Profesorka FSU Maja Vukadinović deo konferencije „Digitalno obrazovanje 2021”

/ / Vesti / 16. 04. 2021.

Profesorka na Fakultetu savremenih umetnosti Maja Vukadinović i ove godine bila je učesnik konferencije čija je tema bila digitalno obrazovanje. Konferencija je održana od 8. do 10. aprila u organizaciji Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu.

Profesorka Vukadinović održala je predavanje na temu „Digitalne tehnologije u umetničkom obrazovanju”, gde je, između ostalog, predstavila i način na koji se Fakultet savremenih umetnosti borio sa posledicama pandemije i prelaskom na onlajn-nastavu.

Digitalne tehnologije promenile su način na koji se stvara

Polazeći od premise da su digitalne tehnologije promenile načine na koje se stvara umetnost, ali i uči o njoj, ona je ispitala mogućnosti primene različitih alata, novih tehnologija u univerzitetskoj nastavi vizuelnih i dramskih umetnosti.

Rad sugeriše da je interaktivnost predavanja posebno važna u periodu pandemije i orijentacije mnogih fakulteta ka onlajn-nastavi. Izazovi prenošenja znanja iz vizuelnih i dramskih umetnosti u novim okolnostima jesu veliki, ali su i mogućnosti za osavremenjivanje nastave velike: od virtuelnih muzejskih tura, preko kreiranja digitalnih portfolija studenata, do video-konferencija i snimanja proba glumačkih zadataka.

„Povezivanje umetnosti i tehnologije ima moć da stvori nove načine za uključivanje studenata u nastavu”, objasnila je na kraju izlaganja Maja Vukadinović.

Povezivanje informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima

Konferencija „Digitalno obrazovanje 2021” obuhvatila je teme koje se tiču upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima.

Međunarodnu konferenciju „Digitalno obrazovanje 2021” organizuje Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Fondacijom „Petlja”.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.