KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NASTAVNIKA

/ / Konkursi / 8. 12. 2019.

Na osnovu člana 30, stav 1, tačka 10 Statuta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu (broj: 50/2019, od 27. 3. 2019. godine), dekan Fakulteta raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika:

  • Za izbor 2 (dva) nastavnika u nastavnička zvanja i zasnivanje radnog odnosa za uže umetničke oblasti:
    – 1 (jedan) za užu umetničku oblast Umetnički projekti i praksa, i to sa punim/nepunim radnim vremenom;
    – 1 (jedan) za užu umetničku oblast Unutrašnja arhitektura, i to sa punim/nepunim radnim vremenom.
  • Za izbor 2 (dva) nastavnika u nastavnička zvanja i zasnivanje radnog odnosa za uže naučne oblasti:
    – 1 (jedan) za užu naučnu oblast Teorija medija, i to sa punim/nepunim radnim vremenom;
    – 1 (jedan) za užu naučnu oblast Komunikologija, i to sa punim/nepunim radnim vremenom.

Detaljnije o uslovima konkursa pročitajte OVDE.