Nastavnici ITS-a i FSU objavili naučni rad u prestižnom časopisu „Mathematics” u kategoriji M21a

/ / Vesti / 19. 02. 2024.

Profesori ITS-a i FSU Mladen Radaković, Valentin Kuleto i Milena Ilić su zajedno sa koleginicama sa tri univerziteta u Srbiji objavili naučni rad u prestižnom časopisu „Mathematics” indeksiranom na SCI listi u kategoriji M21a za oblast matematičkih i računarskih nauka. Rad pod naslovom „The Serbian Sign Language Alphabet: A Unique Authentic Dataset of Letter Sign Gestures” fokusira se na kreiranje baze podataka za srpski znakovni jezik, što predstavlja značajan doprinos zajednici osoba sa oštećenim sluhom u oblastima inkluzije, obrazovanja, komunikacije i osnaživanja.

Objavljivanje rada „The Serbian Sign Language Alphabet: A Unique Authentic Dataset of Letter Sign Gestures” u časopisu „Mathematics” predstavlja važan korak ka poboljšanju komunikacije i inkluzije osoba sa oštećenjem sluha. U ovom radu autori su detaljno opisali proces kreiranja baze podataka znakova srpskog znakovnog jezika, koristeći napredne tehnologije i mašinsko učenje. Cilj rada je da olakša komunikaciju i obrazovanje za osobe sa oštećenjem sluha, nudeći inovativna tehnološka rešenja za prevazilaženje barijera u komunikaciji.

Kategorija M21a obuhvata međunarodne časopise izuzetnih vrednosti i globalno je priznata referenca za evaluaciju naučne izvrsnosti. Radovi rangirani u okviru ove kategorije predstavljaju vrhunska dostignuća u svojim oblastima, često sa značajnim međunarodnim priznanjem i uticajem na dalji razvoj nauke. Ova kategorija ukazuje na visok nivo originalnosti, metodološku ispravnost i doprinos globalnom znanju.

Rad u celini možete pročitati na linku.

Čestitamo kolegama!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.