Valentin Kuleto

vanredni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Marketing, Menadžment
Predmeti
Menadžment projekata, Krizni menadžment i komunikacije

Prof. dr Valentin Kuleto je predsednik međunarodne kompanije LINK group (www.link-group.eu), koja posluje u više evropskih zemalja. LINK group je regionalni lider u oblasti profesionalnog obrazovanja, obrazovanja na daljinu i obrazovnog softvera.

Dr Kuleto je osnivač mnogih obrazovnih institucija koje primenjuju najnaprednije pedagoške metode i implementiraju savremenu tehnlogiju u proces obrazovanja.

Među visokoobrazovnim ustanovama koje je osnovao nalaze se Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (www.its.edu.rs) i Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo (www.itep.edu.ba). Takođe je osnivač dve privatne srednje škole ‒ Srednje škole za informacione tehnologije (www.iths.edu.rs) i Savremene gimnazije (www.savremena-gimnazija.edu.rs).

Magistrirao je u oblasti teorijske zasnovanosti implementacije softverske platforme za učenje na daljinu i doktorirao na istraživanjima problema adaptibilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu.

Projektant je, idejni začetnik i vođa projekta realizacije nekoliko obrazovnih softverskih rešenja: prve domaće softverske platforme za učenje na daljinu — LINK Distance Learning System, informacionog sistema za visoko i srednje obrazovanje i softvera za testiranje i učenje — Testing and Learning System.

Osim toga, pod njegovim vođstvom su kroz kompaniju SoftLINK (www.link-softsolutions.com) realizovana brojna poslovna softverska rešenja, od kojih izdvajamo sledeća: sistem za upravljanje ljudskim resursima — Human Resources Information System, softver za upravljanje web portalima — Content Management System, generalni upravljački informacioni sistem za mala i srednja preduzeća — Business Information System i dr.

Objavio je više stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima, iz oblasti elektronskog poslovanja, projektovanja i primene obrazovnog softvera i učenja na daljinu.

Vodio je i uspešno realizovao veliki broj softverskih projekata korporativnog zahvata, projekata poslovanja zasnovanog na internetu, kao i implementacije softverskih rešenja u visokoškolskim ustanovama. Posebno se ističe njegova ideja široke primene e-marketinga u obrazovanju, jedinstvena u regionu.

Rezultat njegovog rada je i prva obrazovna televizija u regionu ‒ eduTV.

Aktivnosti prof. dr Kuleta u visokom i srednjem obrazovanju prvenstveno su usmerene na promociju obrazovanja kao najvažnijeg pokretača razvoja privrede i društva, kao i na neprestano poboljšanje kvaliteta nastave, istraživanja i razvoja, kako u okviru obrazovnih ustanova koje vodi, tako i u kompaniji LINK group u celini.

Više o profesionalnim aktivnostima i interesovanjima prof. dr Kuleta možete saznati na njegovom profesionalnom blogu www.valentinkuleto.com.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.