Vojislav L. Ilić

vanredni profesor

mail adresa: vojislav.ilic@fsu.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Metodika nastave, Metodika nastave likovne kulture

Predmeti
Metodika nastave likovne kulture

Vojislav L. Ilić je diplomirao na Likovnom odseku Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Postdiplomske specijalističke studije metodike nastave likovne kulture završio je u Beogradu, a doktorsku disertaciju je odbranio na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti didaktičko-metodičkih nauka i metodike nastave.

Zaposlen je na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, gde predaje predmete u vezi sa metodikom nastave likovne kulture na osnovnim i master studijama.

Objavio je više desetina članaka u domaćim i stranim časopisima, koji se prvenstveno bave nastavom umetnosti, primenom IKT-a u nastavi umetnosti i obrazovanjem uopšte, učestvovao je na više desetina naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je monografije Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi likovne kulture, Škola i IKT – mogućnosti primene i perspektive razvoja u nastavi likovne kulture i Primena modela razvijajuće nastave: korak do savremene škole.

Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih projekata iz domena likovne pedagogije i obrazovanja. Član je više strukovnih udruženja čije je prvenstveno polje interesovanja nastava umetnosti. Autor je i koautor više akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Učestvovao je u različitim komisijama za likovne konkurse i srodne aktivnosti. Bio je član oblasnog tima za umetnost i predmetnog tima za vizuelne umetnosti u okviru Reforme osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji, koordinator je predmetne sekcije za nastavu likovne kulture Društva predmetnih didaktičara Srbije.
Član je redakcijskog kolegijuma časopisa Obrazovna tehnologija, a recenzent je za časopise Journal of Subject Didactics, Učenje i nastava, Artefact i Nasleđe… Ocenjivač je rukopisa udžbenika Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Učesnik je na preko sto međunarodnih i domaćih izložbi, a intenzivno se bavio grafičkim dizajnom. Dobitnik je nekoliko nagrada za slikarstvo i grafički dizajn.

 • Ilić V. (2021), „Potencijal primene IKT u nastavi likovne kulture”, Zbornik radova sa prvog međunarodnog onlajn naučno-stručnog skupa Umetnost i obrazovanje / Art’n’Edu 2021. 10–11. 6. 2021. Novi Sad, ur. Filipović S. Akademija umetnosti u Novom Sadu, s 268–280/578–589, ISBN 978-86-81666-25-8. (M 14)
 • Vojislav L. Ilić, Tamara M. Stojanović Đorđević (2021), „Škola i IKT – mogućnosti primene i perspektive razvoja u nastavi likovne kulture”, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnosti, ISBN 978-86-83113-47-7. (M 42)
 • Ilić V., Despotović D., Ristić L. (2020), „The role and importance of modern ICT aided education in the development of ecological production”, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 29 – No. 12A/2020 p. 11667-11676, ISSN 1018-4619. (IF 0,489 / 2020). (M 23)
 • Ilić V., Stojanović Đorđević T. (2020), „Individualizacija u nastavi likovne kulture – učenje umetnosti na osnovu slobodnog izbora”, Zbornik radova XIV međunarodnog naučnog skupa, Ekspresivnost i intimnost u muzici i tako male stvari: intimno u umetnosti i kulturi, 25–27. X 2019. ur. B. Mandić, J. Atanasijević, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, str. 293–305, ISBN 978-86-80796-64-2. (M 14)
 • Filipović S., Ilić V. (2019), „Primena digitalnih udžbenika i multimedijalnih sadržaja u nastavi likovne kulture – obrazovne implikacije”, Nasleđe, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, br. 44, str. 297−311, ISSN 1820-1768. (M 23)
 • Ilić V. (2019), „Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi likovne kulture”, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnosti, ISBN – 978-86-83113-39-2. (M 42)
 • Ilić V., Stojanović Đorđević T. (2019), „Informaciono-komunikaciona tehnologija i elektronsko učenje kao faktori unapređenja nastave likovne kulture”, Zbornik radova sa XIII međunarodnog skupa Rođenje u muzici & New Born Art, 26–27. X 2018. ur. D. Bošković, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, str. 303–315, ISBN 978-86-80796-43-7. (M14)
 • Vojislav Ilić (2018), „Mogućnosti e-učenja u nastavi likovne kulture”. Nasleđe – časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, br. 39. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, s. 281‒294. ISSN 1820-1768. (M 23)
 • Hilčenko S., Filipović S., Ilić V. (2018), „ICT as a development factor of talent and creativity in teaching art”. (Case study) In: J. Herzog (ed.), Challenges of Working with Gifted Pupils in European School Systems – Hamburg, Deutschland: Fachverlag für Wissen schaftliche Literatur, 121‒136. ISBN 978-3-339-10454-0 (Print), ISBN 978-3-339-10455-7 (eBook), ISSN 0945-487X. (M 13)
 • Ilić V., Stojanović T. (2018), „Sadržaji iz oblasti arhitekture i istorije arhitekture u nastavi likovne kulture i nastavnim programima za osnovnu školu u Republici Srbiji”, Zbornik radova XII međunarodnog skupa Muzika znakova – znakovi u muzici, umetnost u prostoru, 27–28. X 2017, ur. D. Bošković, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, str. 261–273. ISBN 978-86-80796-26-0. (M 14)

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.