Aleksandra Paladin

Aleksandra Paladin

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Teorije umetnosti

Predmeti:
Radio produkcija, Produkcija-audio formati, Muzika-radio

Aleksandra Paladin završila je osnovne i magistarske studije na Fakultetu muzičke umetnosti,na studijskom programu muzikologije, dok je zvanje Doktor nauko o dramskim umetnositma stekla na Fakultetu dramskih umetnosti 2016.godine.
Na Fakultetu savremenih umetnosti izabrana je u zvanje docenta 2017.godine.

Naučno istraživački rad:

 • -Paladin A: Rukoveti nota, Muzika – velika ilustrovana enciklopedija, (grupa autora), Mladinska knjiga, Beograd, 2015; 380-381.
 • Paladin A: Muzika – velika ilustrovana enciklopedija, (grupa autora), Mladinska knjiga, Beograd, 2015; 382-383.
 • Paladin A, Simfonijski prolog Milenka Živkovića. Novi Zvuk, 10, SOKOJ, 1997; 149-154.
 • Paladin A, Arhetipsko kao prasloj modernog u kompoziciji Rapsodija za gudački orkestar Slobodana Atanackovića. Naučni skup – Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banjaluka, 2002: 109-119.
 • Paladin A, Tretman folklora u kompoziciji Oj Slobodana Atanackovića. Naučni skup – Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banjaluka, 2005: 139-158.
 • Paladin A, Allegro barbaro Slobodana Atanackovića – hommage Beli Bartoku. Naučni skup – Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banjaluka, 2006: 129-139.
 • Paladin A, Inspiracija i delo – Nivoi prožimanja u opusu Slobodana Atanackovića. Naučni skup – Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banjaluka, 2007: 324-331.
 • Paladin A, Vlado Milošević i Radio Beograd. Naučni skup – Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banjaluka, Banjaluka, 2008:325-336.
 • Mitrovic P, Vasiljevic-Pokrajcic Z, Stefanovic B, Paladin A, Long-term effects of music therapy on patients with heart failure acute myocardial infaction after previous revascularization; 8-year experience. ESC Congress 2010, Stockholm, European Heart Journal 2010; Vol. 31 (Suppl): P5681.
 • Paladin A: Susretanja 1981-2011, Radio-televizija Srbije, Beograd 2011,
  -Paladin A: Tragom muzike u Srbiji – festivali, Turistička organizacija Srbije, Beograd 2012, 16 strana.
 • Paladin A: Dečji hor Radio-televizije Srbije (1947-2012) – Umetnost koja hrani nadahnuće“, Radio-televizija Srbije, Beograd 2013, 211 strana.
 • Paladin A: Muzika u muzičkom pozorištu, Pozorište na Terazijama – šezdeset godina 1949-2009, grupa autora, Pozorištena Terazijama, Beograd, 2009; 130-136.
 • Paladin A: O časopisima umetničke muzike – časopis Muzika Klasika, Muzika i mediji (grupa autora), Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, 2013; 29-49.
 • Mitrović, P, Stefanović B, Paladin A, Radovanović M, Radovanović N, Vasiljević Z, Primena muzike u lečenju bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom. Acta Clinica 2013; 13 (2): 181-193.
 • Paladin A, Živković i Mokranjac, Mokranjac – časopis za kulturu, 7-8, Dom kulture Stevan Mokranjac, Negotin 2006.
 • Paladin A, Ispod Mokranjčevog drveta – Kršne grane badema. Buktinja, 26, Krajinski književni klub Negotin, Negotin 2010; 30-37.
 • Paladin A, Pedagoška delatnost Milenka Živkovića. Mokranjac, Dom kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin, Negotin 2011.
 • Paladin A, Horska muzika Milenka Živkovića. Bilten 24. IHS, Niški kulturni centar, Niš 2012; 3-6.
 • Paladin A, U čast stogodišnjice smrti velikana srpske muzike. Zadužbina, decembar 2014.
 • Paladin A, Kornelije Stanković (1831-1865) – Postavio temelj srpskog nacionalnog smera. Zadužbina 2015.
 • Paladin A, Kornelije Stanković (1831-1865) – Postavio temelj srpskog nacionalnog smera. Zadužbina 2015.
 • Paladin A, Operske predstave u Narodnom pozorištu – Kritike Milenka Živkovića. Istorija i misterija muzike, Katedra za muzikologiju, Fakultet muzičke umetnosti, 2006: 347-355.
 • Paladin A, Vojislav Vučković i Milenko Živković – ponovno iščitavanje nedoumica o modernoj muzici. Zbornik „Prag i studenti kompozicije iz Kraljevine Jugoslavije“, Muzikološko društvo Srbije, Beograd, 2010: 111-121.
 • Paladin A, Žene u medijima – Muzikološkinje i Radio Beograd. Naučni skup „Žene u muzici“ (WIMS – Zbornik radova,), Kragujevac, 2016: 131-138.
 • Paladin. A, Mitrović, P, Muzika i pokret – umetnost ili lek? Igraj, igraj, igraj – zbornik radova, četrnaestog pedagoškog foruma scenskih umetnosti, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2013;183-188.
 • Mitrović P, Paladin, A, Muzika – umetnost ili lek. Zbornik radova i sažetaka, Kongres privatne lekarske prakse Srbije, Beograd 2015; 23.

Radio i televizija:

 • Emisija “Susretanja“ (od septembra 1998), autor i voditelj;
 • „Muzika – umetnost ili lek“ (od oktobra 2013), urednik i voditelj;
 • “Operska panorama“ (1997-2002), urednik i voditelj
 • “Kolorature i kreature“(od 2002-2013), urednik i voditelj
 • „Teslino planetarno poselo“ (1999-2004), muzički urednik
 • „Hilandarsko planetarno bdenje“ (1999-2004), muzički urednik
 • “Beograd u muzičkim zbivanjima 20. veka“ (18 epizoda) (1997-1999), scenarista, muzički urednik i voditelj;
 • „Azbuka muzike“ (12. epizoda) (1998-1999), scenarista, muzički urednik i voditelj;
 • “Portret Dečjeg hora RTS“(1998);
 • “Rekvijem-Opelo“ (2002);
 • Hronika 36. BEMUSA (2006);
 • “Muzika starog sveta“ (urednik Branislav Jarić, 2009/2010), voditelj;
 • “Mač u vodi“ (Crony, 1998), voditelj i muzički urednik;
 • “Lepa Srbija“ (Fer pres, 2008), scenarista i voditelj;
 • Počasnica festivala „Mokranjčevi dani“ (2011).
 • Davidovo pismo „Srpske krune“, kulturno istorijskog centra iz Kragujevca, za trajni doprinos i uspešno stvaralaštvo u muzičkoj umetnosti (2012).
 • Zahvalnica Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu za izuzetne zasluge i doprinos fakultetu (2012).
 • Zahvalnica Drugog takmičenja „Srpska solo pesma“, Mladenovac, za medijsku podršku takmičenju, veliki dorpinos promovisanju srpske umetničke solo pesme i doprinos ostvarivanju umetničkih ciljeva takmičenja (2012).
 • Muzika Klasika (2013) u kategoriji „Knjiga godine“ za knjigu „Dečji hor Radio-televizije Srbije 1947-2012) – Izazov koji hrani nadahnuće“.
 • Majstorsko pismo „Srpske krune“, kulturno istorijskog centra iz Kragujevca, za trajni doprinos i uspešno stvaralaštvo u muzičkoj umetnosti (2013).
 • Zlatna značka festivala „Internacionalne horske svečanosti“ (Niš) za dugogotišnju afirmaciju umetniče muzike (2016).
 • Zahvalnica Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu za izuzetne zasluge i doprinos fakultetu (2016).
 • Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice za nesebičan, predan i digotrajan rad i stvaralački doprinos širenju kulture (2017).

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.