Pozivamo vas da prisustvujete odbrani završnog rada Katarine Štake

/ / Odbrane završnih radova / 3. 07. 2023.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o terminu odbrane završnog rada koleginice Katarine Štake i ujedno vas pozivamo da se pridružite ovom događaju.

Odbrana završnog rada na osnovnim akademskim studijama koleginice Katarine Štake pod nazivom „Organizacioni i kreativni doprinosi u fazama filmske produkcije”, kod mentora Miloša Babića, održaće se u utorak, 4. jula, od 12:15, u Konferencijskoj sali.

Diplomski rad „Organizacioni i kreativni doprinosi u fazama filmske produkcije” bavi se analizom produkcije (proizvodnje) jednog dugometražnog igranog filma kroz sve faze njegovog nastanka, sa naglaskom na organizacionom i kreativnom doprinosu ključnih učesnika projekta. Kroz ovaj rad autor se detaljno osvrće na celokupan proces planiranja, opšte i neposredne pripreme snimanja (pretprodukcija), faze snimanja i faze postprodukcije, koje u završnici vode kreiranju vizuelnog identiteta filma. Najveća pažnja posvećena je producentu i produkcijskom sektoru, koji su organizaciona i kreativna vodilja celokupnog rada na projektu, od početka do kraja, a produkcija ujedno predstavlja najzahtevniji deo u celom ovom procesu. Kvalitetnom organizacijom i komunikacijom između svih sektora filmske ekipe dolazi do produktivnog učinka – da se za što manje vremena snimi što više scena, a da kvalitet sadržaja ostane isti. U nastavku rada ukratko su objašnjeni procesi u fazama produkcije, pre snimanja i nakon njega, a zatim su opisani ključni sektori filmske ekipe, njihova uloga u snimanju i organizaciona povezanost.

Odbrana završnog rada je važan trenutak u životu svakog studenta, a takođe i prilika da studenti pokažu svoje znanje i veštine stečene tokom studiranja. Podsećamo vas da su sve odbrane završnih radova na FSU javne, kao i da je odbrana svečan čin. Očekujemo vaš dolazak i verujemo da će ovaj događaj biti koristan i zanimljiv svima koji budu prisustvovali, a koleginici Štaki želimo mnogo uspeha!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.