Aleksandra Đorđević

Aleksandra Đorđević

 

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Italijanski jezik

Predmeti:
Italijanski jezik

Aleksandra Petković diplomirala je, i magistrirala je italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Akademiji lepih umetnosti i multimedija budućim umetnicima sa uspehom prenosi znanja od 2013. godine.

  • “Prednosti ranog učenja stranih jezika”, Metodička praksa – časopis za nastavu i učenje,  br. 1, Učiteljski fakultet: Vranje, Školska knjiga: Beograd  2011. godine.
  • ”Učenje stranih jezika u funkciji humanizacije odnosa”, Zbornik radova: Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive, Filozofski fakultet: Niš, 2011. godine.
  • “Učenje stranih jezika i motivacija”, Zadužbina Andrejević, monografija  u biblioteci Initium, 2011. godine.
  • “Priručnik italijanskog jezika” – skripta za potrebe studenata, Akademija lepih umetnosti, 2010.godine
  • „Savremene lingvističke metode i tendencije u nastavi italijanskog jezika za strance – Razmišljanja o problematičnim aspektima italijanskog kao L2 i lingvistička praksa“ , Univerzitet za strance u Peruđi 19-23 jul 2010.
  • „Savremeni kulturološki pristupi i tendencije u nastavi italijanskog jezika za strance – Italija sto pedeset godina posle ujedinjenja: izazovi i dalje postoje“, Univerzitet za strance u Peruđi , 12-16 jul 2010.
  • „Savremene glotodidaktičke metode i tendencije u nastavi italijanskog jezika za strance  – Podučavanje gramatike različitim nivoima sa gledista didaktičke pedagogije“, Univerzitet za strance u Peruđi , 26-30 jul 2010.