Uroš Dojčinović

Uroš Dojčinović

redovni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Pedagoške nauke, Žičani instrumenti

Predmeti
Metodologija umetničkog istraživanja, Tehnika pisanja naučno-umetničko istraživačkog rada

Uroš Dojčinović diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, na studijskom programu Klasična gitara (vokalno-instrumentalni odsek). Zvanje magistra stekao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Odbrano je dva doktorska rada, prvi na Filološkom fakultetu, a drugi na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  • Tragovima jugoslovenske gitare [monografija] / U. Dojčinović. – Niš : Sorabia, 1992.
  • Gitara na Balkanu [monografija] / U. Dojčinović. – Beograd : Prosveta, 2013.
  • Guitar Composition from Yugoslavia : 6 Volume-set [tekstualno-notne muzikalije] / U. Dojčinović. – Srockholm : Syukhtun Editions, 2003. (ISMN M-706872-23-0) Die Entwicklung des Ausbildungssystemes für klassische Gitarre in den Balkanländern : des früheren Jugoslawien (Tel 1, 2) [stručni rad] / U. Dojčinović. – U: Concertino, Das Magayine für Gitarre, Mandoline und Laute. – Hamburg : Aviso Verlag, 2008 (br. 1/2008, 2/2008).
  • Uroš Dojčinović 10 disc set [sabrana audio kolecija od 10 CD-albuma] / U. Dojčinović [izvođač]. – 3 P Production ; MG. Sorabia, (3P020-MGS246, ISBN 978-86-87065-15-5), 2008.
  • Around the World : Uroš Dojčinović,Guitar (DVD video). – Pacifc (MO) : Mel Bay Publications (MB21668DVD), 2008. [audio-video album, U. Dojčinović izvođač].
  • Uroš Dojčinović uz pratnju Gudača Sv.Đorđa, dirigent Aksel Bok (Italija); koncert održan u Beogradu, 16. novembra 2003. sala Zadužbine Ilije M. Kolarca; povod 30-godišnjica umetničke saradnje sa Jeunesses Musicales organizacijom; premijeran program: od 5 koncerata za gitaru i orkestar: F. Karuli, P. Stajić, D. Knežević, M. K. Tedesko i H. Rodrigo; organizator Muzička omladina Beograda, Zadužbina I. M. Kolarca, Gradski sekretarijat za kulturu.
  • The Last Lighthouse Op. 54 : for solo flute, solo guitar and chamber orchestra [originalno komponovano delo kamerne muzike] / U. Dojčinović. – Roma : VP Music Media (VPMM3207), 2004.
  • Two Oriental Marches from Serbia : “Kosovo” and “Suleyman-Pasha March” for two guitars with CD arranged and harmonized by Uroš Dojčinović / U. Dočinović [Op. 59]. – London : Tecla Editions (397, ISBN 0-948607-89-0), 2006.
  • Vukova nagrada za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru, Beograd 2007.
  • Zlatna medalja za virtuoznu interpertaciju na gitari 2. Internacionalnog muzičkog festivala “Eduardo Fabini” Montevideo (Urugvaj), 10. jula 2003. god.