Nastavite svoje obrazovanje u najsavremenijim uslovima

Master studije na Fakultetu savremenih umetnosti predstavljaju nastavak školovanja koje vam daje još uže usmerenje i otvara nove profesionalne mogućnosti i poslovne prilike.

Tokom osnovnih studija stičete široko obrazovanje i odlučujete se za teme koje vas najviše privlače. Na master studijama prethodno stečeno znanje oblikujete i dajete mu jedinstven pečat – postajete profesionalac koji je nezamenljiv u oblasti kojom se bavi.

Izaberite program koji najbolje odgovara vašim interesovanjima

Na Fakultetu savremenih umetnosti možete izabrati master studije Dramske umetnosti – Gluma koje traju 2 godine, master studije Vizuelnih umetnosti koje traju 1 godinu, master studije Dizajna koje sadrže četiri različita usmerenja – Art Direkcija i koncept art, Dizajn enterijera, Produkt dizajn i Vizuelne komunikacije, ili Master studije Dizajna kostima.  Nakon završetka master programa stičete akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija.

Program master studija
Vizuelne umetnosti60 ESPB10 studenata
Dramske umetnosti120 ESPB10 studenata
Dizajn120 ESPB20 studenata
Dizajn kostima120 ESPB20 studenata
Biznis menadžment – u procesu akreditacije60 ESPB-
Kreativne komunikacije – u procesu akreditacije60 ESPB-

Master studije glume

Na master studijama glume Fakulteta savremenih umetnosti studenti proširuju svoja teorijska i praktična znanja u oblasti dramskih i audio-vizuelnih umetnosti, kako bi mogli samostalno, kreativno, odgovorno, kritički i profesionalno da se bave dramskim umetnostima, ali i pedagoškim i umetničko-istraživačkim radom u istoj oblasti. Saznajte više o master studijama glume na FSU »

Master studije vizuelnih umetnosti

Master studije vizuelnih umetnosti predstavljaju nastavak školovanja vizuelnih umetnika. U okviru njih studenti oblikuju svoja znanja, veštine, pristupe i interesovanja kroz praktičan i teorijski rad, a veliki deo jednogodišnjih studija čini stručna praksa koja je posvećena proučavanju procesa izlaganja radova u galerijskom prostoru, kao i pedagoškom radu u oblasti vizuelnih umetnosti. Saznajte više o master studijama vizuelnih umetnosti na FSU »

Master studije dizajna

Master studije dizajna predstavljaju nastavak školovanja u oblasti dizajna. Stvaralački pristup i autorski pečat stvaralaštvu podstiču se na svim umetničkim i teorijsko-umetničkim predmetima, omogućavajući studentima da grade sopstveni profil i da odrede svoju profesionalnu poziciju. Ovaj studijski program master studija ima četiri modula: Dizajn enterijera, Vizuelne komunikacije, Produkt dizajn i Art direkcija i koncept art.

Master studije dizajna kostima

Master studije dizajna kostima predstavljaju nastavak školovanja u oblasti Dizajna kostima i Modnog dizajna. Studijski program MAS Dizajn kostima koncipiran je tako da studentu omogućava sveobuhvatno znanje za oblast scenskog kostima i modnog dizajna. MAS Dizajn kostima obrazuje kompleksno obučene profesionalce koji će nakon završenih studija biti osposobljeni da stvaraju, primenjuju, modifikuju, transformišu, prilagođavaju i unapređuju umetničke koncepte iz oblasti modnog dizajna i dizajna scenskog kostima. Saznajte više o master studijama dizajna kostima na FSU »

Šta je potrebno da biste upisali master studije na Fakultetu savremenih umetnosti?

Kako biste upisali prvu godinu master studija, potrebno je da imate prvi stepen visokog obrazovanja (završene osnovne studije) iz oblasti likovnih, primenjenih umetnosti i dizajna ili dramskih umetnosti i prosečnu ocenu najmanje 8,00. Ukoliko imate prosečnu nižu od 8,00, i dalje možete da upišete master program, uz kvalifikacioni ispit koji polažete na Fakultetu savremenih umetnosti.

Rang-lista se utvrđuje na osnovu prispelih prijava i formira se prema visini prosečne ocene kandidata na osnovnim studijama.

Prijavite se i iskoristite snižene cene školovanja

One najodlučnije, koji se prijave odmah, nakon prijemnog ispita nagrađujemo specijalnim popustom na cenu školarine.

Napomene: Studijski program dizajn kostima je u procesu akreditacije. Po dobijanju akreditacije i raspisivanju konkursa za upis studenata biće utvrđen iznos školarine.

Školarina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

Cene školovanja za studente prethodnih generacija se obračunavaju u iznosu iz cenovnika školovanja iz godine kada je student upisao I godinu studija.

Specijalni popusti za dvoje ili više zaposlenih iz iste kompanije, kao i za članove njihovih porodica. Za više informacija pozovite 011/4011-216.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.