Studijski programi u procesu akreditacije

OAS Kreativni marketing

Naziv studijskog programaOAS Kreativni marketing
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski programFakultet savremenih umetnosti
Obrazovno-naučno/Obrazovno-umetničko poljeInterdisciplinarne studije
Naučna, stručna ili umetnička oblastMenadžment i biznis
Primenjene umetnosti i dizajn
Vrsta studijaOsnovne akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima240
Naziv diplome Diplomirani menadžer u kulturi i medijima
Dužina studija4 godine (8 semestara)
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa (ako je program nov)2024/25
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program 100 (100 x 4 – 400)
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)5. 7. 2023, Senat Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
Jezik na kome se izvodi studijski programsrpski
Godina kada je program akreditovan
Veb-adresa na kojoj se nalaze podaci o studijskom programuwww.fsu.edu.rs

MAS Biznis menadžment

Naziv studijskog programa:MAS Biznis menadžment
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski programFakultet savremenih umetnosti
Obrazovno-naučno/Obrazovno-umetničko poljeDruštveno-humanističko polje
Naučna, stručna ili umetnička oblastMenadžment i biznis
Vrsta studijaMaster akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima60 ESPB
Naziv diplomeMaster menadžer
Dužina studija1 godina, 2 semestra
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa (ako je program nov)2024
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program50 (50 x 1 godina – 50)
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)22. 8. 2023.
Jezik na kome se izvodi studijski programsrpski
Godina kada je program akreditovan
Veb-adresa na kojoj se nalaze podaci o studijskom programuwww.fsu.edu.rs

MAS Kreativne komunikacije

Naziv studijskog programa:MAS Kreativne komunikacije
Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program
Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski programUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet savremenih umetnosti
Obrazovno-naučno/Obrazovno-umetničko poljeDruštveno-humanističke nauke
Naučna, stručna ili umetnička oblastKulturološke nauke i komunikologija
Vrsta studijaMaster akademske studije
Obim studija izražen ESPB bodovima60 ESPB
Naziv diplomeMaster komunikolog
Dužina studija1 godina
Godina u kojoj je započela realizacija studijskog programa
Godina kada će započeti realizacija studijskog programa (ako je program nov)2024/25
Broj studenata koji studira po ovom studijskom programu
Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program50 (50 x 1 godina – 50)
Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela (navesti kog)15. 7. 2023, Nastavno-umetničko naučno veće FSU
Jezik na kome se izvodi studijski programsrpski
Godina kada je program akreditovan
Veb-adresa na kojoj se nalaze podaci o studijskom programuwww.fsu.edu.rs

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.