Empathy-based Learning

Šta je učenje zasnovano na empatiji (Empathy-based Learning) i zašto je važno da ga primenjujemo?

/ / Vesti / 30. 12. 2022.

Empatija je veoma važna u obrazovanju, jer omogućava da se razumeju potrebe i osećanja drugih. Ona nam pomaže da budemo bolji učitelji, nastavnici, mentori, jer nam omogućava da razumemo kroz šta naši učenici prolaze, šta im je teško i kako im možemo pomoći da uspeju. Empatija nam takođe pomaže da se bolje povežemo sa našim učenicima, što može da im pomogne da se osećaju prihvaćenim i da se bolje usredsrede na učenje.

Empaty-based learningŠta je to obrazovanje zasnovano na empatiji?

Obrazovanje zasnovano na empatiji je pristup obrazovanju koji se fokusira na podsticanje i razvijanje emocionalne inteligencije kod učenika. To podrazumeva stvaranje učenja u kom su obzirnost prema drugima, razumevanje, saosećanje i empatija na prvom mestu.

Nastavnici mogu primeniti obrazovanje zasnovano na empatiji tako što će pokušati da stvore pozitivnu, prijateljsku atmosferu i uzajamno poštovanje u učionici. To može uključivati stvaranje učenja koje se fokusira na razvijanje pozitivnih odnosa između učenika i nastavnika, te podsticanje proaktivnosti među učenicima. Nastavnici takođe mogu koristiti strategije koje podstiču učenike da razviju i izraze empatiju prema drugim učenicima, kao i da se suoče sa svojim stavovima i ponašanjima koji mogu biti nepravedni prema drugima. To bi takođe uključivalo odobravanje i podsticanje učenika da izraze svoje mišljenje i da doprinesu zajednici u kojoj se nalaze.

Učenje bazirano na empatiji može sadržati sledeće modele:

1. Self-Reflection Model – temelji se na samorefleksiji i omogućava učenicima da razmišljaju o svojim mislima i emocijama kako bi se bolje razumeli i poštovali međusobno;

2. Emotional Intelligence Model – pomaže učenicima da razviju svoju emocionalnu inteligenciju tako da čine bolje odluke i izbegavaju sukobe;

3. Empathy Building Model – pomaže učenicima da razviju empatiju prema drugim osobama putem razmene emocionalnih iskustava i razgovora;

4. Conflict Resolution Model – pomaže učenicima da reše sukobe na zdrav način, identifikujući i rešavajući problem između dve osobe;

5. Active Listening Model – pomaže učenicima da uspostave bolju komunikaciju putem aktivnog slušanja i razumevanja drugih ljudi.

Kako da primenjujemo obrazovanje bazirano na empatiji?

U okruženju za učenje zasnovano na empatiji nastavnici nastoje da razumeju individualne potrebe, iskustva i perspektive svojih učenika. Ovo im omogućava da pruže personalizovanu podršku i smernice i da kreiraju planove časova i aktivnosti koje su relevantne i zanimljive za njihove učenike. Učenje zasnovano na empatiji takođe uključuje aktivno slušanje i vrednovanje glasova i iskustava učenika i stvaranje sigurnog i podržavajućeg prostora za otvorenu komunikaciju i dijalog.

Sve u svemu, učenje zasnovano na empatiji je fokusirano na stvaranje pozitivnog i inkluzivnog okruženja za učenje gde se učenici osećaju podržano i motivisano da uče i rastu. Razumevanjem i odnosom prema emocijama i iskustvima svojih učenika, nastavnici mogu pomoći u negovanju osećaja povezanosti i pripadnosti i pružiti personalizovanu podršku i smernice koje su učenicima potrebne da bi uspeli.

Zašto je važno da primenjujemo učenje zasnovano na empatiji? Kakve efekte ono ima na učenike i studente?

Učenje zasnovano na empatiji može pomoći učenicima i nastavnicima da se osećaju više angažovano i motivisano za učenje, dovodeći do boljih akademskih rezultata, jačih odnosa nastavnik–učenik i većeg zadovoljstva nastavnika. Takođe, može pomoći učenicima da razviju važne društvene i emocionalne veštine.

Učenje bazirano na empatiji može da pomaže nastavnicima da stvore jače, pozitivnije odnose sa svojim učenicima, čime se povećava njihovo zadovoljstvo. Ovo takođe može da podstakne osećaj poverenja i povezanosti, zbog čega se učenici osećaju prijatnije i spremniji su da se angažuju u nastavi i da lakše prate materiju koja se predaje.

Učenje bazirano na empatiji – svakodnevica LINK edu Alliance učenika i nastavnika

Kako zaposleni u LINK edu Alliance obrazovnim ustanovama primenjuju učenje zasnovano na empatiji?

Postoje mnogi načini na koje zaposleni u našim školama primenjuju učenje zasnovano na empatiji. Prvenstveno, zaposleni pomažu učenicima da razviju emocionalnu inteligenciju kako bi ih dalje učili empatiji i drugim oblicima socijalne inteligencije. Ovi treninzi uključuju vežbe za razumevanje emocija drugih, veštine prihvatanja emocija, veštine slušanja i razgovora, veštine kompromisa i rešavanja problema. Zaposleni u LINK edu Alliance obrazovnim ustanovama obezbeđuju podršku učenicima u njihovom učenju i razvoju, kao što su individualno mentorstvo, grupne diskusije i aktivnosti timskog rada. Naši učitelji, nastavnici, pedagozi i psiholozi pripremaju različite projekte i aktivnosti na temu empatije, kao što su razmena ličnih iskustava, razgovori sa roditeljima i savetnicima i radionice za podizanje svesti. Učenici se podstiču da prepoznaju i prihvataju emocije drugih, da se koriste različitim veštinama komunikacije za rešavanje sukoba i da razviju vrline poput tolerancije, razumevanja i solidarnosti.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.