Black Box konkurs: „PAD U BUDUĆNOST“

/ / Konkursi / 18. 04. 2017.

 
Mikser festival i Fakultet primenjenih umetnosti (FPU) u Beogradu pozivaju autore da učestvuju na konkursu za umetničke radove koji će biti predstavljeni u okviru predstojećeg Mikser festivala, od 25. do 28. maja 2017, u silosima Žitomlina na donjem Dorćolu.

 

Tema 2017: „Pad u budućnost“

Black Box 2017 sondira vizije bliske budućnosti mlade generacije umetnika, pod simptomatičnim naslovom „Pad u budućnost“. Stasavajući na razvalinama institucionalne kulture koja je, bez svežih ideja, planova i vizije, zaronila u potpunu hibernaciju, čitava jedna generacija našla se u bezizlaznom prostoru bez perspektiva, opasana zidovima nemogućnosti i ograničenjima za stvaralački rad.

„Crna kutija“ je sinonim za skučenost, ali i šansa za akumuliranje energije neophodne za rušenje zidova. Šta nas čeka iza zidova, potpuna je nepoznanica. Da li sasvim izvesna provalija kojoj se prepuštamo slobodnim padom ili sutrašnjica dovoljno neizvesna da ostavlja šansu otvorenim scenarijima u čijim raspletima moramo uzeti daleko ambiciozniju ulogu od pukog posmatrača? Iza zida je svakako budućnost, kakva, saznaćemo na Mikser Festivalu.

Black Box Konkurs poziva umetnike da anticipiraju stanje društva i događaje koji slede, definišući svoju poziciju u takvoj budućnosti. Dihotomija koju nosi ovogodišnji slogan: „Pad u budućnost“ odražava glavne ciljeve konkursa – otvaranje pitanja o odnosu mladih prema okolnostima na koje naizgled ne mogu da utiču, te provociranje proaktivnog stava koji je u stanju da pokrene promene.

O konkursu

Umetnici su pozvani da odgovore na temu konkursa kroz mikro-umetničke intervencije na veoma ograničenom zadatom prostoru crne kocke, i na osnovu anatomije ličnih, intimnih vizija doprinesu da se otvori šira tema o mogućim alternativnim scenarijima za kolektivni boljitak. Ne postoji ograničenje u odabiru umetničke tehnike, ali je poželjno da dostavljena rešenja budu premijerni koncepti.

Kolektivna postavka sastoji se od 100 crnih kutija od čvrstog materijala, veličine 60x60x60cm, koje su predmet individualnih intervencija umetnika i zajedno čine makro-instalaciju u industrijskom kompleksu Žitomlin, dostupnu masovnoj publici Mikser festivala.

U zavisnosti od prirode rada, kutije će biti postavljene na pokretne nosače, fiksirane na zidove ili razapete u prostoru. U dogovoru sa umetnicima, radovi će biti raspoređeni na definisanim pozicijama na otvorenom i u industrijskom prostoru silosa. Radovi mogu biti realizovani unutar kutije, ili tretirati kocku kao objekat sadržan u radu, uključujući i performance koji crnu kutiju ili više njih tretiraju kao elemente scene, sa koncepcijski različito osmišljenim pristupima njihovom sadržaju (otvaranjem jedne stranice kutije, sagledavanjem kroz otvor, putem video i audio zapisa, itd.)

Prijavljivanje na konkurs

Konkurs je otvoren za sve umetnike, bez obzira na status i formalno obrazovanje. Kandidati mogu biti pojedinci ili grupa autora. Svaki kandidat/grupa može dostaviti više radova kao posebne prijave.

Prijave se vrše popunjavanjem elektronskog formulara dostupnog na sajtu blackbox.mikser.rs, uz dostavljanje opisa projekta, tehničkih karakteristika i vizuelnih/audio materijala, crteža, skica, itd. koje ilustruju rad.

Konkurs je otvoren do 30. aprila 2017. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu mikser.rs

U periodu od proglašenja rezultata do početka Mikser festivala izabrani autori će učestvovati na razvojnim radionicama u saradnji sa mentorima projekta Black Box.

Prijavom na konkurs kandidati potvrđuju da su autori svih priloženih radova i/ili skica i da MIKSER ima pravo objavljivanja priloženih radova i/ili skica na svim komunikacionim kanalima.

Nagrada

Radovi odabrani na konkursu biće izloženi u okviru kolektivne izložbe „Black Box: Pad u budućnost“ na Mikser festivalu 2017. godine, u periodu od 25. do 28. maja. Glavni kustos izložbe je Marko Lađušić, a saradnici na projektu su Marko Stanković, Irena Hadži-Đorđević i Ana Čarapina.

Pored učešća u centralnoj umetničkoj izložbi Mikser Festivala 2017, nagrađeni autori imaće priliku i da svoj stvaralački opus predstave javnosti i kolegama, tokom razgovora u okviru Edu zone Mikser festivala.

Stručni žiri čine:

  • Marko Lađušić – redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, Beograd
  • Melinda Kostelac – docent prodekan, Akademija primenjenih umjetnosti, Rijeka
  • Dejan Miljković – redovni profesor, Arhitektonski fakultet, Beograd

O projektu Black Box

Projekat Black Box nastao je 2015. godine u saradnji Mikser Festivala i FPU u Beogradu kao platforma za podršku razvoja mladih autora iz oblasti likovnih umetnosti i prezentacije njihovog stvaralaštva u najširoj javnosti.

Uz aktuelnu temu, svake godine predstavlja se 100 autora odabranih na konkursu od strane stručnog žirija.

Cilj projekta je ukazivanje na problematiku koja opterećuje mlade stvaraoce u savremenom društvenom kontekstu, njihovo osnaživanje da se javno izraze i svojim vizijama doprinesu rešenju društvenih problema, te unapređenju života u zajednici.

Projekat ističe i značaj umetničkih instalacija u alternativnim gradskim prostorima, njihovu dostupnost širokoj publici, kao i povezanosti umetničke prakse sa ostalim sferama života – naukom, tehnologijama, ekonomijom i društvom.

Kontakt za više informacija: blackbox@mikser.rs


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.