Koncept metaverzuma

/ / Blog / 15. 01. 2024.

S obzirom na potencijalno učešće profesora sa modula Game art u projektu Evropske unije koji se odnosi na izgradnju metaverzuma, smatram da bi bilo poželjno da se bliže objasni ovaj koncept i razmotre njegovi ključni aspekti. 

Metaverse, poznat i kao metaverzum, termin je savremene digitalne kulture skovan u romanu naučne fantastike Nila Stivensona Snežni sudar (Neal Stephenson, Snow Crash, 1992). U naučnim istraživanjima pojam metaverzuma se definiše kao „virtuelni prostor odvojen od stvarnog fizičkog sveta, kao trodimenzionalno onlajn-okruženje u kome korisnici, predstavljeni avatarima, međusobno komuniciraju” (Ritterbusch, Teichmann, 2023). Obuhvata kompleksnu mrežu virtuelnih svetova i proširene realnosti u kojoj korisnici mogu da komuniciraju, interaguju, stvaraju i dele sadržaj u realnom vremenu. Kreator prve metaverzum platforme (Second Life, 2003), Filip Rouzdejl (Philip Rosedale), u intervjuu za časopis Wired u januaru 2022. godine terminološki je odredio ovaj koncept kao „trodimenzionalni internet naseljen živim ljudima” (Gilad, 2022).

Komponente metaverzum tehnologije, kao što su društvena interakcija i 3D virtuelni svetovi, često su sastavni deo mnogih onlajn video-igara za više igrača. Gejming zajednica je savršeno polazište za razvoj novih svetova. Dok nam knjige omogućavaju da zamislimo neobične stvari, a filmovi da vidimo izvanredne stvari, video-igre nam omogućavaju da radimo izvanredne stvari i preduzimamo akcije. Second Life, kao jedan od najpoznatijih metaverzuma, predstavlja virtuelni svet u kojem igrači mogu kreirati avatare, kupovati i prodavati digitalnu imovinu, družiti se, organizovati događaje i čak stvarati sopstvene igre i sadržaj. Minecraft je popularna igra koja sadrži široke prostrane svetove koje igrači mogu istraživati, oblikovati i deliti sa drugima. Postoje i modovi i dodaci koji dodatno proširuju igru. EVE Online je masivna RPG igra smeštena u svemirskom okruženju. Igrači zajedno istražuju i oblikuju univerzum, trguju resursima i bore se u epskim svemirskim bitkama. VRChat je društvena platforma za virtuelnu stvarnost gde igrači mogu interagovati koristeći svoje VR uređaje. Ovde se mogu sastajati, četovati, igrati igre i kreirati sopstvene svetove. Decentraland je metaverzum baziran na blokčejnu u kojem igrači mogu kupiti i razvijati virtuelna zemljišta, te trgovati njima. Sadrži i trgovinske i zabavne sadržaje. Roblox je platforma koja omogućava igračima da stvaraju sopstvene igre unutar igre. Igrači mogu izrađivati 3D svetove i igre koristeći alate koje pruža platforma, a zatim ih deliti sa zajednicom. Sansar je još jedan virtuelni svet koji omogućava korisnicima da kreiraju i dele sadržaj. Platforma je posebno popularna među kreatorima virtuelne stvarnosti. Navedeni primeri pokazuju različite aspekte metaverzuma u video-igrama, uključujući društvenu interakciju, edukaciju, kreativnost, ekonomiju i perspektivu igrača da oblikuju virtuelni svet po svojim željama.

Za implementaciju metaverzuma potrebno je razmotriti njegove tehničke i društvene aspekte, kao i ekonomsku dimenziju. Metaverzum zahteva naprednu tehničku infrastrukturu, uključujući brzu i pouzdanu mrežnu povezanost, snažne računarske kapacitete, kao i tehnologije poput proširene stvarnosti (Augmented Reality – AR) i virtuelne stvarnosti (Virtual Reality – VR), koje omogućavaju imerzivnost, odnosno uranjanje u određeni digitalni prostor. U okviru tog digitalnog prostora promoviše se socijalna interakcija na globalnom nivou i kreira bogat društveni ekosistem. Takođe, korisnicima je omogućeno da trguju digitalnim proizvodima i uslugama poput virtuelnih trgovina, nekretnina ili umetničkih dela putem digitalnih valuta ili kriptovaluta, često kao nezamenljivih tokena (NFT) koje prati vlasništvo u okviru blokčejn tehnologije (Ning, Dhelim, Farha, 2021). 

Metaverzum možemo pronaći i u svakodnevnoj upotrebi kod globalnih kompanija kao što je Microsoft, koji od 2017. godine u okviru platforme Microsoft Teams koristi virtuelne avatare i sastanke, dok je Facebook 2019. godine pokrenuo Facebook Horizon kao socijalnu virtuelnu platformu. Dve godine kasnije, Facebook postaje Meta Platforms, kada je predsednik Mark Zakerberg (Mark Zuckerberg) izjavio da je kompanija primarno posvećena razvoju metaverzuma. Međutim, zbog pitanja u vezi sa bezbednošću korisnika, od februara 2023. godine kompanija je fokusirana na razvoj veštačke inteligencije (Artificial Inteligence – AI) (Martins, 2023). 

Bitno je napomenuti da uprkos svojim potencijalima, metaverzum postavlja i izazove. Bezbednost i etika u metaverzumu su ključne oblasti koje zahtevaju pažnju kako bi se osiguralo pozitivno iskustvo korisnika, kao i održivo i inkluzivno okruženje. Bitna su i pitanja koja se odnose na zaštitu privatnosti podataka o korisnicima koji se prikupljaju radi personalizacije iskustva, kao i na zaštitu od njihove zloupotrebe, pitanja koja se tiču uznemiravanja, zlostavljanja, krađe digitalnih dobara ili drugih neprimerenih ponašanja, pitanja u vezi sa autentičnošću i lažiranjem identiteta, pitanja u vezi sa intelektualnom svojinom, kao i pitanja o govoru mržnje, diskriminaciji, toleranciji, inkluzivnosti i ostalim aspektima društvene etike. Iz tog razloga bitno je razvijati svest korisnika o bezbednosti i etici u metaverzumu i edukovati ih o njihovim pravima i odgovornostima. Pored toga, neophodno je da države i nadležni međunarodni organi razmotre kako sa pravne strane regulisati ovu novu sferu digitalnog prostora (Moradiberelian, 2023). Bezbednost i etika su neophodni temelji kako bi metaverzum postao održivo i prihvatljivo virtuelno društvo. Kroz odgovornu praksu i kontinuiranu edukaciju, metaverzum može pružiti korisnicima bezbedno i etičko okruženje za interakciju i kreativnost.

Metaverzum je kompleksan i dinamičan koncept i predstavlja budućnost digitalnog prostora i virtuelnih svetova. Kao spoj stvarnog i virtuelnog sveta, on otvara beskrajne mogućnosti za zabavu, obrazovanje, poslovanje i društvenu interakciju. Metaverzum predstavlja evolutivni korak u digitalnom prostoru. Međutim, kako bismo ostvarili pun potencijal metaverzuma i obezbedili uzbudljivu budućnost, moramo se na globalnom nivou pozabaviti navedenim izazovima. Njegova budućnost zavisiće prvenstveno od inovacija u tehnologiji, društvenih normi i vrednosti koje će oblikovati njegov razvoj, kao i od integracije ovih dimenzija kako bi se stvorilo sveobuhvatno digitalno iskustvo.

 

Autor: Irena Paunović

Docent na Fakultetu savremenih umetnosti, modul Game art

 

Reference:

 1. Edelman, G. (2022). How to Build a Better Metaverse. Wired.
 2. Martins, L. (2023). Mark Zuckerberg can’t quit the metaverse. Verge, Septembar 28, 2023. More at: https://www.theverge.com/23894188/mark-zuckerberg-metaverse-connect-2023-ai-vr (Accessed: 10. 11. 2023)
 3. Moradiberelian, M. (2023). An Introduction to the Implications and Legal Challenges of Metaverse. Legal Research Quarterly 25. Special Issue of Law &Technology: 363–392.
 4. Ning, H., Sahraoui, D., & Fadi, F. (2021). A Survey on the Metaverse: The State-of-the-Art, Technologies, Applications, and Challenges. IEEE Internet of Things Journal.
 5. Ritterbusch, G. D., & Malte R. T. (2023). Defining the metaverse: A systematic literature review. IEEE Access, 11: 12368–12377.

 


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.