Dušan Stojaković

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Menadžment u umetnosti

Predmeti

Lično brendiranje

Menadžment događaja

Osnove marketinga

Filmska produkcija

Poslovanje u kulturi i umetnosti

Kreiranje onlajn-medija

Onlajn-mediji – tržište

Dr Dušan Stojaković rođen je 1978. godine u Beogradu. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirao je filmsku i televizijsku produkciju 2001. godine, a 2014. na istom fakultetu stiče zvanje doktora nauka – menadžment kulture i medija. Učestvovao je u više desetina domaćih i međunarodnih konferencija i stručnih skupova, sa posebnim fokusom na oblast digitalizacije. Autor je više desetina naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i knjiga i univerzitetskih udžbenika.

Član je Društva Srbije za odnose s javnošću i Srpske asocijacije menadžera. Član je Upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji. Oblasti njegovog naučnog i stručnog interesovanja su marketing i komunikacije, sa posebnim fokusom na digitalizaciju i digitalne medije. Posebnu ekspertizu poseduje u oblasti ESG-a i održivog razvoja. Proglašen je za CSR/ESG menadžera godine u Srbiji 2023, a dobitnik je i drugih prestižnih nagrada u zemlji i svetu. Vanredni je profesor Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.