Uspešno odbranjeni doktorski umetnički projekti na FSU

/ / Vesti / 19. 12. 2018.

Na Fakultetu savremenih umetnosti u ponedeljak, 17. decembra, održana je odbrana doktorskih umetničkih projekata u oblasti likovnih umetnosti.

Doktorandi sa studijskog programa Vizuelne umetnosti Dragan Zdravković i Miloš Vujić predstavili su svoje projekte tročlanoj komisiji, koju su činili: Vladimir Veličković (mentor), prof. Saša Filipović (predsednik komisije), prof. Gordan Nikolić (član).

Dragan Zdravković je pred komisijom predstavio svoj rad na temu „Stanje hibernacije”, dok je njegov kolega Miloš Vujić uspešno odbranio rad na temu „Umjetnik kao mitolog”.

Osim pred komisijom, doktorandi su radove predstavili i pred publikom. Čestitamo kolegama na postignutom uspehu.

Fotografije sa odbrane može pogledati u galeriji.