Novo izdanje FSU izdavaštva: „English Language I and II”

/ / Vesti / 10. 05. 2023.

Fakultet savremenih umetnosti sa zadovoljstvom objavljuje da je novo izdanje u okviru FSU izdavačke delatnosti upravo izašlo iz štampe. Knjiga „English Language I and II” autorke Zorice Jelić već je u prodaji putem linka.

Ovaj udžbenik namenjen je prvenstveno studentima Fakulteta savremenih umetnosti koji slušaju predmete Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2, mada ga mogu koristiti svi koji žele da obnove osnove gramatike engleskog jezika. 

Knjiga je podeljena u dva dela: prvi deo pokriva gradivo iz predmeta Engleski jezik 1, a drugi deo pokriva gradivo iz predmeta Engleski jezik 2. I u prvom i u drugom delu akcenat je najpre na razumevanju teksta, a tek nakon toga sledi teorijski deo iz gramatike propraćen vežbama. 

Sadržaj (gramatika): U okviru prvog dela knjige obrađuju se zamenice, vremena past perfect tense, past continious tense, past perfect continious tense, future continious tense, future perfect tense, future perfect continious tense, gerundi, infinitiv i uslovne klauze (pronouns, past perfect tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense, gerunds, infinitives, and conditional clauses). Drugi deo obrađuje predloške fraze, frazalne glagole, pasiv, indirektni govor, priloške klauze i interpunkciju (prepositional phrases, phrasal verbs, passive voice, indirect speech, adverbial clauses, and punctuation). 


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.