Pozivamo vas na odbranu doktorskog umetničkog projekta

/ / Odbrane završnih radova, Vesti / 26. 01. 2024.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o terminu odbrane doktorskog umetničkog projekta kandidata Vladimira Jočića i ujedno vas pozivamo da se pridružite ovom događaju.

Odbrana doktorskog umetničkog projekta kandidata Vladimira Jočića „Dinamika tela”, pod mentorstvom mr Saše Filipovića, redovnog profesora Fakulteta savremenih umetnosti, održaće se u sredu, 21. februara, s početkom u 12 časova, u konferencijskoj sali.

U doktorskom umetničkom projektu pod nazivom Dinamika tela kandidat Vladimir D. Jočić bavio se kompleksnim fenomenom pokreta, odnosno prikazom dinamike tela u likovnoj umetnosti. Istraživanje je zasnovao najpre na mediju fotografije, kojim beleži telo u prostoru, koristeći dugu ekspoziciju, a potom fotografske predloške transponuje u uljane slike na platnu.

U okviru praktičnog dela doktorskog umetničkog projekta predstavljeno je deset slika u tehnici ulja na platnu, koje su nastajale u periodu od 2016. do 2023. godine. Realizovani radovi bave se fenomenologijom dinamike tela u fizički zatvorenom i statičnom prostoru, kakva je dvodimenzionalna površina slike, i pružaju mogućnost posmatraču da u intertekstualnom procesu komunikacije na relaciji autor–delo–recipijent dođe do subjektivnog odgovora na ova pitanja. Njihov karakter određuje namera kandidata da prikaže kretanje tela u likovnoj ostvarenosti i u prostorno-vremenskom diskursu i fizičkoj određenosti. Kandidat tokom umetničkog istraživanja razmatra i proces unutrašnjeg kretanja kao dominantan među silama kretanja unutar tela i unutar slike.

Entelehija, ulje na platnu 120 x 120 cm, 2016

Jočićeve studije glave i tela, zasnovane na fotografskom predlošku duge ekspozicije, variraju od simultanog prikaza pokreta do pronicljivih zapažanja gorke drame lika, pokazujući duboku zainteresovanost autora da izrazi unutrašnje stanje duha, i to spoljašnjim vizuelnim kretanjem, kao i da objedini sliku stvarnosti sažimanjem prostora i vremena, jer „… ništa nećemo razumeti ukoliko pre svega ne obuhvatimo celinu slika”.

Nazivi slika – Entropija, Entelehija, Silenius, Krešendo, Metaportret – označavaju pojmove koje Jočić istražuje kroz motiv glave. 

Entropija, ulje na platnu 200 x 270 cm, 2021
Entropija, ulje na platnu 200 x 270 cm, 2021

Entropiju, kao poetičku karakteristiku svojih radova, zasniva na sukcesivnom umnožavanju jednog lika po ugledu na fotografisanje sa dužom ekspozicijom, ekspresivnosti gestova, uvođenju slučajnosti i transformaciji u predstavljanju jednog te istog lika. Entelehiju shvata kao aktivni princip u stvaranju i usavršavanju, kao delatnost koja svoj cilj ima u sebi.

Silenius označava posebno stanje unutrašnje duhovne borbe sa demonima. Krešendo je stremljenje ka pojačanoj snazi izraza u gestu ili boji. Metaportret svojim nazivom ukazuje na samoposmatranje (autoportret) kao proces kojim svesno ili nesvesno utičemo na drugo stanje i tako stvaramo svoj slojeviti i komplikovani unutrašnji svet. 

Silenius, ulje na platnu 120 x 160 cm, 2021
Silenius, ulje na platnu 120 x 160 cm, 2021

Dramatični kontrasti svetla u duhu Rembrantovog kjaroskuro efekta i brzi potezi četke osvetljavaju bolne izraze lica, koji se mogu uporediti sa Gojinim arhetipskim slikama užasa rata. 

Umetničko izražavanje pokreta, metamorfoze i simultanost same vizije utkani su u slike na kojima se pojavljuju i nestaju lica, pokreti se umnožavaju, glave menjaju oblik i prate jedna drugu kao vibracije unutar prostora, kao „mentalni likovi izvedeni iz prošlosti preživeli u sećanju”.

Prof. Saša Filipović, izvod iz Izveštaja mentora

Odbrana doktorskog rada je važan trenutak u životu. Podsećamo vas da su sve odbrane radova na FSU javne, kao i da je odbrana svečan čin. Očekujemo vaš dolazak i verujemo da će ovaj događaj biti koristan i zanimljiv svima koji budu prisustvovali, a kolegi Vladimiru želimo mnogo uspeha! Biografiju doktorand možete pogledati ovde!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.