Slavko Pokorni

redovni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Informatičke nauke
Predmeti
Osnove računarstva, Informacione i internet tehnologije, Statistika

Ima više od 30 godina nastavničkog iskustva u visokoškolskoj nastavi na više visokoobrazovnih institucija (Vojna akademija, Elektrotehnički fakultet, ITS) iz oblasti elektrotehnike, pouzdanosti, tehničkih sistema, informacionih tehnologija, radarskih uređaja i drugih oblasti u Srbiji i inostranstvu.

Magistrirao je 1985. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu sa temom iz oblasti pouzdanosti elektronskih sistema vazduhoplova. Doktorirao je 1995. godine vojnotehničke nauke, oblast elektrotehnika, na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu iz oblasti primene infracrvenog zračenja.

Biran je u sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Biran je i u zvanje profesora strukovnih studija. 15 godina je bio načelnik katedre, a rukovodio je i organom za nastavno-naučni rad. Autor je više nastavnih materijala (udžbenici, zbirke zadataka, praktikumi, skripta), i više od 100 naučno-stručnih radova, od čega nekoliko u međunarodnim časopisima, a citiran je u više inostranih radova. Takođe je autor više od 60 stručno-popularnih radova u časopisima Vojska i AEROmagazin. Bio je mentor za četiri doktorske disertacije. Rukovodio je ili učestvovao u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata iz više tehničkih oblasti, a posebno iz oblasti pouzdanosti tehničkih sistema i primene infracrvenog zračenja.
Član je programskih odbora domaćih časopisa i domaćih i međunarodnih naučnostručnih skupova. Recenzent je domaćih časopisa i međunarodnih skupova. Bio je član ili predsednik Saveta više obrazovnih institucija. Više puta je odlikovan i nagrađivan za svoj rad, doprinos razvoju obrazovnih institucija i rezulate u nastavi i nauci.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.