Novo u izdavaštvu FSU: Profesor Uroš Dojčinović autor knjige „Repetitorijum metodologije umetničko-naučnog istraživanja”

/ / Vesti / 25. 12. 2019.

Fakultet savremenih umetnosti ima lepe vesti. Izdavaštvo Fakulteta savremenih umetnosti ponovo radi punom parom, a prva u nizu knjiga autorsko je delo redovnog profesora Uroša Dojčinovića – „Repetitorijum metodologije umetničko-naučnog istraživanja”.

Istraživačke tehnike u oblasti lepih umetnosti

Knjiga REPETITORIJUM METODOLOGIJE UMETNIČKO-NAUČNOG ISTRAŽIVANJA prvi je i dosad jedini udžbenik ove vrste, namenjen prvenstveno studentima postdiplomskih studija u sferi humanističkih disciplina, a takođe primenljiv i u društvenim naukama.

U okviru tri poglavlja, udžbenik se sistematično, precizno, koncizno i dovoljno iscrpno bavi metodologijom naučnoistraživačkog rada, kao i istraživačkim tehnikama i alatima primenljivim u oblastima lepih umetnosti.

Obuhvata izuzetno širok spektar stručnih tema – od istorijskog osvrta na razvoj naučnog mišljenja i strukture naučnog znanja, preko detaljnog pregleda procedura i redosleda operacija u istraživačkom precesu i vrsta istraživanja, do razmatranja etike u nauci i istraživačkom radu. Tekst prate opsežne napomene i bibliografske reference, a priložena je i izabrana bibliografija.

Ovaj udžbenik profesora Dojčinovića prvi je u nizu knjiga koje nas očekuju iz kuhinje izdavaštva Fakulteta savremenih umetnosti. Biće veoma korisna svim studentima FSU, bez obzira na to da li žele da se bave naučnim radom.