Dušanka Komnenić

Dušanka Komnenić

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Dizajn i mediji

Predmeti:
Prostorna grafika, Savremene vizuelne komunikacije, Koncepti grafičkog dizajna

Dušanka Komnenić je diplomirala na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu. Zvanje magistra stekla je u Sjedinjenim Američkim Državama na Peck School of the Arts u Milvokiju, a nakon toga je i doktorirala na istom univerzitetu. Tokom karijere predavala je nekoliko umetničkih fakulteta u SAD. Oblasti njenog umetničkog interesovanja su: estetika i antiestetika, modernizam, lepota, apstrakcija, (ne)figuracija.

Do sada je imala više od 20 samostalnih izložbi i više od 30 kolektivnih u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je u nekoliko umetničkih kolonija. Njeno stvaralaštvo bi se najpre opisalo rečnikom eksperimenta.