Godišnji naučni skup FSU: „Problem interpretacije”

/ / Vesti / 3. 09. 2021.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će Fakultet savremenih umetnosti nastaviti sa dobrom praksom započetom prošle jeseni. FSU će biti organizator naučnog skupa, a ovogodišnja tema nosi naziv „Problem interpretacije”. Naučni skup održaće se 27. novembra 2021. godine u prostorijama fakulteta (Svetozara Miletića 12, Beograd) i bila bi nam velika čast da vas ugostimo.

Godišnji naučni skup FSU sa temom „Problem interpretacije” koncipiran je kao jednodnevni naučni skup sa ciljem promišljanja o ovom problemu iz različitih teorijskih uglova.

Interpretirati jedno umetničko delo ili jedan medijski/kulturni sadržaj podrazumeva pretpostavku da se u dodiru sa njima može doći do određenih značenja, odnosno da se u tom susretu mogu realizovati određeni doživljaji, koji su upravo uspostavljanjem ove veze inicirani. Ova shvatanja, pretpostavke i doživljaji mogu biti oni koje je sam autor nameravao da izazove, no oni mogu biti ostvareni i potpuno nezavisno od polaznih intencija koje su vodile stvaranju dela. I mada su intelektualna kretanja u različitim periodima bila sklonija da jednom ili drugom pristupu daju prednost, reč je o dilemi koja nas u različitim nijansiranim sagledavanjima iznova poziva na promišljanje.

Imajući u vidu stalnu aktuelnost, kao i značaj postavljenog problema, Programski odbor Drugog godišnjeg naučnog skupa Fakulteta savremenih umetnosti, postavio je problem interpretacije kao centralni okvir ovogodišnjeg zajedničkog promišljanja i teorijskog preispitivanja.

Monografija priređena na osnovu pristiglih radova

Na osnovu odabranih pristiglih radova biće priređena naučna monografija na engleskom jeziku, kao i zbornik radova koji će uključiti sve prihvaćene radove.

Imajući u vidu vaš dosadašnji rad, pozivamo vas da učestvujete u radu skupa i da svojim prilogom doprinesete njegovom uspehu.

Ovde možete preuzeti Pozivno pismo, u kojem je detaljno objašnjena tema skupa i teze kojima će se baviti naučni skup. Da biste učestvovali, potrebno je da popunite Prijavni obrazac za naučni skup. Rok za prijavu je 1. oktobar 2021. godine. Profesori Fakulteta savremenih umetnosti oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti organizatorima skupa na imejl-adresu: naucniskup@fsu.edu.rs.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.