Melisa Vreto odbranila doktorski umetnički projekat na FSU

/ / Vesti / 15. 07. 2020.

Melisa Vreto je još jedan doktor umetnosti koji je svoj umetnički projekat odbranio na Fakultetu savremenih umetnosti. Umetnički projekat pod nazivom „Tijelo kao društvena senzacija: Fenomen odeće kao druge kože” pod mentorstvom profesora i dekana FSU Saše Filipovića odbranila je u Galeriji FSU 1. jula ove godine.

Odeća i odevanje u kontekstu socioloških, kulturoloških i psiholoških fenomena

Doktorski umetnički projekat „Tijelo kao društvena senzacija: Fenomen odeće kao druge kože” kao predmet istraživanja postavlja odeću i odevanje u kontekstu socioloških, kulturoloških i psiholoških fenomena, sa stalnim osvrtom na umetničke aspekte, kroz analizu radova umetnika koji su kroz različite medije obrađivali temu odeće i odevanja. Istraživanje na relaciji ODEĆA–TELO–IDENTITET otkriva neraskidivu vezu između ovih pojmova i pomera fokus naše pažnje sa očekivanog odnosa ODEĆA–TELO na odnos ODEĆA–IDENTITET. Dalje se problem identiteta analizira kroz aspekt rodnog identiteta, u pravcu feminističkih i angažovanih praksi.

Pogledajte kako je bilo na odbrani doktorskog umetničkog projekta, ali i neke od radova sjajne umetnice Melise Vreto, kojoj ovom prilikom čestitamo na velikom uspehu.