka

/ / Vesti / 5. 05. 2022.

U ponedeljak, 9. 5, u 19h, u Manakovoj kući, svečano će biti otvorena izložba „Susretanja…profesorke Sonje Krstić. Izložba je otvorena u saradnji sa Etnografskim muzejom u Beogradu, a otvaranje je uvršteno u program 49. Fashion Weeka. Izložba traje mesec dana.

 

 

Susret autorskog modnog dizajna i estetskih obrazaca prošlosti

Koncept izložbe „Susretanja…” je interpretacija tradicionalnog kulturnog nasleđa Srbije kroz aktuelni, modni, primenjenoumetnički izraz modne dizajnerke Sonje Krstić.

Na izložbi će biti predstavljena moderna, unikatna ženska odeća koja svojim savremenim izgledom pomera granice percepcije narodne nošnje kao uspostavljenog okvira tradicije.

To je susret autorskog modnog dizajna i estetskih obrazaca prošlosti, koji govori o tome ko smo, odakle smo i šta u sebi i na sebi nosimo, personalizovan u umetničkom prikazu Sonje Krstić.

To je i „bliski susret” današnjeg vizuelnog obličja raskoši i smelog pomeranja estetizacije tradicionalnih elemenata, neopterećenog protokom vremena i upotrebom netipičnih, novih materijala.
Prepoznatljivi, transformisani, folklorni obrasci pri ovakvim susretima aktuelizuju pojavnost narodnih nošnji, dodajući im inovativnost modernog dizajna.

Korišćenjem recikliranih materijala, upotrebnih predmeta i gotovih proizvoda u dizajnu, Sonja Krstić stvara nove vizuelne smernice metaforičnosti 21. veka i na taj način kreira savremene kulturne utiske kojima se može oblikovati novi estetski (meta)univerzum.

Ona transponuje „pozajmljene” i tradicionalne motive u današnju modu, šireg konteksta i savremenog izraza, neočekivanom materijalizacijom. Kitnjasta estetika tradicionalne odeće svodi se na valere ahromatske skale sa dominacijom crne, koju oživljava u prostoru. Rustiku trodimenzionalnih tekstura oblikuje redizajnom gotovih proizvoda masovne proizvodnje i neodevne namene.

Prvu celinu izložbe čine odevne forme estetskih kanona narodne kulture koja se razvijala na selu, a druga ima osobenosti gradske nošnje, ali samo u naznakama tradicije. Prva je robusna i gruba, sa elementima 3D preplitanja u sintetičkoj teksturi, poput etno-punk susreta, dok je druga rafinirana, sjajnih detalja, ali dramatičnih oblika, gotik mode sa duhom folklorne tradicije!
Subjektivno, to su lični utisci, podsvest, prepoznavanje, simbolička interpretacija, unutrašnji eklekticizam koji dobija tumačenje kroz jezik mode.
Objektivno, to su modni predmeti koji čine estetizovanu kulturološku sliku kojoj je vizuelni utisak važniji od etnografske faktografije i rekonstrukcije, a u koju je dizajnerka učitala ne samo sliku o sebi već i onima pre nas. To su utisci o nama danas, o suštini, svetu i životu, kroz simbolički okvir mode.

Podsećamo, izložba „Susretanja…” modne dizajnerke Sonje Krstić održava se u vreme 49. Belgrade Fashion Weeka i njeno otvaranje će biti uvršteno u program ove modne manifestacije.

 


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.