Studenti FSU u poseti Muzeju primenjenih umetnosti

/ / Vesti / 5. 11. 2021.

Studenti Fakulteta savremenih umetnosti, sa smerova Primenjeni mediji i Muzičke komunikacije, u utorak, 26. oktobra, zajedno sa prof. Nevenkom Popović Šević posetili su Muzej primenjenih umetnosti, gde je u toku izložba „Tri međuratna plakatera”.

Studenti su imali priliku da pogledaju oko 60 nacrta za plakate i/ili njihovih odštampanih varijanti iz kolekcija Muzeja primenjene umetnosti i da u razgovoru sa kustoskinjom Bojanom Popović obnove osobenosti zajedničkog „duha plakaterske epohe”.

Period između dva rata – zlatno doba plakata

Epoha između dva svetska rata je bila zlatno doba plakata, a u Srbiji je to i vreme pionira u ovoj primenjenoj umetničkoj disciplini. Među njima su i Dušan Janković (1894–1950), Mihailo S. Petrov (1902–1983) i Miloš Babić (1904–1968).

Njihova najbolja dela pripadaju vrhunskim plakaterskim ostvarenjima naše sredine, a mogu se svrstati i u širi, evropski kontekst. Janković, Petrov i Babić su govorili istim stvaralačkim jezikom kao njihove kolege u Parizu, Londonu, Berlinu, Beču, Budimpešti, Krakovu itd., bilo da su koristili internacionalne vokabulare art dekoa ili deradikalizovanih avangardnih umetničkih pravaca – tih stubova međuratne umetnosti plakata.

Grafički dizajn je u periodu između dva svetska rata postao značajan činilac u stvaranju moderne primenjene umetnosti, a zahvaljujući širokom polju delovanja (oprema i ilustrovanje svih vrsta publikacija, oblikovanje slova, logotipa, znakova, povelja, diploma, čestitki, pozivnica, poštanskih marki, novca, hartija od vrednosti, memoranduma, ambalaže, oglasa, plakata…) uticao je na stvaranje vuzuelnih kodova svakodnevice najširih društvenih slojeva.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.