Poziv na „Karlovačke dane slobodne misli”

/ / Vesti / 11. 01. 2017.

3karlovacki_dani width=

Pozivamo vas da učestvujete na III međunarodnom interdisciplinarnom studentskom skupu pod nazivom „Karlovački dani slobodne misli”, koji će se održati od 2. do 4. juna 2017. godine u Sremskim Karlovcima, u organizaciji Centara za afirmaciju slobodne misli (CEZASM).

Pripremite radove i prijavite se do 12. februara!

Predstavite svoj rad

Studenti svih nivoa studija (osnovnih, master i doktorskih) pozvani su da iz ugla svoje naučne i umetničke sfere predstave naučno-istraživačke radove na temu „Jezik i (pseudo)osobenost”. Ova tema u sebi sadrži niz podtema na koje možete odgovoriti svojim radom.

Neke od podtema su:

 1. Jezik uopšte versus jezik u upotrebi,
 2. Kontekstualnost jezika,
 3. Kulturološka dimenzija jezika,
 4. Jezička slika sveta,
 5. Metaforička struktura jezika,
 6. Reč kao znak, simbol i/ili slika,
 7. Jezik i mišljenje,
 8. Jezik i delovanje,
 9. (Ne)moć javne reči,
 10. Odgovornost za (ne)rečeno,
 11. Ekstralingvistički aspekti jezika,
 12. Telo kao ekstralingvistički vid komuniciranja,
 13. Jezik i subjektivnost,
 14. Uloga jezika u afirmaciji osobenosti,
 15. Jezik i (ne)autentična ličnost,
 16. Zloupotrebe jezika u cilju potiskivanja osobenog,
 17. Jezik umetnika/umetnice i formiranje osobenosti,
 18. (Pseudo)osobenost u eri masovne proizvodnje i potrošnje,
 19. Masovnost/opštost versus individualnost/osobenost itd.

Svi radovi predstavljeni u sklopu III međunarodnog skupa „Karlovački dani slobodne misli” biće publikovani u e-zborniku „Jezik i (pseudo)osobenost“ do kraja 2017. godine, a organizator skupa, Centar za afirmaciju slobodne misli (CEZASM), najavio je i mogućnost objavljivanja štampanog izdanja.

Kako da se prijavite?

Kako biste se prijavili za „Karlovačke dane slobodne misli”, potrebno je da popunite formular koji možete preuzeti OVDE.

Prijava treba da sadrži:

 1. ime i prezime,
 2. univerzitet, fakultet, odsek i nivo studija,
 3. naslov rada,
 4. sažetak rada (maksimum 250 reči),
 5. ključne reči (maksimum 10),
 6. naslov rada na stranom jeziku,
 7. sažetak rada na stranom jeziku (maksimum 250 reči),
 8. ključne reči na stranom jeziku (maksimum 10),
 9. adresa,
 10. imejl,
 11. kontakt telefon i
 12. izabrana kotizacija.

Rok za dostavljanje prijava je 12. februar 2017. godine, a popunjenu prijavu treba poslati na: afirmacijamisli@gmail.com. Svi koji dostave prijavu, dobiće povratnu informaciju o njenom prijemu najkasnije do 20. februara 2017. godine.

Više o III međunarodnom interdisciplinarnom studentskom skupu „Karlovački dani slobodne misli”, temi i kotizacijama, pročitajte OVDE.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.