Dragan Ćalović imenovan za prodekana za nastavu

/ / Vesti / 10. 11. 2021.

Profesor Dragan Ćalović novi je prodekan za nastavu na Fakultetu savremenih umetnosti. On će biti spona između studenata, profesora i uprave fakulteta.

Kratka biografija Dragana Ćalovića

Dragan Ćalović je rođen 1976. godine. Diplomirao je slikarstvo 1998. godine i arapski jezik i književnost 2006. godine. Magistrirao je na smeru Teorija umetnosti i medija na interdisciplinarnim studijama pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2005. godine, a na istoj grupi je i doktorirao u oblasti nauke o umetnosti 2008. godine.

U zvanju redovnog profesora zaposlen je na Fakultetu savremenih umetnosti, gde predaje predmete iz oblasti teorije umetnosti, teorije novih medija i teorije dizajna.

Član je Estetičkog društva Srbije, Međunarodnog estetičkog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Matice Srpske. Učestvovao je na dva naučna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, dok je trenutno kao član naučnoistraživačkog tima iz Srbije angažovan na naučnom projektu koji se organizuje pod pokroviteljstvom Poljske agencije za akademsku saradnju.

Dragan Ćalović održao je više od 15 gostujućih ciklusa predavanja, radionica, seminara i predavanja po pozivu na univerzitetima u Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji, Hrvatskoj i Turskoj. Jedan je od pokretača i organizatora međunarodne naučne konferencije „Filozofija medija”, koja je tokom više od jedne decenije postojanja imala podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ministarstva znanosti Republike Hrvatske i Predsedništva Republike Hrvatske. Učesnik je mnogobrojnih okruglih stolova, tribina i javnih predavanja, više od 60 naučnih skupova, te učesnik i organizator desetak održanih projekata iz oblasti kulture.

Dragan Ćalović je autor četiri i koautor jedne naučne monografije i preko stotinu radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim publikacijama. Njegov istraživački rad je usmeren na oblast savremene teorije umetnosti i medija, savremene umetničke prakse, kao i oblast islamske i japanske umetnosti.

Čestitamo profesoru Ćaloviću na novoj ulozi i želimo mu puno uspeha u radu na poziciji prodekana za nastavu na FSU.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.