Godišnji naučni skup Fakulteta savremenih umetnosti „Umetnost, mediji, komunikacije: novi pristupi, nove paradigme”

/ / Vesti / 11. 12. 2020.

U subotu, 28. 11. 2020. godine, na Fakultetu savremenih umetnosti održan je prvi Godišnji naučni skup, sa temom „Umetnost, mediji, komunikacije: novi pristupi, nove paradigme”.

Skup je organizovan s namerom da se putem iznošenja rezultata promišljanja i/ili istraživanja iz različitih oblasti naučnog i umetničkog delovanja pruži doprinos (samo)kritičkom sagledavanju umetnosti, medija i drugih vidova komunikativnih praksi. Pritom, iznalaženje novih pristupa i/ili paradigmi smatra se naročito relevantnim za postizanje što celovitijeg razumevanja aktuelnih pozicija i uloga umetničkih, medijskih i drugih komunikativnih praksi, kao i za utvrđivanje njihovih implikacija po savremeno društvo u celini, ali i po društvene subjekte ponaosob.

Predstavljanje radova učesnika naučnog skupa

Tokom skupa svoja izlaganja predstavili su sledeći autori: Divna Vuksanović, „Nova normalnost: Bez kulture, umetnosti i komunikacija” (Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu); Petar Grujičić, „Monološka transformacija teatra” (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu); Dragan Ćalović, „Humanističke tendencije u umetnosti performansa” (Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu); Dušica M. Filipović, „Identitet i etika ljubavi u Knjizi o Mikelanđelu Miloša Crnjanskog” (Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu); Mejsun Garajbe Simonović, „Samocenzura i cenzura u savremenoj arapskoj književnosti” (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu); Dalibor Kličković, „Kako upotrebiti prazninu: zen-budizam kao prazna paradigma” (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu); Aleksandra Paladin, „Muzika u medijima – umetnost ili informacija?” (Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu); Đorđe Mandrapa, „Arhitektura kao liminalna umetnička praksa” (Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu); Irina Tomić, „Šta je kopija, a šta original u savremenoj umetnosti?” (Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu); Nevenka Popović Šević, Milena P. Ilić, Dušan Stojaković, „Marketing pristup ženskom preduzetništvu u kreativnim industrijama Srbije” (Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu); Maja Vukadinović, „Društveni mediji i kreiranje ličnog brenda savremenih vizuelnih umetnika” (Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu).

U studentskoj sesiji učestvovali su studenti iz Poljske i četiri studentkinje FSU

U okviru studentske sesije predstavljeni su radovi Marte Polcin, studentkinje  Univerziteta u Torunju (Poljska), kao i studentkinja Fakulteta savremenih umetnosti – Danice Spasić, Vanje Lazović, Milene Živković i Tamare Lučić.

Smatrajući da je stav o postojanju jedinog ispravnog mišljenja o umetnosti, medijima i drugim komunikativnim praksama utopijski, namera organizatora skupa bila je da se putem njega ponudi širok spektar shvatanja usmerenih ka što potpunijem sagledavanju i razumevanju navedenih fenomena, a radi isticanja njihovih neprocenljivih vrednosti za savremeni svet. Iznetim referatima otvoreni su novi uglovi posmatranja aktuelnih pitanja iz oblasti umetnosti, medija i komunikacija, te podstaknut dijalog s fokusom na njihovu međuzavisnost, interakcije, kao i njihove implikacije po društvo i njime obuhvaćene subjekte.

Pogledajte kako je bilo na naučnom skupu na FSU:

Prvi deo:

Drugi deo: 

 


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.