Festival Novi evropski Bauhaus: Zaštita i unapređenja ekosistema

/ / Bauhaus, Vesti / 13. 06. 2024.

Svetski dan životne sredine 2024 naglašava ugroženost ekosistema i potrebu preduzimanja hitnih akcija vezanih za obnavljanje zemljišta, dezertifikaciju i otpornost na sušu. Milijarde hektara zemlje je degradirano što pogađa skoro polovinu svetske populacije i globalne proizvodnje. 

Novi Evropski Bauhaus podstiče aktivnosti kojima se unapređuje ekosistem i obezbeđuje održivost, kao jedna od osnovnih vrednosti. Održivost NEB aktivnosti se ostvaruje putem: davanja prioriteta potrebama ljudi i planete vodeći računa da ljudska delatnost ne prelazi granice planete, regeneracijom i ponovnim povezivanjem sa prirodom, kao i uticajem na stil života, odnose i ekonomiju.

Na Festivalu Novi evropski Bauhaus su predstavljeni projekti i aktivnosti kojima se ističe da je jedan od pokretača poremećaja ekosistema i smanjenja biodiverziteta način korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Ponovnim povezivanjem poljoprivredne proizvodnje sa prirodnim ekosistemima podstiču se veze sa životnom sredinom, stvara se osećaj pripradnosti i zajednice, i razvijaju se održivi lokalni materijali. U gradovima nastaju permakulturne bašte koje pokazuju da postoji mogućnost povezivanja ljudi sa prirodom u urbanim prostorima.

Projekat Regenerative Agriculuture Hub je primer kako treba se redizajniraju farme da bi se koristile, ne samo u poljoprivredne svrhe, već i kao sedišta kulture i drugih aktivnosti. Tako, umetnici mogu da koriste farme za predstavljanje murala, skulptura i instalacija koje „pričaju priče o zemlji i ljudima”. Poljoprivredni pejzaži Andaluzije koriste se i kao prostori za razvoj agroturizma i mesta na kojima posetioci mogu da uče o održivoj poljoprivredi.


Jedan od ciljeva projekta je uspostavljanje sistema koji omogućava da se otpadni proizvodi iz poljoprivrede ponovo koriste na samoj farmi ili u lokalnim zajednicama (korišćenje ostataka useva kao komposta, korišćenje sistema za sakupljanje kišnice). Projekat je doveo do uvođenja održivih tehnika navodnjavanja čime se minimizira gubitak vode.Razvoj projekta Cultivating Companionship treba da omogući otvaranje istraživačke stanice u polju kukuruza. Za izgradnju istraživačke stanice planirano je korišćenje prirodnih materijala, kao što su otpad od poljoprivredne proizvodnje, bukovača i kompost. Monokulturna plantaža kukuruza simbolizuje savremeni izazov koji dovodi do gubitka biodiverziteta. Zbog toga se projektom podstiče tradicionalni način proizvodnje kukuruza sa komplementarnim biljkama čime se utiče biodiverzitet, poboljšava kvalitet zemljišta i zaštita vode.

Projekat je okupio poljoprivredne proizvođače, biologe, dizajnere, umetnike i lokalno stanovništvo. Lokalno stanovništvo istražuje mogućnosti prenamene prirodnih sastojaka koji se gaje u polju.

Projekat The Station omogućava transformaciju javnih i privatnih prostora u multifunkcionalne ekosisteme koji omogućavaju proizvodnju ukusne hrane i zaštitu biodiverziteta. Rad na projektu je započeo 2010. godine, kada su voloneri posadili 141 vrstu voća, grmlja, orašastih plodova i aromatičnih proizvoda. „Stanice” se napajaju obnovljim izvorima energije i napravljene su od materijala kojima je promenjena namena (orezano drveće, glinena cigla). Projekat omogućava realizaciju aktivnosti u skladu sa prinicipima agroekologije, uz mogućnost da posetioci saznaju o upotrebi biljaka za proizvodnju lekova, hrane, tinktura.

The SET Community Garden and Center je projekat koji je realizovan u Amsterdamu kako bi se stvorio pristupačan javni prostor za lokalnu zajednicu i njeno povezivanje sa prirodom. SET je urbana permakulturna bašta zasnovana na principima samoodrživosti, reciklaže i cirkularne ekonomije. Na zelenoj površini gaji se zimzeleno drveće, grmlje, cveće, bobice, začinsko bilje i druge biljke. Permakulturna bašta pruža korisnicima društvenu interakciju i razmenu iskustava o proizvodnji zdrave organske hrane. Bašta je otvorena i za muziku, ples, vizuelnu umetnost, performans i pozorište.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.