Konkurs za slovo O kompanije Navigator Business Center d.o.o.

/ / Konkursi / 5. 05. 2017.

 
Navigator Business Center d.o.o. Beograd raspisuje konkurs za izradu idejnog rešenja slova O u reči NAVIGATOR kojom je obeležen prostor poslovnog kompleksa Navigator Business Center. Konkurs za slovo O organizuje se po drugi put kao deo korporativne odgovornosti kompanije Navigator Business Center d.o.o. Beograd kojom se promovišu kreativnost i inovativnost studenata.

Pravo učešća imaju studenti svih fakulteta i nivoa studija sa područja Republike Srbije. Autor(ka) predloženog rada može da bude pojedinac ili grupa. Predloženi radovi moraju da odgovaraju vrednostima koje promoviše Navigator Business Center d.o.o. Beograd i Navigator Art Gallery i konceptu koji je dat u raspisu.

Karakter konkursa je prema vrsti – opšti, neanonimni; prema zadatku – idejni; prema obliku – jednostepeni.

Zadatak konkursa

Potrebno je kreirati idejno rešenje slova O u reči NAVIGATOR kojom se markira poslovni kompleks. Reč NAVIGATOR je izrađena od metala. Nalazi se na granici parcele na strani ka ulici u ravni sa trotoarom. Dužina reči je oko 20m dok je visina slova 2,40m.

Zadatak studenata je da baveći se prostorom i njegovim oblikovanjem, a koristeći scenska i dizajnerska sredstva (pri čemu ovi pojmovi treba da budu tretirani i razmatrani u najširem značenjskom, medijskom i formalnom smislu) formiraju slovo O. Slovo O treba simbolički da predstavlja vrednosti kompanije, a to su: inovativnost, tehnološka savremenost, kreativno razmišljanje, odgovornost prema zajednici…

Slovo O može biti izrađeno u svakom materijalu koji je dovoljno izdržljiv da se održi (bez promene kvaliteta) u spoljnim vremenskim uslovima u roku od 2 godine. Ukupna vrednost izrade slova O ne sme preći 500.000 dinara, sa PDV-om.

Tema konkursa

Prema definiciji navigator je osoba osposobljena za upravljanje brodom ili letilicom. Zadatak navigatora uključuje planiranje putovanja, savetovanje kapetana o procenjenom vremenu do odredišta tokom putovanja, te osiguranje radi izbegavanja mogućih rizika. U savremenom značenju navigator je onaj koji istražuje, posmatra i bira informacije koje pomažu da se do cilja dođe najracionalnijim putem kako u smislu vremena tako i u smislu resursa.

Navigator Business Center d.o.o. Beograd poslovanje vidi kao stvaranje. To stvaranje je kolektivan čin, timski rad, u kome je lider – kapetan onaj koji vodi, ali je uloga navigatora zapravo ključna. Navigatori su ti od čijih znanja i procena zavisi strategija. A da bi se napravio pravilan odabir informacija potrebno je sagledati stvari iz različitih uglova. Postupci koje navigator primenjuje vezane su za oblasti koje se mogu izmeriti: nauku, tehniku, tehnologiju. A šta se desi kada postavimo umetnika u ulogu navigatora? Kada otvorimo dijalog između ta dva sveta?

Postoje dve vrste navigacije. Ona gde su orijentiri tačke na zemlji i ona gde su vodiči zvezde. Nauka, tehnologija, biznis, hvataju se za opipljivo. Umetnost za neuhvatljivo. A retki, najposebniji, u stanju su da spoje zemlju i zvezde. Kao Milutin Milanković, u čijoj se ulici Navigator Business Center nalazi. Inspirisani njegovim znanjima želimo da dovedemo ova dva sveta u vezu. Da u racionalan svet uvedemo imaginaciju.

Fotografije i tehničke crteže možete preuzeti putem LINKA.

Sadržaj konkursnih radova i način predaje

Konkursni rad treba da sadrži sledeće elemente:

 • Prijavu,
 • Konkursni rad.

Oba dokumenta treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu office@navigatorbusinesscenter.rs, sa naznakom „Prijava za konkurs za slovo O“.

Prijava napisana u telu mejla treba da sadrži sledeće podatke:

 • Ime i prezime učesnika konkursa ili umetničke grupe,
 • Kontakt informacije (adresa, adresa elektronske pošte, mobilni telefon).

Konkursni rad u prilogu (kao attachment u pdf formatu) koji treba da sadrži sledeće elemente:

 1. Tekstualni deo na srpskom i engleskom jeziku (do 1000 karaktera), odnosno, obrazloženje idejnog rešenja rada koje treba da sadrži: naziv rada, temu i osnovnu ideju (koncept) rada; umetnički odnos prema prostoru realizacije; izbor sredstava, formata i materijala
 2. Vizuelni materijal koji treba da sadrži skice idejnog rešenja rada u bilo kom mediju
 3. Tehnička i prostorna idejna rešenja za realizaciju rada kao i njegovo izvođenje
 4. Finansijski plan predviđenih troškova realizacije i izvođenja rada
 5. Kratku biografiju autora (do 350 karaktera).

Rok za predaju i kriterijumi odabira

Rok za predaju konkursnih radova je nedelja 28. maj (do ponoći). Prijave i radovi koji budu stigli nakon propisanog roka ili budu nepotpuni neće biti uzeti u razmatranje. Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do petka, 30. juna.

Pri odabiru radova stručni žiri će se rukovoditi sledećim kriterijumima: umetnički kvalitet i inovativnost radova, jasan i aktuelan koncept, odgovarajuće prostorno rešenje postavke, tehnička izvodljivost i finansijska racionalnost.

Stručni žiri čine:

 • Thomas Villadsen, Izvršni direktor MPC Properties
 • Nataša Bugarinović, direktor za razvoj
 • Borut Vild, grafički dizajner
 • Tanja Milovanović, arhitekta
 • Mia David, arhitekta

Nagrada

Izabrani rad će biti realizovan a student će kao dodatnu nagradu dobiti računar sledećih specifikacija:

iMac
EAN code 888462478106
Procesor 2.8GHz quad-core Intel Core i5 with 4MB shared L3 cache
Turbo Boost Turbo Boost up to 3.3GHz
Memorija 8 GB
Kapacitet 1 TB
Displej 21.5″
Rezolucija 1920 x 1080
Grafika Intel Iris Pro Graphics 6200
Grafička memorija Integrisana
Wi-Fi 802.11n Wi-Fi
Bluetooth Bluetooth 4.0
Thunderbolt 2 x Thunderbolt 2

Autorska prava

Odmah nakon izbora autora i rada/radova, biće potpisni i posebni ugovori koji regulišu sva međusobna prava i obaveze, uključujući i prenos autorskih prava sa autora na Navigator Business Center d.o.o. Beograd.

Autor(i) izabranog rada u celini i isključivo preneće na Navigator Business Center d.o.o. Beograd sva imovinska autorska prava na izabranom autorskom delu, pravo na ekonomsko iskorišćavanje i umnožavanje autorskog dela i svim njegovim izmenama / preradama. Prenos prava je isključiv, prostorno, vremenski i predmetno neograničen.

O kompaniji

Navigator Business Center je poslovni kompleks čiji je prvi objekat otvoren u oktobru 2016. godine. Nalazi se na početku ulice Milutina Milankovića, jednoj od glavnih saobraćajnih arterija Novog Beograda i svakako najatraktivnijoj poslovnoj lokaciji. Navigator Business Center je sagrađen po najvišim evropskim standardima i poseduje gold LEED sertifikat.

Savremen dizajn projektovan je tako da može da se prilagodi specifičnim potrebama korisnika. Navigator Business Center osim poslovnih prostora sadrži galeriju – Navigator Art Gallery, obdanište, restoran, mini market, ozelenjenu krovnu terasu i druge sadržaje. Navigator Art Gallery je izlagački prostor koji se nalazi u okviru Navigator Business Center-a i predstavlja mesto susreta racionalnog i kreativnog, mesto na kom se ljudi iz biznisa koji su primarni korisnici Navigartor Business Center-a, susreću sa drugačijim pogledom na svet, drugačijim principima i medijima izražavanja. Navigator Art Gallery je mesto na kome se razmenjuju mišljenja, koje menja pogled na već utvrđeno, koje otvara prostor za preispitivanja. To je prostor koji pulsira u susretu između logike biznisa i logike umetnosti.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.