Predsednik LINK edu Alliance uručio je nagradu herojima u obrazovanju

/ / Vesti / 30. 11. 2022.

Kompanija LINKgroup je ustanovila Fond „LINK edu Alliance Heroes in Education” sa ciljem da pomogne učenicima, školama, direktorima, nastavnicima i nenastavnom osoblju – herojima – da se izbore sa preprekama u naporima da učenicima obezbede kvalitetno obrazovanje kao univerzalno ljudsko pravo i preduslov za uspešno funkcionisanje pojedinca i društva.

Fond pomaže u borbi protiv obrazovnog siromaštva

Prvi heroj u obrazovanju je učitelj Danijel Davitković iz Osnovne škole „Bora Stanković” u Tibuždu, koji je, uprkos otežanim uslovima puta do isturenog odeljenja, u kom je Miloš jedini učenik, nalazio načine da upozna Miloša sa digitalnim tehnologijama i pruži mu znanje kakvo ne bi mogao da ima (nosio je projektor i PS kućište sa sobom, prelazio 20 km autobusom, motorom i 6 km peške svakog dana u jednom pravcu). Miloš Jović, predivan četvrtak, jedini je učenik u isturenom odeljenju u selu Koćura. Danijel i njegov učenik Miloš bili su gosti naše alijanse i imali su priliku da se druže sa našim nastavnicima i učenicima u Savremenoj osnovnoj školi, Savremenoj gimnaziji i Srednjoj školi za IT – ITHS-u. Danijel i Miloš su posetili i sedište LINK edu Alliance i tom prilikom im je profesor dr Valentin Kuleto uručio plakete i poklone za heroje, ali i za druge učenike i školu.

Fond pomaže pojedincima i školama u borbi protiv obrazovnog siromaštva. Rad Fonda je potpomognut i oplemenjen doprinosima učenika, nastavnika, roditelja i prijatelja koji čine „LINK kidZ & Youth Without Borders Community Club” i dele ciljeve i vrednosti Fonda.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.