Maja B. Vukadinović

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Mediji

Predmeti:
Marketing menadžment u kulturi, Menadžment u medijima, Marketing menadžment u umetnosti

Teaching Assistant, The New School, New York, 2007

Teaching Fellow, Eugene Lang College, New York, 2008

Fakultet za kulturu i medije, 2008–2011 Fakultet savremenih umetnosti, od 2013

 • „Gradovi Srbije kao filmski junaci“, rad predstavljen na konferenciji „Gradovi i nematerijalno nasleđe“, Kladovo, avust 2014.
 • Objavila knjigu „Zvezde supermarket kulture“, Clio, 2013.
 • Mediji i potrošačko društvo, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 5, 2013.
 • Umetnik izvođačkih umetnosti kao medijska zvezda, rad predstavljen na međunarodnom simpozijumu “Umetnik izvođačkih umetnosti – od uloge alternativnog pobunjenika do uloge zvezde u svetu poznatih”, Studio – Laboratorija izvođačkih umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti, novembar 2012.
 • Zvezde medijske kulture – ikone našeg doba, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 3, 2011.
 • Zvezde – elita medijskog doba, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti, br. 17, 2011.
 • Kreativni radnici – zvezde medijske kulture (sa G. Gavrić) , Kultura, br. 128, 2010.
 • Društvena teorija i savremeno medijsko društvo, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 1, 2009.
 • Urednica edicije Multimedia izdavačke kuće Clio iz Beograda

Kao ekspert za medijsku i digitalnu pismenost / konsultant i trener, sarađuje na projektima međunarodnih organizacija: UNOPS/SIDA (2022), OSCE (2021, 2022), Erasmus + (2022). Radila je monitoring medija za izbore u Srbiji 2022. godine u okviru misije OSCE. Edukator je u oblasti medijske pismenosti na projektima Udruženja „Biblioteka plus” i Novosadske novinarske škole (projekat „Digital drive”, projekat „Medijska pismenost za zrelo doba” itd). Bila je angažovana kao specijalista za komunikacije na EU projektu „Pripremanje Podunavlja za glavnu ulogu u filmovima”, Srpska filmska asocijacija. Autor je dokumentarnog TV serijala o fenomenu medijske slave – „Biti slavan” (2023). Učesnik je i moderator konferencija i panela iz oblasti medija i kulture. Organizator je Letnje škole marketinga u kulturi (Niški kulturni centar, 2019). Objavljuje tekstove na Kulturnoj rubrici dnevnog lista „Politika”. Pre akademske karijere trinaest godina se profesionalno bavila novinarstvom u štampi, a radila je i u vodećim agencijama za odnose s javnošću. Nosilac je Zlatne značke za doprinos kulturi (2018).

 • Kao Teaching Fellow, na Judžin Leng koledžu u Njujorku predavala predmet Etničnost na američkoj televiziji; bila asistent na predmetu Teorija medija na Univerzitetu Nju skul (New School) u Njujorku;
 • Jedan od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću; član Nadzornog odbora Doma omladine Beograda;
 • Pre akademske karijere, 13 godina se profesionalno bavila novinarstvom i objavljivala tekstove na Kulturnim rubrikama vodećih novina i časopisa u Srbiji.

Jedan je od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću (2004). Član je Nezavisnog udruženja novinara Srbije od 1998. Predsednik je Programskog odbora projekta za afirmaciju medijske pismenosti „Internest” od 2014. Stalni je saradnik na medijskim projektima udruženja „Biblioteka Plus” od 2014. Кoordinator je Udruženja „Кreativna Srbija” od 2019.

Urednica je edicije „Multimedia” izdavačke kuće „Clio” od 2013.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.