Dušan Stojaković

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Menadžment u umetnosti

Predmeti
Menadžment i Marketing

Dr Dušan Stojaković rođen je 1978. godine u Beogradu. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirao je filmsku i televizijsku produkciju 2001. godine, a 2014. na istom fakultetu stiče zvanje doktora nauka menadžmenta kulture i medija. Učestvovao je na više desetina domaćih i međunarodnih konferencija i stručnih skupova, sa posebnim fokusom na oblast digitalizacije. Autor je četiri rada objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Član je Društva Srbije za odnose s javnošću i Srpske asocijacije menadžera. Oblast naučnog i stručnog interesovanja: marketing i komunikacije, sa posebnim fokusom na digitalizaciju i digitalne medije. Docent je Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.