Aleksandra Đorđević

Aleksandra Đorđević

nastavnik stranih jezika

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Strani jezici

Predmeti:
Italijanski jezik

Aleksandra Petković diplomirala je, i magistrirala je italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Akademiji lepih umetnosti i multimedija budućim umetnicima sa uspehom prenosi znanja od 2013. godine.

 • “Prednosti ranog učenja stranih jezika”, Metodička praksa – časopis za nastavu i učenje,  br. 1, Učiteljski fakultet: Vranje, Školska knjiga: Beograd  2011. godine.
 • ”Učenje stranih jezika u funkciji humanizacije odnosa”, Zbornik radova: Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive, Filozofski fakultet: Niš, 2011. godine.
 • “Učenje stranih jezika i motivacija”, Zadužbina Andrejević, monografija  u biblioteci Initium, 2011. godine.
 • “Priručnik italijanskog jezika” – skripta za potrebe studenata, Akademija lepih umetnosti, 2010.godine
 • „Savremene lingvističke metode i tendencije u nastavi italijanskog jezika za strance – Razmišljanja o problematičnim aspektima italijanskog kao L2 i lingvistička praksa“ , Univerzitet za strance u Peruđi 19-23 jul 2010.
 • „Savremeni kulturološki pristupi i tendencije u nastavi italijanskog jezika za strance – Italija sto pedeset godina posle ujedinjenja: izazovi i dalje postoje“, Univerzitet za strance u Peruđi , 12-16 jul 2010.
 • „Savremene glotodidaktičke metode i tendencije u nastavi italijanskog jezika za strance  – Podučavanje gramatike različitim nivoima sa gledista didaktičke pedagogije“, Univerzitet za strance u Peruđi , 26-30 jul 2010.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.