Pitanja iz Prava intelektualne svojine

/ / Vesti / 10. 05. 2017.

Pravo intelektualne svojine

 
Studenti ALUM-a koji pohađaju četvrtu godinu studija na programu Menadžment umetničke produkcije i medija mogu da pogledaju spisak pitanja iz predmeta Pravo intelektualne svojine.

Pitanja su:

 1. Autonomija volje
 2. Ravnopravnost strana
 3. Prenosivost građanskih i intelektualnih prava
 4. Imovinska sankcija
 5. Zaštita na privatni zahtev
 6. Izvori građanskog i intelektualnog prava (Ustav, zakoni, običaji, opšti uslovi poslovanja, sudska praksa)
 7. Pravni subjekti građanskog i intelektualnog prava
 8. Pravna sposobnost
 9. Poslovna sposobnost
 10. Deliktna sposobnost
 11. Atributi fizičkog lica
 12. Pravna lica
 13. Osnovna obeležja pravnog lica
 14. Podele pravnih lica
 15. Relativna (obligaciona) prava
 16. Apsolutna prava (pojam, vrste)
 17. Imovinska i neimovinska intelektualna prava
 18. Prenosiva i neprenosiva prava
 19. Imovina
 20. Objekti intelektualnog i građanskog prava
 21. Vrste intelektualnih prava
 22. Pojam autorskog prava
 23. Pojam autorskog dela
 24. Prava srodna autorskom pravu
 25. Pojam industrijske svojine
 26. Pojam prava na patent
 27. Pronalasci koji se mogu patentirati
 28. Pronalasci koji se ne mogu patentirati
 29. Vrste pronalazaka
 30. Zaštita pronalaska (postupak, prijava za zaštitu pronalaska)
 31. Trajanje i prenosivost patenta
 32. Pojam prava žiga
 33. Načelo specijalnosti žiga
 34. Zaštita žiga
 35. Prenošenje i zaštita žiga
 36. Pojam prava dizajna
 37. Sticanje prava na dizajn
 38. Zaštita prava na dizajn
 39. Pojam prava oznake geografskog porekla
 40. Pokretanje postupka zaštite
 41. Know-how
 42. Pojam i podela pravnih poslova
 43. Sastojci pravnog posla
 44. Pojam zastupanja
 45. Vrste zastupanja
 46. Ništavni pravni poslovi
 47. Rušljivi pravni poslovi
 48. Zastarelost
 49. Vršenje i zaštita građanskih i intelektualnih prava

Pitanja iz predmeta profesora Ilije Babića možete i da preuzmete putem OVOG LINKA.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.