Maja Vukadinović

Maja B. Vukadinović

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Mediji

Predmeti:
PREDMETI: Marketing menadžment u kulturi, Menadžment u medijima, Marketing menadžment u umetnosti

Maja Vukadinović diplomirala je filmsku i televizijsku produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Specijalizaciju i magistraturu završila je na New School-u u Njujorku u oblasti studije medija. Nakon toga stekla je zvanje doktora iz iste oblasti na FDU. Na Akademiji lepih umetnosti i multimedija angažovana je na predmetima Kulturološke nauke, i Marketing i menadžment u kulturi i umetnosti.

 • „Gradovi Srbije kao filmski junaci“, rad predstavljen na konferenciji „Gradovi i nematerijalno nasleđe“, Kladovo, avust 2014.
 • Objavila knjigu „Zvezde supermarket kulture“, Clio, 2013.
 • Mediji i potrošačko društvo, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 5, 2013.
 • Umetnik izvođačkih umetnosti kao medijska zvezda, rad predstavljen na međunarodnom simpozijumu “Umetnik izvođačkih umetnosti – od uloge alternativnog pobunjenika do uloge zvezde u svetu poznatih”, Studio – Laboratorija izvođačkih umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti, novembar 2012.
 • Zvezde medijske kulture – ikone našeg doba, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 3, 2011.
 • Zvezde – elita medijskog doba, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti, br. 17, 2011.
 • Kreativni radnici – zvezde medijske kulture (sa G. Gavrić) , Kultura, br. 128, 2010.
 • Društvena teorija i savremeno medijsko društvo, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 1, 2009.
 • Urednica edicije Multimedia izdavačke kuće Clio iz Beograda
 • Kao Teaching Fellow, na Judžin Leng koledžu u Njujorku predavala predmet Etničnost na američkoj televiziji; bila asistent na predmetu Teorija medija na Univerzitetu Nju skul (New School) u Njujorku;
 • Jedan od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću; član Nadzornog odbora Doma omladine Beograda;
 • Pre akademske karijere, 13 godina se profesionalno bavila novinarstvom i objavljivala tekstove na Kulturnim rubrikama vodećih novina i časopisa u Srbiji.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.