Radovi studenata slikarstva sa FSU u galeriji Stambol kapije: Otvorena izložba „Vreme novih sadržaja”

/ / Vesti / 15. 10. 2018.

Studenti viših godina slikarstva sa Fakulteta savremenih predstavili su svoje radove širokoj umetničkoj javnosti. Njihova zajednička izložba pod nazivom „Vreme novih sadržaja” otvorena je u utorak, 16. oktobra u galeriji Stambol kapije.  

Izložbu je otvorio mentor klase, šef departmana vizuelnih umetnosti na FSU, dr Đorđe Stanojević, ulaz je besplatan, a izloženi su radovi studenata slikarstva  treće i četvrte godine sa FSU.  

„Različiti poetski pristupi koji su sjedinjeni u organsku celinu”

Različite poetske pristupe objedinjuje tragalački postupak koji iz pozicije zapitanosti ličnih svetova sabira iskustva likovnog procesa u različitim medijima. Takođe, pred studentima se našao jedan novi izazov da kontekstualizuju svoje radove spram galerijskog prostora koji svojom specifičnošću nosi istorijski kontekst – dakle da promišljaju u poziciji koja je pre svega kolektivna, koja traži nova sagledavanja i analize. Dinamika izložbene strukture rezultat je pre svega dijaloga unutar klase. Postignuta je organska celina u kojoj imamo priliku da doživimo individualne izraze.

Rukovodilac departmana vizuelnih umetnosti  dr Đorđe Stanojević

Radovi studenata slikarstva viših godina na izložbi

Na izložbi „Vreme novih sadržaja” možete da vidite radove sledećih 13 studenata: Danica Krstić (III godina), Nevena Nešović (III godina), Marko Veličković (III godina), Vesna Petrović (III godina), Željko Belić (III godina), Ivan Špehar (III godina), Snežana Todorović (III godina), Milena Radenković (III godina), Milena Pantović (III godina), Dunja Pejčinović (III godina), Nevena Jeličić (IV godina), Ana Matić (IV godina) i Marko Prešić (IV godina).

Pogledajte kako je bilo na otvaranju i kako izgledaju radovi naših studenata: