Nastavnici ITS-a, ITHS-a i FSU briljirali na CCHE konferenciji za 2024. godinu

/ / Vesti / 8. 02. 2024.

Na nedavno održanoj Međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji „Izazovi savremenog visokog obrazovanja” (CCHE) za 2024. godinu, koja je okupila istraživače, akademike i stručnjake iz različitih naučnih oblasti i disciplina, nastavnici sa ITS-a, ITHS-a i FSU imali su značajnu ulogu. Konferencija je održana na Kopaoniku, u hotelu „Putnik”. Trajala je od 29. januara do 3. februara, u hibridnom formatu, čime je omogućeno učestvovanje istraživača iz celog sveta. Učestvovalo je čak 18 zemalja. U okviru konferencije je bilo 405 radova na plenarnoj i redovnim sesijama, kao i 19 radova u okviru Studentskog simpozijuma. ITS i FSU su zajedno sa ostalim odabranim visokoškolskim i naučnim institucijama bili organizatori ove međunarodne konferencije. 

Predstavljeni radovi nastavnika ITS-a i FSU uključuju:

 1. „Pouzdanost i održavanje veštačke inteligencije” – Slavko Pokorni: Rad se bavi analizom sistema veštačke inteligencije i metodama za osiguranje njihove pouzdanosti, kao i strategijama za njihovo efikasno održavanje.
 2. „Izazovi za irske univerzitete: zajedničke brige” – Aleksandar Šević: Ovaj rad razmatra specifične izazove sa kojima se suočavaju irski univerziteti, sa stavljanjem fokusa na zajedničke probleme unutar globalnog konteksta visokog obrazovanja.
 3. „Uticaj elektronskih časopisa na biblioteke” – Milena P. Ilić, Valentin Kuleto: U radu se istražuje kako digitalizacija i prelazak na elektronske časopise utiču na funkcije i ulogu akademskih biblioteka.
 4. „Navigacija digitalnim dobom: Elektronski časopisi i njihov uticaj na akademiju” – Valentin Kuleto, Milena Ilić: Rad dodatno produbljuje temu elektronskih časopisa, analizirajući njihov uticaj na akademsku zajednicu i procese širenja znanja.
 5. „Oblikovanje budućnosti: Presek AI i kvantnog računarstva i njegov uticaj na društvo i politiku” – Valentin Kuleto, Branko Savić, Mladen Radaković, Milena Ilić: Rad predstavlja istraživanje o tome kako integracija veštačke inteligencije i kvantnog računarstva može oblikovati budućnost društvenih i političkih sistema.
 6. „Napredovanje obrazovanja: Uticaj i izazovi veštačke inteligencije u okruženjima za učenje” – Elena Gurgu, Valentin Kuleto, Branko Savić, Mladen Radaković, Marko Ranković: Rad se bavi potencijalima i izazovima implementacije veštačke inteligencije u edukativne svrhe.
 7. „Automatizacija procesa obaveštavanja u obrazovnim institucijama korišćenjem IT rešenja” – Goran Radić, Nikola Dragović, Snežana Anetić, Marko Vulić, Ana Đokić: U radu se istražuje kako tehnologija može unaprediti i automatizovati procese obaveštavanja unutar obrazovnih institucija, poboljšavajući komunikaciju i efikasnost.
 8. „Mogućnost primene metodologije disruptivnog dizajna u dizajniranju obrazovanja” – Vanja Stanković, Jovan Ivković, Šemsudin Plojović: U radu se analizira kako disruptivni dizajn može biti primenjen u obrazovanju za razvoj inovativnih pristupa učenju i nastavi.
 9. „Osnaživanje inovacija u visokom obrazovanju: Smart4Future pristup” – Valentin Kuleto, Nina Stojanović, Branko Savić, Larisa Mihoreanu, Nevenka Popović Šević, Milena Ilić, Lidija Miletić: Rad predstavlja koncept „Smart4Future” kao strategiju za osnaživanje inovacija i preduzetništva kroz integraciju pametnih tehnologija u visoko obrazovanje.
 10.  „Analiza novih okvira i procesa u javnom mnjenju, povezanost sa diplomatijom i politikom” – Mihailo Bukvić, Zoran Branković, Zorica Lola Jelić: U radu se istražuje kako promene u javnom mnjenju utiču na politiku i diplomatiju, posebno u kontekstu novih medijskih okvira.
 11.  „Revolucionisanje visokog obrazovanja: Smart4Future strategija” – Valentin Kuleto, Branko Savić, Milena Ilić, Nina Stojanović, Šemsudin Plojović, Vladimir Puvača: U radu se razmatra kako strategija „Smart4Future” može transformisati visoko obrazovanje, fokusirajući se na inovacije i preduzetničke ekosisteme.
 12.  „Spajanje umetnosti, preduzetništva i inovacija: Uvidi iz inicijative Creative Nexus” – Milena Ilić, Dragan Ćalović, Biljana Viduka, Vladana Radnović, Marko Pavlović: Rad razmatra kako inicijativa „Creative Nexus” može poslužiti kao platforma za povezivanje umetnosti, preduzetništva i inovacija, promovišući kreativnu saradnju.
 13.  „Primena blockchaina u obrazovanju” – Srđan Barzut, Dragana Sajfert, Milica Jevremović, Ana Bašić: U radu se istražuje potencijal primene blokčejn tehnologije u obrazovnom sektoru, sa stavljanjem fokusa na integritet podataka i verifikaciju akademskih postignuća.
 14.  „Redefinisanje vizije veštačke inteligencije: Energetska tranzicija i inovacije” – Jovan Ivković, Jelena Lužija Ivković: Rad istražuje kako napredak u veštačkoj inteligenciji i kvantnoj tehnologiji može uticati na energetsku tranziciju i nove forme inovacija.
 15.  „Automatizacija procesa obaveštavanja u obrazovnim institucijama korišćenjem IT rešenja” – Goran Radić, Nikola Dragović, Snežana Anetić, Marko Vulić, Ana Đokić: Ovaj rad se fokusira na unapređenje komunikacionih procesa unutar obrazovnih institucija kroz automatizaciju obaveštavanja. Autori istražuju kako IT rešenja mogu efikasno da optimizuju i pojednostave distribuciju informacija među studentima, nastavnim osobljem i administracijom. Razmatraju se tehnološki alati i platforme koji omogućavaju brzo i precizno obaveštavanje o rasporedu predavanja, promenama u nastavnom planu, organizacionim promenama i drugim važnim aspektima. Cilj rada je da pokaže kako primena modernih tehnologija u obrazovnom sistemu može doprineti efikasnijem upravljanju vremenom, resursima i poboljšanju opšteg iskustva učenja.
 16.  „Istraživanje uloge AR i VR u oblikovanju budućnosti” – Branko Savić, Mladen Radaković, Dragan Ćalović, Bucea-Manea-Tonis Radu, Milena Ilić: U radu se proučava kako tehnologije augmentovane i virtualne stvarnosti mogu transformisati profesionalne, obrazovne i socijalne pejzaže unutar metaverzuma.
 17.  „Crowdfunding, principi i metode” – Milan Vukasović: Rad se bavi analizom crowdfundinga kao metode finansiranja projekata u obrazovanju, istražujući njegove principe i metodologije.
 18.  „Implementacija AI u nastavi: 3D renderi” – Jovana Tošić: U radu se istražuje kako se veštačka inteligencija može koristiti u obrazovanju, posebno u kreiranju 3D rendera arhitektonskih projekata.
 19.  „Obrazovanje dizajna za novu Evropsku Bauhaus inicijativu” – Dragan Ćalović: U radu se istražuje kako obrazovanje u oblasti dizajna može doprineti ciljevima inicijative „Novi evropske Bauhaus”, naglašavajući važnost održivosti i estetike.
 20.  „Medijski uticaj: Navigacija javnim percepcijama i globalizacijom” – Mihailo Bukvić, Zoran Branković, Zorica Lola Jelić: U radu se analizira kako mediji utiču na formiranje javnog mnjenja i kako se to odražava na globalne trendove i percepciju.
 21.  „Pojava novih književnih žanrova i nastava književnosti” – Mladen Stanić: U radu se istražuje kako se nastava književnosti prilagođava pojavi novih žanrova i trendova u književnosti.
 22.  „Uticaj Resavske škole na razvoj srpskog pisma” – Ana Đurić: U radu se proučavaju istorijski značaj Resavske škole i njen uticaj na razvoj srpskog jezika i pisma.
 23.  „Optimizacija poslovnog uspeha kroz CRM” – Vladimir Matović, Vladana Radnović, Dušan Stojaković: Rad se bavi strategijama upravljanja odnosima sa klijentima (CRM) i njihovim uticajem na unapređenje poslovnih performansi.

Nastavnici ITS-a, ITHS-a i FSU značajno su doprineli CCHE konferenciji za 2024. godinu kroz predstavljanje inovativnih istraživanja koja se bave aktuelnim izazovima u visokom obrazovanju. Njihovo učešće je istaklo značaj multidisciplinarnog pristupa i saradnje u akademskoj zajednici, nudeći vredne uvide i otvarajući put ka budućim istraživanjima i razvoju u različitim oblastima nauke i umetnosti.


Leave a Comment

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.