Naučni tim Instituta za moderno obrazovanje LINK edu Alliance na XVIII međunarodnoj majskoj konferenciji o strategijskom menadžmentu – IMCSM22

/ / Vesti / 7. 06. 2022.

Institut za moderno obrazovanje učestvovao je na Međunarodnoj majskoj konferenciji o strategijskom menadžmentu – IMCSM22 koja je održana od 27. do 29. maja. IMO je u okviru Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost, na toj konferenciji predstavio dva naučna rada koja su privukla veliku pažnju. Konferenciju je organizovalai Katedra za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru u okviru Univerziteta u Beogradu.

Svoj doprinos dali i saradnici i nastavnici FSU

Rad pod nazivom „Erasmus+ projects in Serbian educational institutions: LINK Educational Alliance case study” pripremili su neki od istraživača Instituta za moderno obrazovanje: Valentin Kuleto, predsednik Instituta za moderno obrazovanje, Milena Ilić, direktorka Centra za naučnoistraživači rad i izdavačku delatnost Instituta za moderno obrazovanje, Nina Stojanović, direktorka Projektnog centra Instituta za moderno obrazovanje, kao i saradnici i nastavnici Fakulteta savremenih umetnosti i Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije Dinu Daniel Gabriel i Larisa Mihoreanu.
Istraživanje je zasnovano na metodi studije slučaja LINK edu alijanse iz Srbije i njenom učešću u programu Erasmus+. Program Erasmus+ ima veliki značaj za pojedince i institucije. Učešćem u programima usavršavaju se komunikacione i IT veštine, znanje stranih jezika i sposobnost rada u timu i jačaju kapaciteti za donošenje odluka. Programom se promoviše razmena znanja i povezivanje različitih kultura i generacija. Opšti cilj programa je promovisanje održivog razvoja, kvalitetnih radnih mesta, društvene kohezije, inovacija i celoživotnog učenja, a to su ujedno i ciljevi LINK edu alijanse, koji je povezuju sa program Erasmus+.
Istraživanja su pokazala da mobilnost studenata povećava njihove šanse za zaposlenje, kao i da učesnici programa Erasmus+ češće imaju mogućnost da budu na rukovodećim pozicijama.

Važnost povećanja kvaliteta nastavnog kadra

Drugi naučni rad – „Working activity composition for K-12 teachers in LINK Educational Alliance, Exploratory research regarding observed teacher’s workload and projected distribution” – predstavljen u okviru majske konferencije, rezultat je istraživanja u okviru projekta „LINK Edu Alliance K-12 teacher working hours activity composition and AI based improvement possibilities”, koji je početkom godine organizovala LINK edu alijansa. Rad su pripremili neki od istraživača Instituta za moderno obrazovanje: Valentin Kuleto, predsednik Instituta za moderno obrazovanje, Milena Ilić, direktorka Centra za naučnoistraživaki rad i izdavačku delatnost Instituta za moderno obrazovanje, nastavnici Fakulteta savremenih umetnosti i Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije Rocsana Bucea-Manea-Țoniş i Dan Păun i direktorka International Schoola Zorana Živanović.
U ovom radu ističe se važnost povećanja kvaliteta nastavnog kadra kako bi se podigao standard obrazovanja. Da bi se to postiglo, važno je identifikovati faktore koji opterećuju nastavnike. Upravljanje učinkom nastavnika je ključno za postizanje ciljeva i zadataka visokokvalitetnih obrazovnih standarda.
Istraživanje je organizovano na osnovu izabranog modela: izvršena je analiza sadržaja i stvorena čvrsta teorijska podloga. Pre implementacije modela anketiranje je primenjeno na nastavnike programa K-12 LINK edu alijanse. Anketa je korišćena kao metod testiranja, a onlajn-upitnik kao metod prikupljanja podataka. Pored toga, korišćeni su i posmatranje (sa učešćem), indukcija, dedukcija i statističke metode (deskriptivna statistika). Metoda ankete je korišćena da se specificiraju značajne komponente radnog opterećenja nastavnika programa K-12. Anketa koja je sprovedena na adekvatnom i reprezentativnom uzorku – nastavnicima LINK edu alijanse – prethodila je većoj, tj. anketi na nivou cele zemlje. Rezultati su pokazali da nastavnici programa K-12 posmatranog obrazovnog saveza imaju istinsko znanje o AI-ju. Kada je reč o analizi radnih sati, odnosno pregledu dosadašnje prakse LEA nastavnika, ona je zasnovana na srednjoj vrednosti izračunatoj na osnovu odgovora o stvarnom i željenom stanju radnih sati. U radu nastavnika uvek postoji prostor za povećanje efikasnosti obavljanjem radnih aktivnosti na optimalan način. Kada se utvrdi sastav aktivnosti nastavnika, moraju se otkriti praznine u produktivnosti i potencijalni segmenti za poboljšanje i automatizaciju komponenti, navedeno je u naučnom radu LEA istraživača.

Oba rada objavljena u IMCSM22 knjizi sažetaka

Naučna istraživanja koja su rezultirala promocijom dva pomenuta rada sprovedena su u okviru Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost Instituta za moderno obrazovanje LINK edu alijanse.

Ovi radovi su izazvali veliko interesovanje i pažnju javnosti, jer se bave specifičnim i važnim temama u obrazovanju.

Svi radovi prihvaćeni za prezentaciju na IMCSM22 objavljeni su u IMCSM22 knjizi sažetaka, a potpuna verzija rada biće objavljena u IMCSM22 zborniku radova.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.