Odbrana završnog rada Tijane Cerne

/ / Odbrane završnih radova / 27. 04. 2023.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o terminu odbrane završnog rada koleginice Tijane Cerne i ujedno vas pozivamo da se pridružite ovom događaju.

Odbrana završnog rada na osnovnim akademskim studijama koleginice Tijane Cerne pod nazivom „Produkciona i marketinška analiza festivala folklora Očuvajmo našu baštinu”, kod mentorke Nevenke Popović Šević, održaće se u četvrtak, 4. maja, od 13:30, u Konferencijskoj sali.

Ovaj diplomski rad bavi se produkcionom i marketinškom analizom festivala folklora „Očuvajmo našu baštinu”. Cilј rada je da se sagledaju aspekti organizacije i promocije festivala radi bolјeg razumevanja faktora koji utiču na njegov uspeh. Produkciona analiza se fokusira na tehničke aspekte organizacije festivala, dok se marketinška analiza bavi promocijom i komunikacijom sa cilјnom publikom. U teorijskom delu rada razmatraju se relevantna istraživanja i teorijski koncepti u vezi sa organizacijom kulturnih manifestacija, proizvodnjom i promocijom kulturnog turizma. U zaklјučku se navode preporuke za pobolјšanje organizacije i promocije festivala, s ciljem povećanja njegovog uticaja na lokalnu zajednicu i razvoj kulturnog turizma.

Odbrana završnog rada je važan trenutak u životu svakog studenta, a takođe i prilika da studenti pokažu svoje znanje i veštine stečene tokom studiranja. Podsećamo vas da su sve odbrane završnih radova na FSU javne, kao i da je odbrana svečan čin. Očekujemo vaš dolazak i verujemo da će ovaj događaj biti koristan i zanimljiv svima koji budu prisustvovali, a koleginici Cerni želimo mnogo uspeha!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.