Odbrana master rada Vanje Radivojević

/ / Odbrane završnih radova / 15. 05. 2023.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o terminu odbrane master rada koleginice Vanje Radivojević i ujedno vas pozivamo da se pridružite ovom događaju.

Odbrana master rada na master akademskim studijama koleginice Vanje Radivojević pod nazivom „Kajsije u oktobru”, kod mentora Vide Ognjenović, održaće se u četvrtak, 18. maja, od 12:30, u Konferencijskoj sali.

Tema na kojoj je fokus je proces kreiranja predstave „Kajsije u oktobru” studenata druge godine master studija glume. Napravljen je osvrt i na osnovne studije, prve glumačke korake, građenje lika, analizu i samoanalizu, prva pitanja koja gluma nameće, kao i na ona koja se postavljaju i nakon završetka studija. Tema predstave su problemi savremenog doba i nesklad između realnog života i onog koji se plasira na društvenim mrežama. Cilj ovog projekta je, između ostalog, primena svih znanja stečenih tokom studija i rad na elementima koji čine predstavu, a nisu isključivo vezani za glumu. U ovom radu opisan je proces od ideje do realizacije.

Odbrana master rada je važan trenutak u životu svakog studenta, a takođe i prilika da studenti pokažu svoje znanje i veštine stečene tokom studiranja. Podsećamo vas da su sve odbrane završnih radova na FSU javne, kao i da je odbrana svečan čin. Očekujemo vaš dolazak i verujemo da će ovaj događaj biti koristan i zanimljiv svima koji budu prisustvovali, a koleginici Radivojević želimo mnogo uspeha!


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.