Kako softveri veštačke inteligencije pomažu profesionalcima u kreiranju vizuelnih sadržaja

/ / Blog / 3. 07. 2024.

U današnje vreme integracija veštačke inteligencije (VI) u oblast digitalne multimedije revolucionisala je način na koji se kreiraju vizuelni sadržaji. Softveri zasnovani na veštačkoj inteligenciji značajno olakšavaju rad dizajnerima, video-producentima i drugim stručnjacima, omogućavajući im da postignu visokokvalitetne rezultate uz manje napora. Evo kako ovi alati doprinose ovoj transformaciji.

Automatsko generisanje i poboljšanje kvaliteta sadržaja

Neke od ključnih prednosti veštačke inteligencije u digitalnoj multimediji su automatsko generisanje i poboljšanje kvaliteta sadržaja. Na primer, Topaz Gigapixel AI koristi napredne algoritme za interpolaciju i duboko učenje kako bi povećao rezoluciju slika do 600%, zadržavajući pritom oštrinu i detalje. Ovaj softver ne samo da povećava slike bez gubitka kvaliteta već i poboljšava detalje na slikama niske rezolucije, čineći ih jasnijim i upotrebljivim (ExpertPhotography, Topaz AI Editor)​.

Automatska montaža i uređivanje videa

Veštačka inteligencija takođe olakšava montažu i uređivanje videa. Softveri kao što su Adobe Premiere Pro i Magisto koriste VI za automatsku selekciju najboljih kadrova, dodavanje tranzicija i efekata, čime se značajno ubrzava proces montaže. Ovi alati omogućavaju video-producentima da se fokusiraju na kreativne aspekte svojih projekata, dok VI automatizuje tehničke zadatke​ (ExpertPhotography, Topaz AI Editor)​.

Personalizacija i targetiranje

VI omogućava kreiranje visoko personalizovanih vizuelnih sadržaja na osnovu podataka o korisnicima. Alati kao što su IBM Watson i Google Cloud AI analiziraju ponašanje i preferencije korisnika, omogućavajući stručnjacima da kreiraju sadržaj koji je prilagođen specifičnim potrebama i interesovanjima ciljne publike. Ovo ne samo da poboljšava korisničko iskustvo već i povećava angažman i konverzije​ (Topaz AI Editor)​.

Kreativna inspiracija i generisanje ideja

Softveri zasnovani na veštačkoj inteligenciji kao što su Deep Dream Generator i Artisto pružaju kreativnu inspiraciju dizajnerima, generišući jedinstvene vizuale na osnovu unetih parametara. Ovi alati mogu pretvoriti obične fotografije u umetnička dela, pružajući nove ideje i perspektive koje stručnjaci mogu koristiti u svom radu​ (Capture the Atlas, Shotkit)​.

Zaključak

Integracija veštačke inteligencije u kreiranje vizuelnih sadržaja donosi brojne prednosti, olakšavajući rad stručnjacima u oblasti digitalne multimedije. Automatsko generisanje i poboljšanje kvaliteta sadržaja, personalizacija, te kreativna inspiracija samo su neki od načina na koje VI transformiše ovu industriju. Kako tehnologija nastavlja da napreduje, očekuje se da će veštačka inteligencija igrati još značajniju ulogu u budućnosti digitalne multimedije.

Prof. dr Milena Ilić


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.