Nagrade za najbolje radove na CCHE konferenciji za 2024. pripale nastavnicima ITS-a i FSU: Primeri izvrsnosti

/ / Vesti / 7. 02. 2024.

Na Međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji „Izazovi savremenog visokog obrazovanja” (CCHE) za 2024. godinu istaknut je rad pod nazivom „Osnaživanje inovacija u visokom obrazovanju: pristup Smart4Future za razvijanje preduzetničkih ekosistema i napredovanje integracije pametnih tehnologija”. Ovo istraživanje je u velikoj meri omogućeno kroz podršku i finansiranje koje je obezbedila EIT HEI inicijativa: Izgradnja inovacionih kapaciteta za visoko obrazovanje kroz projekat „Smart4Future” (Smart Innovation for a Sustainable Future), ID 1029. Ova inicijativa igra ključnu ulogu u vođenju visokoškolskih ustanova kroz pejzaž tehnološkog napretka.

Autori ovog  rada su Valentin Kuleto, Nina Stojanović, Branko Savić, Larisa Mihoreanu, Nevenka Popović Šević, Milena Ilić, Michael Philippe Bosonnet i Lidija Miletić, koji su svojim inovativnim pristupom i detaljnom analizom zasluženo osvojili priznanje za najbolji rad na konferenciji.

Rad se na detaljan način bavi razvojem i primenom inovativnih strategija u visokom obrazovanju, sa posebnim fokusom na kreiranju preduzetničkih ekosistema i efikasnom uključivanju pametnih tehnologija. Cilj ovih istraživanja i predloga je da transformišu način na koji se visoko obrazovanje prilagođava brzim promenama u tehnologiji i društvu, promovišući preduzetništvo i inovacije među studentima i akademskim osobljem.

U okviru sesije umetnosti posebno priznanje dobio je rad „Spajanje umetnosti, preduzetništva i inovacija: uvidi iz inicijative Creative Nexus”, čiji su autori Milena Ilić, Dragan Ćalović, Biljana Viduka, Vladana Radnović i Marko Pavlović. Ovaj rad se istakao svojim jedinstvenim pristupom povezivanju umetničkih praksi sa preduzetništvom i inovacijama, naglašavajući važnost multidisciplinarnog pristupa u savremenom obrazovanju i kulturi.

Obe nagrade su dokaz posvećenosti i izvrsnosti ITS-a i FSU u promovisanju inovacija, preduzetništva i umetnosti u visokom obrazovanju. Ovi radovi ne samo da odražavaju težnju ka napretku i razvoju akademske zajednice već i postavljaju nove standarde u obrazovnom sektoru, inspirišući buduće generacije da istražuju, inoviraju i premoste granice između disciplina.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.